Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 40 dni temu

Oficjalny wyjazd studencki "Adapciak" dla pierwszorocznych i nie tylko!

Czy to możliwe, żeby jeszcze przed rozpoczęciem studiów poznać mnóstwo pozytywnych studentów, zawrzeć przyjaźnie na lata i przeżyć niesamowitą przygodę, a w dodatku zdobyć wiele szczytów górskich?

Jasne, że tak! Na Adapciaku, organizowanym przez NZS Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza, będziesz mógł zrobić to wszystko w tydzień i rozpocząć rok akademicki zupełnie bez stresu!

KIEDY? - 15-23 września 2019 r.

GDZIE? - Zakopane

CENA? - 590 zł

Na miejscu będzie czekać na Ciebie wiele wycieczek górskich, integracji ,wieczory karaoke, termy, park linowy i wiele, wiele innych atrakcji! Dodatkowo dzięki nam, dowiesz się jak działa dziekanat, USOS, jak być ogarniętym na studiach i jak rozwijać się poza studiami!
W cenie wyjazdu jest: dojazd, nocleg, śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie, wycieczki górskie, park linowy, termy i wiele innych atrakcji!

Zbiórkę będziemy mieć na dworcu PKP w Poznaniu, skąd wspólnie udamy się pociągiem w naszą podróż! Oczywiście transport w cenie!

Ilość miejsc jest ograniczona, o zapisach będzie decydować kolejność!

Mamy nadzieję, że już pakujesz walizkę
Do zobaczenia we wrześniu!

Link do zapisów

Link do wydarzenia na Fb.

Próby wyłudzenia haseł do kont pocztowych!

Uwaga, na skrzynki mailowe rozsyłane są maile o treści:

Są one niczym innym jak próbą wyłudzenia hasła. Osoba, która kliknie na podany w mailu link i poda hasło, otwiera dostęp do swojej skrzynki pocztowej i pozwala na wykorzystanie jej jako narzędzia do rozsyłania kolejnych wiadomości – spamu, jako odpowiedzi na wszystkie listy znajdujące się w skrzynce.

Pod żadnym pozorem nie należy klikać w link, ani podawać hasła. Osoby, które kliknęły link lub podały hasło, prosimy o jak najszybszą zmianę hasła za pomocą strony panel.amu.edu.pl.

FAKULTET Muzyka chóralna

Serdecznie zapraszamy Studentów I i II stopnia wszystkich kierunków na FAKULTET Muzyka chóralna

ogólnouniwersytecki przedmiot fakultatywny Muzyka Chóralna to propozycja dla studentów w ramach przedmiotów do wyboru. Prowadzony jest on w ramach działalności Chóru Kameralnego UAM. Studenci nabywają umiejętności operowania głosem, poznają literaturę muzyczną, pracują w grupie.

Przedmiot prowadzony jest w języku polskim, ale w chórze mówimy po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, rosyjsku, ukraińsku, węgiersku. Możliwy jest więc udział studentów zagranicznych.

Do udziału w zajęciach upoważnia indywidualny test słuchu muzycznego.

Rekrutacja i zapisy

Obowiązują konsultacje kwalifikujące do grup (przydział do głosu, ocena głosu), w przypadku grupy zaawansowanej ilość miejsc jest ograniczona.

Przesłuchania odbywają się przed zajęciami po wcześniejszym umówieniu z dyrygentami jps@amu.edu.pl.

Na kwalifikacjach sprawdzamy: słuch muzyczny (sprawdzające ćw. Melodyczne, harmoniczne, rytmiczne), wykonanie piosenki w dowolnym stylu muzycznym, skalę i rodzaj głosu.

Zapisy przeprowadza dr Joanna Piech-Sławecka podczas przesłuchań lub zajęć.

Zajęcia

Próby są obowiązkowe. Zgodnie ze sztuką, pracujemy w grupie. Zajęcia odbywają się w starym Coll. Historicum na kampusie śródmiejskim na ul. Św. Marcin 78, s 331, 323 lub 118.

Grupa 1 (poziom zaawansowany) - praca wraz z Chórem Kameralnym UAM - prowadzący - prof. Krzysztof Szydzisz

Wtorki:

 • S, A: 18.00-20.00
 • T, B: 20.00-22.00

Czwartki:

 • S, A, T, B: 19.30-21.30

Grupa 2 - zajęcia z dr Joanną Piech-Sławecką i emisja głosu z Chórem Kameralnym UAM wg grafika dostępnego na stronie chóru: www.choir.amu.edu.pl/fakultet-muzyka-choralna

Projekty

Studenci będą mieli okazję włączyć się w realizację projektów chóru: koncertów w Poznaniu, Wielkopolsce, Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat, działań z zakresu marketingu kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Osoby znające repertuar będą zapraszane do śpiewania profesjonalnych koncertów z Chórem Kameralnym UAM.

Punkty ECTS

 • 1 semestr 3 pkt
 • 2 semestr 2 pkt
 • 2 semestry łącznie 5 pkt

Prowadzący

ZAPRASZAMY

Założenie i aktywacja konta bibliotecznego online - w 45 sekund

Drogi Studencie!
Witaj na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Mamy dla Ciebie niesamowitą wiadomość. Nie trać czasu na stanie w kolejce, aby założyć i aktywować koto biblioteczne.
Po prostu wejdź TERAZ na: http://zapisy.ebiblioteka.edu.pl/.

Przez 45 sekund uaktywnisz swoje konto zdalnie.

Jak?

 • Podajesz numer PESEL i numer karty bibliotecznej (ELS) (12 sekund…no dobra 14)
 • My sprawdzamy poprawność Twoich danych (8 sekund)
 • Wpłacasz 12 zł przez Twoją bankowość elektroniczną (20 sekund)
 • Po 3 sekundach cieszysz się aktywnym kontem na rok akademicki 2015/16.

Korzyść:

 • żadnych kolejek, żadnego czekania,
 • możliwość korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej, Twojej biblioteki wydziałowej i wszystkich bibliotek UAM,
 • dostęp do elektronicznego zamawiania książek, przedłużania daty zwrotu, baz, czasopism elektronicznych i ebooków.

Pamiętaj - to tylko 45 sekund – a może pobijesz aktualny rekord?

No to zaczynaj: http://zapisy.ebiblioteka.edu.pl/.

Pozdrawia Cię
Twoja elektroniczna Biblioteka

 

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i maja prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Studenci będący obywatelami RP

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 1. do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych
 2. bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych
 3. bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa o pracę, umowa zlecenie.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
 2. nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
W tym okresie Uczelnia opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 listopada 2009 r. miesięczna wysokość składki wynosi 46,80 zł.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

Podstawą do zgłoszenia studenta i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ wraz z zaświadczeniem potwierdzającym status studenta wystawionym przez dziekanat.

Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować o:

 1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy
 2. zmianie danych zawartych we wniosku
 3. zmianie statusu studenta

Informację należy przekazać do Działu Nauczania niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa wyżej.
Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego studenta zgłoszonego przez Uczelnię jest ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia wystawianym przez Dział Nauczania. Dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest druk ZUS RMUA wystawiany przez Dział Płac i Stypendiów. Druk można otrzymać w terminie 15 dni po upływie kolejnego miesiąca, po którym nastąpiło opłacenie składki.

Studenci niebędący obywatelami RP

I. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowę o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty składki za ostatni miesiąc.
Wykaz placówek z terenu województwa wielkopolskiego, w których można podpisać umowę:

 1. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu, 61-823 Poznań, ul. Piekary 14/15, VII piętro, tel. 061 658 04 04, 061 850 60 14
 2. delegatura WOW NFZ w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, tel. 062 501 89 70
 3. delegatura WOW NFZ w Koninie, ul. Przyjaźni 2, 62-504 Konin, tel. 063 240 29 10
 4. delegatura WOW NFZ w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, tel. 065 528 61 70
 5. delegatura WOW NFZ w Pile, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, tel. 067 351 28 80
Wykaz placówek z terenu województwa lubuskiego, w których można podpisać umowę:
 1. Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra, tel. 068 328 76 00
 2. delegatura LOW NFZ w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 14/15, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 095 733 63 00

II. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

III. Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub - jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania - zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

Kontakt

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się do Sekcji Spraw Studenckich, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pokój nr 24, parter.
Sekcja Spraw Studenckich czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Osobą prowadzącą sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym jest Pani Joanna Burzyńska, tel. 061 829 4376, e-mail: joannab@amu.edu.pl

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uwaga
Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ należy drukować dwustronnie.