Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kalendarz rejestracji

Wybierz jednostkę organizacyjną

JednostkaAkcje
Rejestracje w jednostkach organizacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [0000000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Szkoły Doktorskie UAM [0000005600] kalendarz rejestracji tej jednostki
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych [0000005603] kalendarz rejestracji tej jednostki
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych [0000005605] kalendarz rejestracji tej jednostki
Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze [0000005606] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Biologii [0100000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Chemii [0200000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej [0300000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Filologii Polskiej [0390020200] kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Filologii Słowiańskiej [0390020500] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Fizyki [0400000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Matematyki i Informatyki [0600000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych [0700000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Neofilologii [0900000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Filologii Germańskiej [0990020200] kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Języków i Literatur Romańskich [0990020300] kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich [0990020400] kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Lingwistyki Stosowanej [0990020500] kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Orientalistyki [0990020600] kalendarz rejestracji tej jednostki
Katedra Metodologii Lingwistyki [0990020700] kalendarz rejestracji tej jednostki
Katedra Skandynawistyki [0990020800] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Prawa i Administracji [1000000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Studiów Edukacyjnych [1100000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Teologiczny [1200000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu [1300000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa [1400000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Anglistyki [1500000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Kultury Europejskiej [1600000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Historii [1800000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Archeologii [1900000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa [2000000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Nauk o Sztuce [2100000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Filozoficzny [2200000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Psychologii i Kognitywistyki [2300000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Pracownia Pytań Granicznych [2390021000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Socjologii [2400000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej [2500000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Etnolingwistyki [2600000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Collegium Polonicum w Słubicach [3106000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II [3107000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) [3107030000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Samodzielna Sekcja ds.Studiów doktoranckich [5017000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
Centrum Liberal Arts [9109000000] kalendarz rejestracji tej jednostki
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)