Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Studiów Edukacyjnych 1100000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na egzaminy Przejdź do rejestracji

rozpocznie się za 9 dni
Sesja egzaminacyjna letnia 2018sl [opis] Rejestracja bezpośrednia  

WSE - Rejestracja na przedmiot "BHP w zawodzie nauczyciela" - Pedagogika Specjalna, studia stac. 11-BHPZ-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmiot „BHP w zawodzie nauczyciela”obowiązkowy dla III roku I stopnia, specjalności PedSP, WU, LOGO.

Przedmiot będzie realizowany w formie e-learningu.

zakończona
2018-03-26 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
w trakcie, 7 dni do zakończenia
2018-04-23 20:00 - 2018-05-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmiot "BHP w zawodzie nauczyciela" - wybrane specjalności 11-BHPZN-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmiot „BHP w zawodzie nauczyciela” jest obowiązkowa dla II roku studiów stacjonarnych licencjackich (specjalności: DLx-EduANG, DLx-EduNIEM, DLx-EDNI, DLx-EduTER, DLx-EWF, DLx-POW, DLx-WPiNP); I roku studiów stacjonarnych magisterskich (specjalności: DUx-EduTER, DUx-POR, DUx-ARTE) oraz II roku studiów stacjonarnych magisterskich (specjalności: DUx-WPiNP-B, DUx-PedSP).

Rejestrujemy się do jednej z dwóch grup – osobno osoby, które już miały przedmiot „BHP w zawodzie nauczyciela” na studiach licencjackich (nie ma potrzeby powtarzania przedmiotu na studiach magisterskich), osobno osoby, które tego przedmiotu nie miały.

BARDZO WAŻNE: studenci, którzy mieli już „BHP w zawodzie nauczyciela” zobowiązani są dostarczyć WYDRUK potwierdzenia zaliczenia tego przedmiotu (np. z systemu USOS) w terminie do 15 czerwca 2018r. do pokoju nr 403 (Pracownia Pedagogiki Szkolnej). Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkować brakiem zaliczenia przedmiotu.

Przedmiot będzie realizowany w formie e-learningu.

zakończona
2018-03-19 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
w trakcie, 7 dni do zakończenia
2018-04-23 20:00 - 2018-05-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany
...

WSE - Ośrodek Koordynacyjno-Programowy Kształcenia Nauczycieli-studia I st. niestacj. 11-OKPKN-2018sl-I-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Prosimy o zapisy zgodnie z rozkładem zajęć* dla poszczególnych specjalności, uwzględniając także wewnętrzny podział na grupy** w obrębie danej specjalności.

_____________________________________________________________

* ROZKŁADY ZAJĘĆ dostępne na stronie Wydziału Studiów Edukacyjnych > Dla studenta > Organizacja studiów > Rozkłady zajęć

** PODZIAŁ NA GRUPY (lub jej zmiana) w obrębie danej specjalności odbywa się u opiekuna roku

zakończona
2018-03-14 18:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany
zakończona
2018-04-22 20:00 - 2018-05-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
2
Niezalogowany
...

WSE - Ośrodek Koordynacyjno-Programowy Kształcenia Nauczycieli-studia II, I st. niestacj. 11-OKPKN-2018sl-II-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja dotyczy studentów kierunku Pedagogika oraz Pedagogika specjalna wskazanych niżej specjalności:

I rok II stopnia studia niestacjonarne : pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna,

II rok II stopnia studia niestacjonarne: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dodatkowo:

Przedmiot BHP w zawodzie nauczyciela jest obowiązkowy dla studentów studiów licencjackich II roku:

wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,

edukacja elementarna i terapia pedagogiczna,

III roku Pedagogiki specjalnej

zakończona
2018-03-23 20:00 - 2018-04-10 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
3
Niezalogowany
zakończona
2018-04-12 21:00 - 2018-04-17 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany
...
zakończona
2018-04-22 20:00 - 2018-05-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
3
Niezalogowany

WSE-Ośrodek Koordynacyjno-Programowy Kształcenia Nauczycieli-studia II st. stacj. 11-OKPKN-2018sl-II-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

https://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/usos/informacje-dla-studentow-stacjonarnych

Terminy zajęć z przedmiotu "Pierwsza pomoc" dostępne są na stronie http://wse.amu.edu.pl > Dla studenta > Rozkłady zajęć

zakończona
2018-03-27 20:00 - 2018-04-10 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany
...
zakończona
2018-04-12 20:00 - 2018-04-17 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
2
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmiot Prawne aspekty zawodu nauczyciela dla I roku I stopnia studia stacj. 11-OKPKN-2018sl-pa-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Prosimy o zapisy zgodnie z programem studiów i rozkładem zajęć dla poszczególnych specjalności, uwzględniając także wewnętrzny podział na grupy w obrębie danej specjalności.

zakończona
2018-03-12 16:00 - 2018-03-23 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-04-12 20:00 - 2018-04-27 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-ASL I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2018sl-as-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-12 20:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-DPiZ I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2018sl-dp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-12 19:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EduANG I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2018sl-ea-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-12 18:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EDNI I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2018sl-ed-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-12 18:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EduTER, DLx-EWF I roku I st. studia stacj. 11-RS1I-2018sl-ee-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-12 17:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
12
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
12
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-LOGO I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2018sl-lo-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-12 20:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-POW I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2018sl-po-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-12 19:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-RS I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2018sl-rs-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-12 19:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-PedSP I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2018sl-sp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-12 20:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-SPZ I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2018sl-ss-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-12 19:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WPiNP I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2018sl-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-12 18:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WU I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2018sl-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-12 20:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ACR I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-ac-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 16:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ARTE I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-ar-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 19:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PIK I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-pk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 17:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-POR I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-po-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 17:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PPP I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-pp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 17:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedSP I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-ps-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 16:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedRD I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-rd-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 19:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-RK I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-rk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 18:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-SPZ I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-sp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 18:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EduTER I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-te-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 17:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WPiNP-B I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 19:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WU I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 16:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZK I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-zk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 16:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZO I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2018sl-zo-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 19:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-15 17:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-EduTer I roku II stopnia studia niest. 11-RS1IIed-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-07 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
10
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
10
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
10
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-POR I roku II stopnia studia niest. 11-RS1IIpo-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-07 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
8
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-PPP I roku II stopnia studia niest. 11-RS1IIpp-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-07 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
10
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
10
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
10
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-PedRD I roku II stopnia studia niest. 11-RS1IIrd-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-07 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
9
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
9
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-RK I roku II stopnia studia niest. 11-RS1IIrk-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-07 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
10
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
10
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
10
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-PedSP I roku II stopnia studia niest. 11-RS1IIsp-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-07 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
14
Niezalogowany
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
14
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
14
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-WPiNP I roku II stopnia studia niest. 11-RS1IIwp-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-07 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
11
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
11
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla I roku ZLx-EiTer I stopnia studia niest. 11-RS1Iei-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zapisy na przedmiot Prawne aspekty zawodu nauczyciela i Pierwsza pomoc, przeprowadzone będą w terminie późniejszym.

zakończona
2017-11-16 20:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
zakończona
2018-03-07 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
8
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla I roku ZLx-PR I stopnia studia niest. 11-RS1Ipr-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-11-16 20:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-07 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla I roku ZLx-PedSP I stopnia studia niest. 11-RS1Isp-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-11-16 20:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany
zakończona
2018-03-07 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
2
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
2
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla I roku ZLx-WPiNP I stopnia studia niest. 11-RS1Iwp-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zapisy na przedmiot Prawne aspekty zawodu nauczyciela i Pierwsza pomoc, przeprowadzone będą w terminie późniejszym.

zakończona
2017-11-16 20:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-07 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-DPiZ II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sl-dp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-14 15:30 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 19:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-LOGO II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sl-lg-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-14 14:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
10
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 19:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
10
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sl-nn-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja DEDYKOWANA (tzn. z ograniczonym dostępem - możliwość zapisu jedynie na przedmioty obowiązkowe dla swojej specjalności) na wszystkie przedmioty specjalnościowe z semestru letniego (także na "Przygotowanie do praktyk" i "Praktykę" *).

Prosimy o zapisy zgodnie z programem studiów** i rozkładem zajęć*** dla poszczególnych specjalności, uwzględniając także wewnętrzny podział na grupy**** w obrębie danej specjalności.

_____________________________________________________________

* w sprawie realizacji tych zajęć prosimy o kontakt z opiekunem praktyk

** PROGRAMY STUDIÓW dostępne na stronie Wydziału Studiów Edukacyjnych > Dla studenta > Organizacja studiów > Programy studiów (plany)

*** ROZKŁADY ZAJĘĆ dostępne na stronie Wydziału Studiów Edukacyjnych > Dla studenta > Organizacja studiów > Rozkłady zajęć

**** PODZIAŁ NA GRUPY (lub jej zmiana) w obrębie danej specjalności odbywa się u opiekuna roku

zakończona
2018-02-14 16:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
35
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 19:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
35
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-POW II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sl-pow-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-14 15:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 19:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-PedSP II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sl-ps-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-14 13:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 19:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-RS II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sl-rs-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-14 14:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 19:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WU II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2018sl-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-14 13:30 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 19:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ACR II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sl-ac-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-08 16:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 16:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-DPiZ II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sl-dz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-08 16:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 16:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PIK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sl-pk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-08 16:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 16:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-POR II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sl-po-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-08 16:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 16:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PPP II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sl-pp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-08 16:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 16:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedRD II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sl-rd-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-08 18:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 16:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-RK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sl-rk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-08 18:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 16:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedSP II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sl-sp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-08 19:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 16:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EduTER II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sl-te-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-08 18:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 16:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WPiNP II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2018sl-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-08 19:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 16:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-EduTER II roku II stopnia studia niest. 11-RS2IIed-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-11-09 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
9
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
9
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-PedRD II roku II stopnia studia niest. 11-RS2IIpd-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-11-09 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-POR II roku II stopnia studia niest. 11-RS2IIpo-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-11-09 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
7
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-PPP II roku II stopnia studia niest. 11-RS2IIpp-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-11-09 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
13
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
13
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
13
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-RK II roku II stopnia studia niest. 11-RS2IIrk-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-11-09 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
10
Niezalogowany
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
10
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
10
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-PedSP II roku II stopnia studia niest. 11-RS2IIsp-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty: BHP w zawodzie nauczyciela; Pierwsza pomoc;Prawne aspekty zawodu nauczyciela odbędzie się w terminie późniejszym.

zakończona
2017-11-09 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
9
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
9
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-WPiNP II roku II stopnia studia niest. 11-RS2IIwp-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty: BHP w zawodzie nauczyciela; Pierwsza pomoc;Prawne aspekty zawodu nauczyciela odbędzie się w terminie późniejszym.

zakończona
2017-11-09 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
8
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZUx-WU II roku II stopnia studia niest. 11-RS2IIwu-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty: BHP w zawodzie nauczyciela; Pierwsza pomoc;Prawne aspekty zawodu nauczyciela odbędzie się w terminie późniejszym.

zakończona
2017-11-09 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
9
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
9
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-EiTer i WPiNP 2 rok I st. studia niest. 11-RS2Iei-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przy zapisach należy zwrócić uwagę gdyż na wykazie przedmiotów do rejestracji mogą być widoczne przedmioty dla innego kierunku/specjalności. Wykaz przedmiotów obowiązkowych do rejestracji dostępny na stronie wydziałowej w zakładce Dla studenta -> Programy studiów

zakończona
2017-10-29 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
15
Niezalogowany
zakończona
2018-03-07 21:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
15
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
15
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-PR II roku I stopnia studia niest. 11-RS2Ipr-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmiot do wyboru, będzie uruchomiona w terminie późniejszym.

zakończona
2017-10-29 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-07 21:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
11
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
11
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-DPiZ III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2018sl-dp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-10 12:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 18:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specj. dla DLx-EWF,EduT,EDNI, WP,Ang,Nie III roku studia stacj. 11-RS3I-2018sl-el-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja DEDYKOWANA (tzn. z ograniczonym dostępem - możliwość zapisu jedynie na przedmioty obowiązkowe dla swojej specjalności) na wszystkie przedmioty specjalnościowe z semestru letniego (także na "Przygotowanie do praktyk" i "Praktykę" *).

Prosimy o zapisy zgodnie z programem studiów** i rozkładem zajęć*** dla poszczególnych specjalności, uwzględniając także wewnętrzny podział na grupy**** w obrębie danej specjalności.

_____________________________________________________________

* w sprawie realizacji tych zajęć prosimy o kontakt z opiekunem praktyk

** PROGRAMY STUDIÓW dostępne na stronie Wydziału Studiów Edukacyjnych > Dla studenta > Organizacja studiów > Programy studiów (plany)

*** ROZKŁADY ZAJĘĆ dostępne na stronie Wydziału Studiów Edukacyjnych > Dla studenta > Organizacja studiów > Rozkłady zajęć

**** PODZIAŁ NA GRUPY (lub jej zmiana) w obrębie danej specjalności odbywa się u opiekuna roku

zakończona
2018-02-10 12:30 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
37
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 18:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
37
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-LOGO III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2018sl-lg-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-10 10:30 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
8
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 18:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
8
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-PedSP III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2018sl-ps-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-10 09:30 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 18:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-POW III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2018sl-pw-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-10 11:30 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 18:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-RS III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2018sl-rs-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-10 11:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 18:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-SPZ III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2018sl-sp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-10 09:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
9
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 18:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
9
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WU III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2018sl-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-10 10:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
zakończona
2018-03-15 18:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku ZLx-PR I stopnia studia niest. 11-RS3Ipr-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-28 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
13
Niezalogowany
zakończona
2018-03-07 21:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
13
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
13
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku ZLx-PedSP I stopnia studia niest. 11-RS3Isp-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-28 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
12
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-07 21:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
12
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
12
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnosciowe dla III roku ZLx-WPiNP I stopnia studia niest. 11-RS3Iwp-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-28 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
13
Niezalogowany
zakończona
2018-03-07 21:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
13
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
13
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku I stopnia studia niest. 11-RW1I-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-11-16 20:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
17
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-07 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
17
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
17
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW1I-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty wspólne zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

Na każdy z przedmiotów wspólnych do wyboru dla 1 roku I stopnia będzie uruchamiana oddzielna rejestracja).

zakończona
2018-02-15 15:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
zakończona
2018-03-12 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku II stopnia studia niest. 11-RW1II-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-07 20:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
10
Niezalogowany
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
10
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
10
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne dla I roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW1II-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-15 09:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-12 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
2
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne do wyboru dla I roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW1IIW1-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-15 09:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-12 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne do wyboru dla I roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW1IIW2-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-15 09:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-12 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne do wyboru dla I roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW1IIW3-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-15 09:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-12 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne dla PedSP, WU 1 roku II st. studia stacjonarne 11-RW1IIsp-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-15 09:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
3
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-12 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne do wyboru dla I roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW1IW1-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-15 15:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-12 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne do wyboru dla I roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW1IW2-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-15 15:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-12 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne do wyboru dla I roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW1IW3-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-15 15:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-12 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura II
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia niest. 11-RW2I-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na drugi fakultet, będzie uruchomiona w terminie późniejszym.

zakończona
2017-10-29 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-07 21:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
9
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
9
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne dla II roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW2I-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-15 13:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
zakończona
2018-03-12 19:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku II stopnia studia niest. 11-RW2II-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-11-09 20:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
10
Niezalogowany
zakończona
2018-03-09 20:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
10
Niezalogowany
...
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
10
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne dla II roku II stopnia studia stacjonarne 11-RW2II-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-15 10:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
3
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-12 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne dla II roku II stopnia PedSP studia stacjonarne 11-RW2IIsp-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-15 10:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
3
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-12 20:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla III roku I stopnia studia niest. 11-RW3I-2017sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na drugi fakultet, będzie uruchomiona w terminie późniejszym.

zakończona
2017-10-28 21:00 - 2018-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
...
zakończona
2018-03-07 21:00 - 2018-04-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
11
Niezalogowany
w trakcie, 38 dni do zakończenia
2018-05-21 21:00 - 2018-06-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
11
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wpsólne dla III roku I stopnia studia stacjonarne 11-RW3I-2018sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

III tura rejestracji została uruchomiona dla osób, których grupy z przedmiotu "Przedsiębiorczość" zostały rozwiązane z powodu niewypełnienia limitu miejsc.

zakończona
2018-02-15 11:00 - 2018-03-04 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
zakończona
2018-03-12 18:00 - 2018-03-25 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany
...
zakończona
2018-04-10 20:00 - 2018-04-22 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
8
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty dla PedSp, WU 1 rok II stopnia 2017sz 11-W1IIsp-2017sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-11-13 21:00 - 2017-11-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany
...