Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SM-34
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Kierunek studiów:

Filologia angielska

Language and Communication in Healthcare (Język i komunikacja w ochronie zdrowia)

Language, Mind, Technology (Język, Umysł, Technologia)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr drugiego roku dwuletniego seminarium magisterskiego - opis pod 15-SM-14.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr drugiego roku dwuletniego seminarium magisterskiego - opis pod 15-SM-14.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bronk-Bacon
Prowadzący grup: Katarzyna Bromberek-Dyzman, Anna Ewert, Jacek Fabiszak, Piotr Gąsiorowski, Rafał Jończyk, Roman Kopytko, Marcin Krygier, Wieslaw Kuhn, Iwona Mazur, Joanna Pawelczyk, Hanna Rutkowska, Agnieszka Rzepa, Paweł Scheffler, Geoffrey Schwartz, Liliana Sikorska, Paweł Stachura, Bogusława Whyatt, Jacek Witkoś, Sylwia Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Samuel Bennett, Katarzyna Bromberek-Dyzman, Dominika Buchowska-Greaves, Agnieszka Chmiel, Krystyna Droździał-Szelest, Radosław Dylewski, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Jacek Fabiszak, Janusz Kaźmierczak, Wieslaw Kuhn, Agnieszka Lijewska, Joanna Pawelczyk, Justyna Rogos-Hebda, Hanna Rutkowska, Agnieszka Rzepa, Liliana Sikorska, Paweł Stachura, Przemysław Tajsner, Jacek Witkoś, Magdalena Wrembel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Ambroży, Kornelia Boczkowska, Katarzyna Bromberek-Dyzman, Dagmara Drewniak, Krystyna Droździał-Szelest, Radosław Dylewski, Anna Ewert, Katarzyna Jankowiak, Anna Jelec, Marta Kajzer-Wietrzny, Janusz Kaźmierczak, Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, Marcin Krygier, Agnieszka Lijewska, Agnieszka Rzepa, Geoffrey Schwartz, Liliana Sikorska, Bogusława Whyatt, Jacek Witkoś, Sylwia Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Ambroży, Kornelia Boczkowska, Katarzyna Bromberek-Dyzman, Agnieszka Chmiel, Anna Ewert, Katarzyna Jankowiak, Marta Kajzer-Wietrzny, Janusz Kaźmierczak, Kamil Kaźmierski, Marcin Krygier, Wieslaw Kuhn, Joanna Maciulewicz, Zofia Malisz, Iwona Mazur, Joanna Pawelczyk, Agnieszka Rzepa, Geoffrey Schwartz, Liliana Sikorska, Aleksandra Wach, Bogusława Whyatt, Bartosz Wiland, Jacek Witkoś, Matylda Włodarczyk, Magdalena Zabielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)