Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Studiów Edukacyjnych 1100000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku I stopnia studia stacjacjonarne 11-RS1I-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku I stopnia studia stacjacjonarne, specjalności: DPiZ, EduANG, EduNIEM, EduTER, EWF, POW, SPZ, WPiNP, PedSP, LOGO, WU.

Proszę rejestrować się zgodnie z podziałem dokonanym przez Opiekuna roku.

W przypadku przedmiotów do wyboru proszę rejestrować się na wybrany przedmiot.

zakończona
2018-10-23 20:00 - 2018-11-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe ZLx-EiTer dla I roku I stopnia studia niest. 11-RS1I-ei-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 21 dni do zakończenia
2018-11-29 20:00 - 2018-12-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe ZLx-PR dla I roku I stopnia studia niest. 11-RS1I-pr-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 21 dni do zakończenia
2018-11-29 20:00 - 2018-12-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe ZLx-WPiNP dla I roku I stopnia studia niest. 11-RS1I-wp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 21 dni do zakończenia
2018-11-29 20:00 - 2018-12-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EMTI I roku II stopnia 11-RS1II-2018sz-em-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-08 18:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EduTER I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sz-et-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-09 19:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-LK I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sz-lk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-09 21:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PPP I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sz-pp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-09 18:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedRD I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sz-rd-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-08 20:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-RK I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sz-rk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-08 19:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WPiNP-B I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sz-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-09 20:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZO I roku II stopnia 11-RS1II-2018sz-zo-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-08 21:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia EduTER studia niest. 11-RS1IIet-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2018-11-29 21:30 - 2018-12-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
10
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia PPP studia niest. 11-RS1IIpp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2018-11-29 21:30 - 2018-12-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia PedRD studia niest. 11-RS1IIrd-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2018-11-29 21:30 - 2018-12-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia SA studia niest. 11-RS1IIsa-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2018-11-29 21:30 - 2018-12-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany

WSE-rejestracja na seminarium magisterskie dla studentów niestacjonarnych 1 rok II stopnia 11-RS1IIsem-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-05 20:00 - 2018-11-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia PedSP studia niest. 11-RS1IIsp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2018-11-29 21:30 - 2018-12-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia WPiNP studia niest. 11-RS1IIwp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2018-11-29 21:30 - 2018-12-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-ASL II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-as-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 12:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-DPiZ II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-dp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 10:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EDNI II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-edn-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 14:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EduTER II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-et-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 13:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EWF II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-ewf-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 14:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-LOGO II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-log-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 15:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
10
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-nn-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-Edu Ang, WPiNP II roku I stopnia studia stacj.

zakończona
2018-10-06 12:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
9
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-PedSP II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-ps-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 15:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
2
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-POW II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-pw-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 10:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-RS II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-rs-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 11:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-SPZ II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-sp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 11:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WU II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 16:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ACR II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-ac-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 16:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ARTE II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-ar-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 18:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EduTER II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-et-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 15:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PIK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-pk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-09 21:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-POR II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-po-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-09 21:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PPP II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-pp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-09 20:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-SPZ II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-pz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 17:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedRD II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-rd-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-09 20:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-RK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-rk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-09 19:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedSP II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-sp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 16:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WPiNP-B II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-09 19:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WU II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 17:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-zk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 15:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZO II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-zo-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 18:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia EduTER studia niest. 11-RS2IIed-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia POR studia niest. 11-RS2IIpo-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia PPP studia niest. 11-RS2IIpp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
14
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia PedRD studia niest. 11-RS2IIpr-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia RK studia niest. 11-RS2IIrk-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
10
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia PedSP studia niest. 11-RS2IIsp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia WPiNP studia niest. 11-RS2IIwp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-EiTer i WPiNP IIroku Ist. studia niest. 11-RS2i-nn-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
16
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-PR IIroku Ist. studia niest. 11-RS2i-pr-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-DPiZ I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Idp-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 10:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-... I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Inn-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 16:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
20
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-LOGO I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Ioo-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 12:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-POW I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Ipo-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 11:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-PedSP I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Ips-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 12:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-RS I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Irs-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 11:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany

WSE-rejestracja na seminarium licencjackie dla studentów niestacjonarnych obecny 3 rok 11-RS3Isem-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-27 20:00 - 2018-11-10 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-WU I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Iwu-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 10:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-WPiNP i EiTer III rok Ist. studia niest. 11-RS3i-nn-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 18:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
16
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-PR III rok Ist. studia niest. 11-RS3i-pr-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 18:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
13
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku I stopnia studia niest. 11-RW1I-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 21 dni do zakończenia
2018-11-29 20:00 - 2018-12-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
14
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW1I-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-28 18:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
12
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku II stopnia studia niest. 11-RW1II-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2018-11-29 21:30 - 2018-12-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
19
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW1II-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-01 18:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
zakończona
2018-10-31 16:00 - 2018-11-10 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...
zakończona
2018-11-17 09:00 - 2018-11-24 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne do wyboru dla I roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW1II-w1-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-01 18:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-10-31 16:00 - 2018-11-10 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany
zakończona
2018-11-17 09:00 - 2018-11-24 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne do wyboru dla I roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW1II-w2-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-01 18:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
zakończona
2018-10-31 16:00 - 2018-11-10 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-11-17 09:00 - 2018-11-24 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia niest. 11-RW2I-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW2I-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-20 11:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku II stopnia studia niest. 11-RW2II-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 16:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne dla II roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW2II-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-20 13:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany

WSE - Rejestracja dla spec. PedSP, WU, na przedmioty wspólne dla II roku II stopnia studia st. 11-RW2IISP-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-20 13:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne do wyboru dla II roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW2IIW1-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-20 13:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne do wyboru dla II roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW2IIW2-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-20 13:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne do wyboru dla II roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW2IIW3-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-20 13:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany

WSE - Rejestracja dla spec. PedSP, WU, LOGO, na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia st. 11-RW2ISP-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-20 11:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne do wyboru dla II roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW2IW-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-20 11:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia niest. fakultety 11-RW2If-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia niest. PedSP 11-RW2Isp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
22
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla III roku I stopnia studia niest. 11-RW3I-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 18:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla III roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW3I-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE

zakończona
2018-09-20 09:00 - 2018-10-21 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany

Rejestracja na przedmiot "Technologie informacyjne" 2 rok I st. spec. EiTer, WPiNP - niestacjonarne 11-Ti2I-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-07 21:00 - 2018-11-17 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmiot "Technologie informacyjne" 2 rok I st. spec. PR, PedSP - niestacjonarne 11-Ti2I-2019sl-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-07 21:00 - 2018-11-17 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany