Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontakt

Pomoc

Poniżej prezentujemy listę osób, pełniących obowiązki wydziałowych koordynatorów do spraw systemu USOSweb. Osoby te służą pomocą zarówno studentom, jak i pracownikom UAM. Można się do nich zwracać po pomoc w takich sprawach jak:

  • pomoc w obsłudze systemu,
  • problemy związane z dostępem do serwisu USOSweb (nie możesz się zalogować, USOSweb Cię nie rozpoznaje, nie pamiętasz hasła, itp.)
    Uwaga! Potrzebę zmiany hasła konta pracowniczego proszę zgłaszać pod adresem helpdesk@amu.edu.pl),
  • problemy związane z rejestracjami na przedmioty/egzaminy,
  • problemy z podpięciami,
  • problemy związane z płatnościami
i wiele innych. Wydziałowi koordynatorzy są najlepiej zorientowani w poszczególnych aspektach działania systemu USOSweb na swoim wydziale, dlatego zachęcamy, by najpierw zgłaszać się ze swoimi problemami właśnie do nich, a dopiero w dalszej kolejności kontaktować się z Centrum Informatycznym UAM.

Za poprawność, kompletność i aktualność danych w poszczególnych jednostkach odpowiadają Biura Obsługi Studentów. Tam też należy zgłaszać błędne dane (np. błędna ocena, brak zaliczenia przedmiotu, itp.).

Problemy związane z Microsoft Office365

Informacje związane z usługami dostępnymi na platformie Microsoft Office365:

Wydziałowi koordynatorzy ds. USOSweb

Wydział
Imię i nazwisko koordynatora
Adres e-mail
inne
Collegium Polonicum w Słubicach Piotr Napierała pnapier@amu.edu.pl więcej informacji
Instytut Kultury Europejskiej Karol Popiołek karol.popiolek@amu.edu.pl więcej informacji
Nadnotecki Instytut UAM w Pile Dawid Plebanik dawid@amu.edu.pl więcej informacji
Studium Językowe UAM Krzysztof Janczak kris.j@amu.edu.pl więcej informacji
Studium Językowe UAM Monika Waleńska-Trybuś moniwa@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Anglistyki Klaudia Majdowska klaudiam@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Anglistyki Aleksander Ziemny aleksander.ziemny@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Maciej Bether maciej.bether@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Nikodem Kałek nikkal@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Archeologii Maciej Bether maciej.bether@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Biologii Rafał Bajaczyk rav@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Chemii Piotr Karwatka karwatka@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Etnolingwistyki Wojciech Grzegółka wojgrz1@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Agata Guzikowska agata.guzikowska@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Filozoficzny Nikodem Kałek nikkal@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Fizyki Tomasz Kopyciuk kopyciuk@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Joanna Kuźniak joakuz@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Jacek Zwoliński phil@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Historii Maciej Bether maciej.bether@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Historii Karolina Filipowska kf34125@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Matematyki i Informatyki Laboratorium Wsparcia i Rozwoju Aplikacji usos@wmi.amu.edu.pl  
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Joanna Kuźniak joakuz@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Jacek Zwoliński phil@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Nauk o Sztuce Maciej Bether maciej.bether@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Szymon Garbarek szymon.garbarek@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Nauk Społecznych Nikodem Kałek nikkal@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Neofilologii Zespół Informatyków BOW BOWNit@amu.edu.pl  
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Konrad Szambelan konsza@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Prawa i Administracji Magdalena Rogula rogula@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Prawa i Administracji Agata Wódkowska agataslo@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Psychologii i Kognitywistyki Marlena Janasik marlena.janasik@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Psychologii i Kognitywistyki Nikodem Kałek nikkal@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Socjologii Nikodem Kałek nikkal@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Studiów Edukacyjnych Anna Światłowska anna.swiatlowska@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Studiów Edukacyjnych Krzysztof Bytow kbytow@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Studiów Edukacyjnych Marta Jankowska marta.jankowska@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Studiów Edukacyjnych Agnieszka Sobkowiak agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Studiów Edukacyjnych Marzena Wodzińska marwod@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Teologiczny Grażyna Grodź teologia@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Teologiczny Piotr Topolewski piotrtop@amu.edu.pl więcej informacji

Problemy techniczne, ściśle związane z funkcjonowaniem serwisu (np. nieaktualne odnośniki, błędy wymagające skontaktowania się z administratorem, itp.), prosimy bezpośrednio kierować do Centrum Informatycznego UAM, pod adresem .

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)