Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 09-SLSIN-11
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

zna i rozumie miejsce i znaczenie sinologii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i badań interdyscyplinarnych;

ma teoretyczno-metodologiczną wiedzę potrzebną do realizacji tematu pracy, nabytą w dotychczasowych studiach i rozwiniętą;

orientuje się w ogólniejszej wiedzy dotyczącej zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy;

rozumie podstawowe pojęcia i zna zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego, i ich przestrzega;

samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł i analizuje pozyskane w ten sposób informacje;

korzystając ze zdobytej wiedzy formułuje problem badawczy;

refleksyjnie odnosi się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi językowych i je modyfikuje pod kontrolą wykładowcy/opiekuna naukowego;

przygotowuje tekst pracy licencjackiej z dbałością zarówno o jej stronę merytoryczną, jak i językowo-formalną;

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku chińskim przez całe życie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Kamil Burkiewicz 0/9 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Kurpaska 0/9 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Paterska-Kubacka 0/9 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Halina Wasilewska 0/9 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Krenz 0/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.