Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Studiów Edukacyjnych 1100000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na egzaminy Przejdź do rejestracji

zakończona
Sesja egzaminacyjna zimowa 2018sz [opis] Rejestracja bezpośrednia  

WSE - Rejestracja na przedmiot Pierwsza Pomoc dla I roku I stopnia studia stacj. 11-OKPKN-2019sl-1p-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia z przedmiotu "Pierwsza pomoc" obowiązkowa dla specjalności I roku I stopnia, studia stacjonarne: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, edukacja elementarna i język angielski, edukacja elementarna i język niemiecki, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Rozkład zajęć i terminy dostępne na stronie Wydziałowej : Dla studenta>Rozkłady zajęć

rozpocznie się za 2 dni
2019-02-25 18:00 - 2019-03-03 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmiot Prawne aspekty zawodu nauczyciela dla I roku I stopnia studia stacj. 11-OKPKN-2019sl-pa-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Prosimy o zapisy zgodnie z programem studiów i rozkładem zajęć dla poszczególnych specjalności, uwzględniając także wewnętrzny podział na grupy dokonany przez Opiekuna roku.

Przedmiot obowiązkowy dla I roku I stopnia, specjalności:DLx-EduTER,DLx-EduANG, DLx-EduNIEM, DLx-EDNI, DLx-EWF, DLx-WPiNP,

rozpocznie się za 3 dni
2019-02-26 18:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku I stopnia studia stacjacjonarne 11-RS1I-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku I stopnia studia stacjacjonarne, specjalności: DPiZ, EduANG, EduNIEM, EduTER, EWF, POW, SPZ, WPiNP, PedSP, LOGO, WU.

Proszę rejestrować się zgodnie z podziałem dokonanym przez Opiekuna roku.

W przypadku przedmiotów do wyboru proszę rejestrować się na wybrany przedmiot.

zakończona
2018-10-23 20:00 - 2018-11-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 07:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty spec. do wyboru dla DLx-EduANG,NiEM I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-Wan-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na wybrany przedmiot do wyboru. Proszę o zapisy zgodnie z deklaracją wyboru złożoną opiekunowi roku.

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-12 19:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EduANG, NiEM I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-an-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty specjalnościowe zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

Na przedmiot specjalnościowy do wyboru: Edukacja techniczna z metodyką/Metodyka edukacji technicznej i nowych mediów (wspólny dla specjalności EduANG i EduNIEM) uruchomiona jest oddzielna rejestracja.

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-12 19:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-DPiZ I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-dp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-12 21:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EDNI I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-ed-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-12 16:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EduTER, DLx-EWF I roku I st. studia stacj. 11-RS1I-2019sl-ee-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-12 18:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-LOGO I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-lg-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-12 10:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-POW I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-pw-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-12 21:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-RS I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-rs-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-12 20:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-PedSP I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-sp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-12 09:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-SPZ I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-spz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-12 21:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WPiNP I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-12 17:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura1
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WU I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-12 08:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe ZLx-EiTer dla I roku I stopnia studia niest. 11-RS1I-ei-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 20:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe ZLx-PR dla I roku I stopnia studia niest. 11-RS1I-pr-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 20:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe ZLx-WPiNP dla I roku I stopnia studia niest. 11-RS1I-wp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 20:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EMTI I roku II stopnia 11-RS1II-2018sz-em-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-08 18:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 07:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
3
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EduTER I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sz-et-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-09 19:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 07:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-LK I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sz-lk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-09 21:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 08:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
2
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PPP I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sz-pp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-09 18:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 08:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedRD I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sz-rd-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-08 20:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 08:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-RK I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sz-rk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-08 19:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 08:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WPiNP-B I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sz-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-09 20:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 09:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZO I roku II stopnia 11-RS1II-2018sz-zo-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-08 21:00 - 2018-11-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 09:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EMTI I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-em-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-16 15:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-LK I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-lk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-16 20:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PPP I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-pp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-16 17:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedRD I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-rd-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-16 16:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-RK I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-rk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-16 18:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-SA I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-sa-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-16 19:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EduTER I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-te-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-16 16:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WPiNP I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-16 15:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WU I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-16 20:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZO I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-zo-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-16 19:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia EduTER studia niest. 11-RS1IIet-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
10
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia PPP studia niest. 11-RS1IIpp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia PedRD studia niest. 11-RS1IIrd-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia SA studia niest. 11-RS1IIsa-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia PedSP studia niest. 11-RS1IIsp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia WPiNP studia niest. 11-RS1IIwp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-ASL II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-as-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 12:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 09:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-DPiZ II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-dp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 10:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 10:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EDNI II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-edn-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 14:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 10:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EduTER II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-et-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 13:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 11:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
3
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EWF II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-ewf-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 14:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 11:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-LOGO II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-log-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 15:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
10
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 20:30 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
10
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-nn-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-Edu Ang, WPiNP II roku I stopnia studia stacj.

zakończona
2018-10-06 12:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
9
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 20:15 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
9
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-PedSP II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-ps-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 15:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
2
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 20:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
2
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-POW II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-pw-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 10:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 19:45 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-RS II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-rs-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 11:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 19:30 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-SPZ II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-sp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 11:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 19:15 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WU II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sz-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-06 16:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 19:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-ASL II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-asl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-13 19:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-DPiZ II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-dp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-13 15:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-LOGO II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-lg-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-13 18:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
10
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-nn-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja DEDYKOWANA (tzn. z ograniczonym dostępem - możliwość zapisu jedynie na przedmioty obowiązkowe dla swojej specjalności) na wszystkie przedmioty specjalnościowe z semestru letniego (także na "Przygotowanie do praktyk" i "Praktykę" *).

Prosimy o zapisy zgodnie z programem studiów** i rozkładem zajęć*** dla poszczególnych specjalności, uwzględniając także wewnętrzny podział na grupy**** w obrębie danej specjalności.

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-13 20:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
29
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-POW II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-pow-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-13 15:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-PedSP II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-ps-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-13 17:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
10
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-RS II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-rs-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-13 16:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-SPZ II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-spz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-13 19:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WU II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-13 17:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ACR II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-ac-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 16:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 18:45 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ARTE II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-ar-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 18:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 18:30 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EduTER II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-et-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 15:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 18:15 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PIK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-pk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-09 21:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 18:00 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-POR II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-po-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-09 21:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 17:45 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PPP II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-pp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-09 20:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 17:30 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-SPZ II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-pz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 17:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 17:15 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedRD II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-rd-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-09 20:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 13:45 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-RK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-rk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-09 19:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 13:45 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedSP II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-sp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 16:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 13:45 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WPiNP-B II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-09 19:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 13:15 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WU II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 17:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 13:15 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-zk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 15:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 12:45 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZO II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sz-zo-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-10-10 18:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 12:45 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ACR II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-ac-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 19:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ARTE II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-ar-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 17:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PIK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-pi-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 17:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-POR II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-po-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 19:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PPP II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-pp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 17:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedSP,WU II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-pw-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 15:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedRD II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-rd-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 18:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
3
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-RK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-rk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 18:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura1
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-SPZ II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 19:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EduTER II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-te-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 16:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WPiNP-B II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 16:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
3
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-zk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 19:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZO II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-zo-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-17 18:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia EduTER studia niest. 11-RS2IIed-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany
...
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
9
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia POR studia niest. 11-RS2IIpo-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia PPP studia niest. 11-RS2IIpp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
14
Niezalogowany
...
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
14
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia PedRD studia niest. 11-RS2IIpr-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia RK studia niest. 11-RS2IIrk-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
10
Niezalogowany
...
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
10
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia PedSP studia niest. 11-RS2IIsp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
...
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia WPiNP studia niest. 11-RS2IIwp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
...
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-EiTer i WPiNP IIroku Ist. studia niest. 11-RS2i-nn-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
16
Niezalogowany
...
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
16
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-PR IIroku Ist. studia niest. 11-RS2i-pr-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
...
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
11
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-DPiZ III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2019sl-dp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-11 18:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-LOGO III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2019sl-lg-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-11 18:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specj. dla DLx-EWF,EduT,EDNI, WP,Ang,Nie III roku studia stacj. 11-RS3I-2019sl-nn-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja DEDYKOWANA (tzn. z ograniczonym dostępem - możliwość zapisu jedynie na przedmioty obowiązkowe dla swojej specjalności) na wszystkie przedmioty specjalnościowe z semestru letniego (także na "Przygotowanie do praktyk" i "Praktykę" *).

Prosimy o zapisy zgodnie z programem studiów** i rozkładem zajęć*** dla poszczególnych specjalności, uwzględniając także wewnętrzny podział na grupy**** w obrębie danej specjalności.

_____________________________________________________________

* w sprawie realizacji tych zajęć prosimy o kontakt z opiekunem praktyk

** PROGRAMY STUDIÓW dostępne na stronie Wydziału Studiów Edukacyjnych > Dla studenta > Organizacja studiów > Programy studiów (plany)

*** ROZKŁADY ZAJĘĆ dostępne na stronie Wydziału Studiów Edukacyjnych > Dla studenta > Organizacja studiów > Rozkłady zajęć

**** PODZIAŁ NA GRUPY (lub jej zmiana) w obrębie danej specjalności odbywa się u opiekuna roku

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-11 20:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
15
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-POW III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2019sl-po-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-11 18:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-RS III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2019sl-rs-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-11 19:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-PedSP III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2019sl-sp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-11 19:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WU III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2019sl-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-11 18:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-DPiZ I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Idp-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 10:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 12:45 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-... I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Inn-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 16:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
20
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 12:15 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
20
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-LOGO I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Ioo-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 12:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 11:45 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
11
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-POW I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Ipo-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 11:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 11:45 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-PedSP I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Ips-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 12:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 11:15 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-RS I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Irs-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 11:30 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 11:15 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku DLx-WU I stopnia studia stacjonarne 11-RS3Iwu-2018sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-29 10:00 - 2018-11-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 11:15 - 2019-02-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-WPiNP i EiTer III rok Ist. studia niest. 11-RS3i-nn-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 18:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
16
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
16
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-PR III rok Ist. studia niest. 11-RS3i-pr-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 18:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
13
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
13
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku I stopnia studia niest. 11-RW1I-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 20:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
14
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW1I-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

Na każdy z przedmiotów wspólnych do wyboru dla 1 roku I stopnia będzie uruchamiana oddzielna rejestracja).

Na przedmiot Wprowadzenie do pedagogiki emancypacyjnej proszę rejestrować się do właściwych grup specjalnościowych zgodnie z podziałem dokonanym przez Opiekuna roku.

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-15 16:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku II stopnia studia niest. 11-RW1II-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
19
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW1II-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-14 18:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
2
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na kontynuacje lektoratu z języka dla I roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW1II-j-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2019-02-21 09:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne do wyboru dla I roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW1IIW1-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-14 18:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne do wyboru dla I roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW1IIW2-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-14 18:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne do wyboru dla I roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW1IIW3-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-14 18:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla SA, LK, WU 1 roku II st. studia stacjonarne 11-RW1IIsp-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-14 18:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne do wyboru dla I roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW1IW1-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-15 16:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne do wyboru dla I roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW1IW2-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-15 16:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne do wyboru dla I roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW1IW3-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-15 16:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia niest. 11-RW2I-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 16:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW2I-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

Na każdy z przedmiotów wspólnych do wyboru będzie uruchamiana oddzielna rejestracja.

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-15 18:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku II stopnia studia niest. 11-RW2II-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 16:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
...
zakończona
2018-12-12 16:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne dla II roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW2II-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-14 20:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne dla II roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW2IIW1-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-14 20:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne dla II roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW2IIW2-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-14 20:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne dla II roku II stopnia PedSP, WU studia stacjonarne 11-RW2IIsp-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-14 20:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne do wyboru dla II roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW2IW1-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-15 18:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne do wyboru dla II roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW2IW2-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-15 18:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne do wyboru dla II roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW2IW3-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-15 18:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia niest. fakultety 11-RW2If-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 16:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
2
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia niest. PedSP 11-RW2Isp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
22
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 16:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
22
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla III roku I stopnia studia niest. 11-RW3I-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 18:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 16:00 - 2019-02-03 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
11
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla III roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW3I-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2019-02-15 20:00 - 2019-02-28 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany