Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fauna Wielkopolski ZT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-WIELFAUN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fauna Wielkopolski ZT
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 004. Biologia, stacjonarne, pierwszy stopień, rok 2, semestr 4
016. Biologia, specjalność Nauczanie Przyrody, stacjonarne, pierwszy stopień, rok 2, semestr 4
062. Ochrona środowiska, stacjonarne, pierwszy stopień, rok 2, semestr 4
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Przyrodniczych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Sikora
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia terenowe - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Sikora
Prowadzący grup: Daria Bajerlein, Marek Bąkowski, Michał Budka, Weronika Erdmann, Łukasz Kaczmarek, Małgorzata Kolicka, Natalia Kuczyńska-Kippen, Jerzy Michalik, Marek Przewoźny, Paweł Ręk, Bożena Sikora, Maciej Skoracki, Adrian Surmacki, Paweł Szymański, Urszula Walczak, Aleksander Winiecki, Krzysztof Zawierucha, Piotr Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia terenowe - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Sikora
Prowadzący grup: Daria Bajerlein, Marek Bąkowski, Michał Budka, Łukasz Kaczmarek, Małgorzata Kolicka, Szymon Konwerski, Natalia Kuczyńska-Kippen, Jerzy Michalik, Marek Przewoźny, Bożena Sikora, Adrian Surmacki, Paweł Szymański, Urszula Walczak, Aleksander Winiecki, Krzysztof Zawierucha, Piotr Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia terenowe - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Sikora
Prowadzący grup: Daria Bajerlein, Marek Bąkowski, Michał Budka, Łukasz Kaczmarek, Szymon Konwerski, Natalia Kuczyńska-Kippen, Jerzy Michalik, Marek Przewoźny, Paweł Ręk, Bożena Sikora, Maciej Skoracki, Adrian Surmacki, Urszula Walczak, Aleksander Winiecki, Krzysztof Zawierucha, Piotr Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia terenowe - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Sikora
Prowadzący grup: Daria Bajerlein, Michał Budka, Szymon Konwerski, Natalia Kuczyńska-Kippen, Jerzy Michalik, Marek Przewoźny, Bożena Sikora, Urszula Walczak, Aleksander Winiecki, Piotr Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia terenowe - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)