Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Studiów Edukacyjnych 1100000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na egzaminy Przejdź do rejestracji

zakończona
Sesja egzaminacyjna letnia 2019sl [opis] Rejestracja bezpośrednia  

WSE - Rejestracja na przedmiot "BHP w zawodzie nauczyciela" - Pedagogika Specjalna, studia stac. 11-BHPZ-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmiot „BHP w zawodzie nauczyciela”obowiązkowy dla III roku I stopnia, specjalności PedSP, WU, LOGO.

Przedmiot będzie realizowany w formie e-learningu.

zakończona
2019-03-18 19:00 - 2019-03-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
zakończona
2019-04-10 19:00 - 2019-04-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany
...

WSE - Ośrodek Koordynacyjno-Programowy Kształcenia Nauczycieli-BHP, studia nst. 11-BHPZN-2019sl-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmiot „BHP w zawodzie nauczyciela” jest obowiązkowa dla II roku studiów niestacjonarnych licencjackich (specjalności: ZLx-EiTER, WPiNP); I roku studiów niestacjonarnych magisterskich (specjalności: ZUx-EduTER) oraz II roku studiów niestacjonarnych magisterskich (specjalności: ZUx-WPiNP-B, ZUx-PedSP).

Rejestrujemy się do jednej z dwóch grup – osobno osoby, które już miały przedmiot „BHP w zawodzie nauczyciela” na studiach licencjackich (nie ma potrzeby powtarzania przedmiotu na studiach magisterskich), osobno osoby, które tego przedmiotu nie miały.

BARDZO WAŻNE: studenci, którzy mieli już „BHP w zawodzie nauczyciela” zobowiązani są dostarczyć WYDRUK potwierdzenia zaliczenia tego przedmiotu (np. z systemu USOS) w terminie do 15 czerwca 2019 r. do pokoju nr 402/403 (Pracownia Pedagogiki Szkolnej, najlepiej w godzinach dyżurów dr Sylwii Jaskulskiej lub dr Mateusza Marciniaka. Kontakt mailowy w tej sprawie wyłącznie: sylwia.jaskulska@amu.edu.pl). Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkować brakiem zaliczenia przedmiotu."

Przedmiot będzie realizowany w formie e-learningu.

zakończona
2019-03-29 19:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
zakończona
2019-04-28 19:00 - 2019-05-19 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmiot "BHP w zawodzie nauczyciela" - wybrane specjalności 11-BHPZN-2019sl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmiot „BHP w zawodzie nauczyciela” jest obowiązkowa dla II roku studiów stacjonarnych licencjackich (specjalności: DLx-EduANG, DLx-EDNI, DLx-EduTER, DLx-EWF, DLx-POW, DLx-WPiNP); I roku studiów stacjonarnych magisterskich (specjalności: DUx-EduTER) oraz II roku studiów stacjonarnych magisterskich (specjalności: DUx-WPiNP-B, DUx-PedSP, WU).

Rejestrujemy się do jednej z dwóch grup – osobno osoby, które już miały przedmiot „BHP w zawodzie nauczyciela” na studiach licencjackich (nie ma potrzeby powtarzania przedmiotu na studiach magisterskich), osobno osoby, które tego przedmiotu nie miały.

BARDZO WAŻNE: studenci, którzy mieli już „BHP w zawodzie nauczyciela” zobowiązani są dostarczyć WYDRUK potwierdzenia zaliczenia tego przedmiotu (np. z systemu USOS) w terminie do 15 czerwca 2019 r. do pokoju nr 402/403 (Pracownia Pedagogiki Szkolnej, najlepiej w godzinach dyżurów dr Sylwii Jaskulskiej lub dr Mateusza Marciniaka. Kontakt mailowy w tej sprawie wyłącznie: sylwia.jaskulska@amu.edu.pl). Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkować brakiem zaliczenia przedmiotu."

Przedmiot będzie realizowany w formie e-learningu.

zakończona
2019-03-18 20:00 - 2019-03-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
zakończona
2019-04-10 18:00 - 2019-04-30 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmiot Pierwsza Pomoc dla I roku I stopnia studia stacj. 11-OKPKN-2019sl-1p-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia z przedmiotu "Pierwsza pomoc" obowiązkowa dla specjalności I roku I stopnia, studia stacjonarne: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, edukacja elementarna i język angielski, edukacja elementarna i język niemiecki, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Rozkład zajęć i terminy dostępne na stronie Wydziałowej : Dla studenta>Rozkłady zajęć

zakończona
2019-02-25 18:00 - 2019-03-03 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmiot Pierwsza pomoc dla II stopnia, studia stacjonarne 11-OKPKN-2019sl-2p-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Informujemy, że planowane uruchomienie II tury rejestracji na przedmiot PIERWSZA POMOC dla studentów II stopnia odbędzie się 12.03.2019 r. od godz. 11:00. II tura zakończy się w dniu 13.03.2019 r.

Terminy zajęć z przedmiotu "Pierwsza pomoc" dostępne są na stronie http://wse.amu.edu.pl > Dla studenta > Rozkłady zajęć

Informujemy, że rejestracja na przedmiot „Pierwsza pomoc” obowiązkowy dla I roku studiów stacjonarnych magisterskich specjalności:

PEDAGOGIKA specjalność: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

(DUx-EduTER)

oraz II roku studiów stacjonarnych magisterskich specjalności:

PEDAGOGIKA specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (DUx-WPiNP-B)

PEDAGOGIKA SPECJALNA specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (DUx-PedSP)

PEDAGOGIKA SPECJALNA specjalność: pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rejestrujemy się do jednej z grup – osobno osoby, które miały przedmiot „Pierwsza pomoc” na studiach licencjackich - grupa numer 7 dla osób z przepisaną oceną (nie ma potrzeby powtarzania przedmiotu na studiach magisterskich). Osobno rejestrują się osoby, które tego przedmiotu nie miały (grupy 4-6).

BARDZO WAŻNE: studenci, którzy mieli już „Pierwszą pomoc” zobowiązani są dostarczyć WYDRUK potwierdzenia zaliczenia tego przedmiotu (np. z systemu USOS) w terminie do 15 czerwca 2019 r. do pokoju nr 403 (Pracownia Pedagogiki Szkolnej). Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkować brakiem zaliczenia przedmiotu.

zakończona
2019-03-01 18:00 - 2019-03-08 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-12 11:00 - 2019-03-13 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
TURA 2
1
Niezalogowany

WSE - Ośrodek Koordynacyjno-Programowy Kształcenia Nauczycieli-studia I st. niestacj. 11-OKPKN-2019sl-I-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szczegółowe informacje na temat rejestracji na stronie wse.amu.edu.pl >Dla studenta>USOS / rejestracje

zakończona
2019-03-15 20:00 - 2019-03-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-02 19:00 - 2019-04-08 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
TURA 2
2
Niezalogowany

WSE - Ośrodek Koordynacyjno-Programowy Kształcenia Nauczycieli-studia II st. niestacj. 11-OKPKN-2019sl-II-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szczegółowe informacje na temat rejestracji na stronie wse.amu.edu.pl >Dla studenta>USOS / rejestracje

zakończona
2019-03-15 19:00 - 2019-03-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-02 18:00 - 2019-04-08 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
TURA 2
2
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmiot Prawne aspekty zawodu nauczyciela dla I roku I stopnia studia stacj. 11-OKPKN-2019sl-pa-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Prosimy o zapisy zgodnie z programem studiów i rozkładem zajęć dla poszczególnych specjalności, uwzględniając także wewnętrzny podział na grupy dokonany przez Opiekuna roku.

Przedmiot obowiązkowy dla I roku I stopnia, specjalności:DLx-EduTER,DLx-EduANG, DLx-EduNIEM, DLx-EDNI, DLx-EWF, DLx-WPiNP,

zakończona
2019-02-26 18:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmiot Prawne aspekty zawodu nauczyciela dla II stopnia studia stacj. 11-OKPKN-2019sl-pu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Informujemy, że rejestracja na przedmiot „Prawne aspekty zawodu nauczyciela” obowiązkowy dla I roku studiów stacjonarnych magisterskich specjalności:

PEDAGOGIKA specjalność: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

(DUx-EduTER)

oraz II roku studiów stacjonarnych magisterskich specjalności:

PEDAGOGIKA specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (DUx-WPiNP-B)

PEDAGOGIKA SPECJALNA specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (DUx-PedSP)

PEDAGOGIKA SPECJALNA specjalność: pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (DUx-WU)

rozpocznie się o godz. 20:00 dnia 1.03.2019 r.

Prosimy o zapisy zgodnie z programem studiów i rozkładem zajęć dla poszczególnych specjalności, uwzględniając także wewnętrzny podział na grupy dokonany przez Opiekuna roku.

zakończona
2019-03-01 20:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty spec. do wyboru dla DLx-EduANG,NiEM I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-Wan-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na wybrany przedmiot do wyboru. Proszę o zapisy zgodnie z deklaracją wyboru złożoną opiekunowi roku.

zakończona
2019-02-12 19:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EduANG, NiEM I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-an-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmioty specjalnościowe zgodnie z planem studiów dostępnym na stronie wydziałowej WSE ( http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiow-plany/studia-stacjonarne/).

Na przedmiot specjalnościowy do wyboru: Edukacja techniczna z metodyką/Metodyka edukacji technicznej i nowych mediów (wspólny dla specjalności EduANG i EduNIEM) uruchomiona jest oddzielna rejestracja.

zakończona
2019-02-12 19:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
11
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-DPiZ I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-dp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-12 21:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EDNI I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-ed-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-12 16:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-EduTER, DLx-EWF I roku I st. studia stacj. 11-RS1I-2019sl-ee-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-12 18:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
11
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-LOGO I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-lg-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-12 10:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-POW I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-pw-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-12 21:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-RS I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-rs-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-12 20:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-PedSP I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-sp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-12 09:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-SPZ I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-spz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-12 21:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WPiNP I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-12 17:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura1
4
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WU I roku I stopnia studia stacj. 11-RS1I-2019sl-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-12 08:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe ZLx-EiTer dla I roku I stopnia studia niest. 11-RS1I-ei-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 20:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany
zakończona
2019-05-10 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
8
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe ZLx-PR dla I roku I stopnia studia niest. 11-RS1I-pr-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 20:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...
zakończona
2019-05-10 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
5
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe ZLx-WPiNP dla I roku I stopnia studia niest. 11-RS1I-wp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 20:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
zakończona
2019-05-10 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EMTI I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-em-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-16 15:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-LK I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-lk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-16 20:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PPP I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-pp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-16 17:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedRD I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-rd-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-16 16:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-RK I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-rk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-16 18:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-SA I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-sa-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-16 19:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EduTER I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-te-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-16 16:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WPiNP I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-16 15:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WU I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-16 20:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
3
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZO I roku II stopnia studia stacj. 11-RS1II-2019sl-zo-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-16 19:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia EduTER studia niest. 11-RS1IIet-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
10
Niezalogowany
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
10
Niezalogowany
...
zakończona
2019-05-17 18:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
10
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia PPP studia niest. 11-RS1IIpp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
9
Niezalogowany
zakończona
2019-05-17 18:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
9
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia PedRD studia niest. 11-RS1IIrd-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
9
Niezalogowany
...
zakończona
2019-05-17 18:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
9
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia SA studia niest. 11-RS1IIsa-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
zakończona
2019-05-17 18:30 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia PedSP studia niest. 11-RS1IIsp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...
zakończona
2019-05-17 18:30 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
4
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla I roku II stopnia WPiNP studia niest. 11-RS1IIwp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
11
Niezalogowany
zakończona
2019-05-17 18:30 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
11
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-ASL II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-asl-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-13 19:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-DPiZ II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-dp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-13 15:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
5
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-LOGO II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-lg-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-13 18:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
10
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
10
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-nn-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja DEDYKOWANA (tzn. z ograniczonym dostępem - możliwość zapisu jedynie na przedmioty obowiązkowe dla swojej specjalności) na wszystkie przedmioty specjalnościowe z semestru letniego (także na "Przygotowanie do praktyk" i "Praktykę" *).

Prosimy o zapisy zgodnie z programem studiów** i rozkładem zajęć*** dla poszczególnych specjalności, uwzględniając także wewnętrzny podział na grupy**** w obrębie danej specjalności.

zakończona
2019-02-13 20:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
29
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
29
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-POW II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-pow-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-13 15:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
4
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-PedSP II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-ps-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-13 17:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
10
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
10
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-RS II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-rs-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-13 16:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-SPZ II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-spz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-13 19:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
7
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WU II roku I stopnia studia stacj. 11-RS2I-2019sl-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-13 17:20 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura I
6
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ACR II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-ac-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 19:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ARTE II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-ar-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 17:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PIK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-pi-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 17:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-POR II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-po-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 19:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
3
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PPP II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-pp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 17:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedSP,WU II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-pw-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 15:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-PedRD II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-rd-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 18:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
3
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-RK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-rk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 18:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura1
5
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-SPZ II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-sz-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 19:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-EduTER II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-te-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 16:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-WPiNP-B II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-wp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 16:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
3
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
3
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZK II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-zk-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 19:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DUx-ZO II roku II stopnia studia stacj. 11-RS2II-2019sl-zo-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-17 18:00 - 2019-03-15 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
4
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
4
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia EduTER studia niest. 11-RS2IIed-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
9
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
9
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
9
Niezalogowany
zakończona
2019-05-17 19:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
9
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia POR studia niest. 11-RS2IIpo-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
7
Niezalogowany
zakończona
2019-05-17 19:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia PPP studia niest. 11-RS2IIpp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
14
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
14
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
14
Niezalogowany
zakończona
2019-05-17 19:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
14
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia PedRD studia niest. 11-RS2IIpr-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
7
Niezalogowany
zakończona
2019-05-17 19:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia RK studia niest. 11-RS2IIrk-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
10
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
10
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
10
Niezalogowany
zakończona
2019-05-17 19:30 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
10
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia PedSP studia niest. 11-RS2IIsp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
8
Niezalogowany
zakończona
2019-05-17 19:30 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
8
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla II roku II stopnia WPiNP studia niest. 11-RS2IIwp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-16 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
8
Niezalogowany
zakończona
2019-05-17 19:30 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
8
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-EiTer i WPiNP IIroku Ist. studia niest. 11-RS2i-nn-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
16
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
16
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
16
Niezalogowany
zakończona
2019-05-10 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
16
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-PR IIroku Ist. studia niest. 11-RS2i-pr-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
11
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
11
Niezalogowany
zakończona
2019-05-10 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
11
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-DPiZ III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2019sl-dp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-11 18:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
6
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
6
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-LOGO III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2019sl-lg-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-11 18:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specj. dla DLx-EWF,EduT,EDNI, WP,Ang,Nie III roku studia stacj. 11-RS3I-2019sl-nn-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja DEDYKOWANA (tzn. z ograniczonym dostępem - możliwość zapisu jedynie na przedmioty obowiązkowe dla swojej specjalności) na wszystkie przedmioty specjalnościowe z semestru letniego (także na "Przygotowanie do praktyk" i "Praktykę" *).

Prosimy o zapisy zgodnie z programem studiów** i rozkładem zajęć*** dla poszczególnych specjalności, uwzględniając także wewnętrzny podział na grupy**** w obrębie danej specjalności.

_____________________________________________________________

* w sprawie realizacji tych zajęć prosimy o kontakt z opiekunem praktyk

** PROGRAMY STUDIÓW dostępne na stronie Wydziału Studiów Edukacyjnych > Dla studenta > Organizacja studiów > Programy studiów (plany)

*** ROZKŁADY ZAJĘĆ dostępne na stronie Wydziału Studiów Edukacyjnych > Dla studenta > Organizacja studiów > Rozkłady zajęć

**** PODZIAŁ NA GRUPY (lub jej zmiana) w obrębie danej specjalności odbywa się u opiekuna roku

zakończona
2019-02-11 20:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
15
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
15
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-POW III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2019sl-po-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-11 18:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-RS III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2019sl-rs-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-11 19:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-PedSP III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2019sl-sp-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-11 19:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
5
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
5
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla DLx-WU III roku I stopnia studia stacj. 11-RS3I-2019sl-wu-s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-11 18:40 - 2019-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2019-04-24 20:00 - 2019-05-26 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-WPiNP i EiTer III rok Ist. studia niest. 11-RS3i-nn-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 18:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
16
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
16
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
16
Niezalogowany
zakończona
2019-05-06 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
16
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty specjalnościowe dla ZLx-PR III rok Ist. studia niest. 11-RS3i-pr-2018sz-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 18:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
13
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 18:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
13
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
13
Niezalogowany
zakończona
2019-05-06 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
13
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku I stopnia studia niest. 11-RW1I-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 20:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
14
Niezalogowany
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
14
Niezalogowany
...
zakończona
2019-05-10 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
14
Niezalogowany

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla I roku II stopnia studia niest. 11-RW1II-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-29 21:30 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
19
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
19
Niezalogowany
zakończona
2019-05-17 20:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
19
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia niest. 11-RW2I-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
7
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 16:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
7
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
7
Niezalogowany
zakończona
2019-05-10 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
7
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku II stopnia studia niest. 11-RW2II-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 16:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
8
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 16:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
8
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
8
Niezalogowany
zakończona
2019-05-17 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
8
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia niest. fakultety 11-RW2If-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
2
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 16:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
2
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
2
Niezalogowany
zakończona
2019-05-10 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
2
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla II roku I stopnia studia niest. PedSP 11-RW2Isp-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 20:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
22
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 16:00 - 2019-01-31 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
22
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
22
Niezalogowany
zakończona
2019-05-10 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
22
Niezalogowany
...

WSE - Rejestracja na przedmioty wspólne dla III roku I stopnia studia niest. 11-RW3I-2018-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-10 18:15 - 2018-12-02 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
11
Niezalogowany
zakończona
2018-12-12 16:00 - 2019-02-03 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
11
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 3
11
Niezalogowany
zakończona
2019-05-06 21:00 - 2019-06-30 22:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 4
11
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmiot "Technologie informacyjne" 2 rok I st. spec. PR, PedSP - niestacjonarne 11-Ti2I-2019sl-n pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-11-07 21:00 - 2018-11-17 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 1
1
Niezalogowany
zakończona
2019-03-06 08:00 - 2019-04-14 21:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura 2
1
Niezalogowany
...