Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Edukacyjnych)

Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/2021 - Rok akademicki 2020/2021
2020/SZ - Semestr zimowy 2020/2021
2021/SL - Semestr letni 2020/2021
2021/2022 - Rok akademicki 2021/2022
2021/SZ - Semestr zimowy 2021/2022
2022/SL - Semestr letni 2021/2022
2022/SZ - Semestr zimowy 2022/2023
2023/SL - Semestr letni 2022/2023
2023/SZ - Semestr zimowy 2023/2024
2024/SL - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/2021 2020/SZ 2021/SL 2021/2022 2021/SZ 2022/SL 2022/SZ 2023/SL 2023/SZ 2024/SL
11-AAC-5SA-n brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-AAC-5SA-s brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ASZ-3PS-pw-s brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ASZ-5WS-n brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ASS-2PPW-n brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aktywizowanie środowisk społecznych jako wzmaganie ich aktywności oraz przeciwdziałanie marginalizacji.

Uczestnictwo w kulturze, czas wolny i jego zagospodarowanie.

Środowisko lokalne jako płaszczyzna działań.

Animacja jako metoda aktywizowania.

Integrowanie działań wychowawczych.

Strona przedmiotu
11-ASS-2PPW-s brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aktywizowanie środowisk społecznych jako wzmaganie ich aktywności oraz przeciwdziałanie marginalizacji.

Uczestnictwo w kulturze, czas wolny i jego zagospodarowanie.

Środowisko lokalne jako płaszczyzna działań.

Animacja jako metoda aktywizowania.

Organizacje pozarządowe i ich znaczenie.

Integrowanie działań wychowawczych.

Strona przedmiotu
11-ASLDN-11-s brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aktywizowanie środowisk społecznych jako wzmaganie ich aktywności oraz przeciwdziałanie marginalizacji.

Uczestnictwo w kulturze, czas wolny i jego zagospodarowanie.

Środowisko lokalne jako płaszczyzna aktywności.

Wybrane problemy dotykające współczesną rodzinę dziecka z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym.

Animacja jako metoda aktywizowania.

Organizacje pozarządowe i ich znaczenie.

Integrowanie działań wychowawczych na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami.

Strona przedmiotu
11-AFUN-1PS-n brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-AFUN-1PS-s brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ADR-11-pw-s brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Andragogika jest nauką stosunkowo młodą, której ranga wzrasta w dynamicznym tempie. Uczenie się przez całe życie stało się nie tylko ideą, ale coraz częstszą praktyką ludzi dorosłych. W 2002 roku, w Rezolucji Rady Unii Europejskiej zdefiniowano uczenie się przez całe życie, jako uczenie się, które obejmuje okres od fazy przedszkolnej do późnej starości włącznie. Równocześnie określono trzy obszary edukacji: formalny, pozaformalny i nieformalny.

Od roku 2010 został wpisany na listę zawodów - Andragog. Jego rola została zdefiniowana następująco:

andragog opisuje, bada, organizuje,  realizuje, koordynuje, inspiruje aktywność edukacyjną człowieka dorosłego podejmowaną w systemie edukacji ustawicznej - ogólnokształcącej i zawodowej: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej  w różnych środowiskach (społecznościach lokalnych, środowisku pracy, grupach nieformalnych); realizuje cele polityki edukacyjnej państwa w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

Strona przedmiotu
11-ANDRZ-11-pw-n brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Andragogika jest nauką stosunkowo młodą, której ranga wzrasta w dynamicznym tempie. Uczenie się przez całe życie stało się nie tylko ideą, ale coraz częstszą praktyką ludzi dorosłych. W 2002 roku, w Rezolucji Rady Unii Europejskiej zdefiniowano uczenie się przez całe życie, jako uczenie się, które obejmuje okres od fazy przedszkolnej do późnej starości włącznie. Równocześnie określono trzy obszary edukacji: formalny, pozaformalny i nieformalny.

Od roku 2010 został wpisany na listę zawodów - Andragog. Jego rola została zdefiniowana następująco:

andragog opisuje, bada, organizuje,  realizuje, koordynuje, inspiruje aktywność edukacyjną człowieka dorosłego podejmowaną w systemie edukacji ustawicznej - ogólnokształcącej i zawodowej: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej  w różnych środowiskach (społecznościach lokalnych, środowisku pracy, grupach nieformalnych); realizuje cele polityki edukacyjnej państwa w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

Strona przedmiotu
11-AG-11-n brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę dotyczącą rozwoju i obszarów aktywności ludzi dorosłych: młodych, w fazie średniej i późnej dorosłości. Obszarem łączącym wszystkie pokolenia są uczenie się przez całe życie i dorosłość.

Wykłady i konwersatoria prezentują zróżnicowane zadania rozwojowe, problemy i oblicza starzenia się i starości, ale w sposób szczególny, zwracają uwagę na możliwości całożyciowego uczenia się i rozwoju. Zapoznają studentów z wiedzą z obszaru psychologii rozwoju człowieka dorosłego, ukazują jego potencjał i ograniczenia. W obliczu istniejących przeobrażeń demograficznych, starzenia się społeczeństw, ważne jest zapoznawanie ludzi młodych z problemami ludzi starszych i sposobami ich rozwiązywania.

Strona przedmiotu
11-AG-11-s brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę dotyczącą rozwoju i obszarów aktywności ludzi dorosłych: młodych, dorosłych w fazie średniej i późnej dorosłości. Obszarem łączącym wszystkie pokolenia są uczenie się przez całe życie i dorosłość.

Wykłady i konwersatoria prezentują zróżnicowane zadania rozwojowe, problemy i oblicza starzenia się i starości, ale w sposób szczególny, zwracają uwagę na możliwości całożyciowego uczenia się i rozwoju. Zapoznają studentów z wiedzą z obszaru psychologii rozwoju człowieka dorosłego, ukazują jego potencjał i ograniczenia. W obliczu istniejących przeobrażeń demograficznych, starzenia się społeczeństw, ważne jest zapoznawanie ludzi młodych z problemami ludzi starszych i sposobami ich rozwiązywania.

Strona przedmiotu
11-ASL-11-n brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 5 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 5 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 5 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu przedmiotu student będzie potrafił zaplanować, zorganizować i przeprowadzić projekt animacji wybranej grupy należącej do środowiska lokalnego.

Strona przedmiotu
11-ASL-11-s brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu przedmiotu student będzie potrafił zaplanować, zorganizować i przeprowadzić projekt animacji wybranej grupy należącej do środowiska lokalnego.

Strona przedmiotu
11-AKU-11-pw-s brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ANK-11-n brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza podstawowe zagadnienia, pojęcia i terminy z zakresu zagadnień antropologii kulturowej w kontekście różnorodności kulturowej współczesnego świata; kulturowe wartości i ich wpływ na postawy współczesnych społeczeństw świata, zapoznanie z kręgiem kultury muzułmańskiej, żydowskiej i azjatyckiej (Chiny i Japonia) w kontekście religijnym, społecznym i politycznym. Problem powstawania i utrzymywania się uprzedzeń rasowych, społecznych i religijnych, edukacja wobec problematyki „obcego-innego”, dialog międzykulturowy – aspekty i konsekwencje. Współczesna sytuacja badań z dziedziny antropologii kulturowej.

Strona przedmiotu
11-ANKU-11-s brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza podstawowe zagadnienia, pojęcia i terminy z zakresu zagadnień antropologii kulturowej w kontekście różnorodności kulturowej współczesnego świata; kulturowe wartości i ich wpływ na postawy współczesnych społeczeństw świata, zapoznanie z kręgiem kultury muzułmańskiej, żydowskiej i azjatyckiej (Chiny i Japonia) w kontekście religijnym, społecznym i politycznym. Problem powstawania i utrzymywania się uprzedzeń rasowych, społecznych i religijnych, edukacja wobec problematyki „obcego-innego”, dialog międzykulturowy – aspekty i konsekwencje. Współczesna sytuacja badań z dziedziny antropologii kulturowej.

Strona przedmiotu
11-ANTRR-11-pw-n brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-AT-11-a brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11-ART-3EDNI-s brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Arteterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Arteterapia w pracy nauczyciela i wychowawcy w kontekście indywidualnych potrzeb dzieci

Twórczość, sztuka i kultura jako narzędzia w procesie arteterapeutycznym

Strona przedmiotu
11-APPS-11-s brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat zagadnień prawnych związanych z niepełnosprawnością, pojawiających się w pracy pedagoga specjalnego. Porusza problem ubezwłasnowolnienia, opieki i kurateli, ochrony zdrowia psychicznego, świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnych, kwestii orzekania o niepełnosprawności, czy zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Strona przedmiotu
11-ASPS-11-n brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat zagadnień prawnych pojawiających się w pracy pedagoga specjalnego. Porusza problem ubezwłasnowolnienia, opieki i kurateli, ochrony zdrowia psychicznego, świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnych, kwestii orzekania o niepełnosprawności.

Strona przedmiotu
01-BEZPSZKOL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Zajęcia laboratoryjne - 2 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Zajęcia laboratoryjne - 2 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Zajęcia laboratoryjne - 2 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Zajęcia laboratoryjne - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
03-BU-11PFDL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
09-BU-ILS-11 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 2 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 2 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 2 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-BUWS-NA-11 brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 2 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 2 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-BUWS-ZL brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/2021
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Rok akademicki 2021/2022
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
18-BUwS-11hws2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Test - 2 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Test - 2 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Test - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
18-BUwS-12hisn2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Test - 2 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Test - 2 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Test - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)