Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych DUx-Plast
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz) DLx-Plast
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz) DLx-Muzy
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz) DUx-Muzy
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz) ZLx-Muzy
edukacja przedszkolna pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna (Kalisz) DUx-EP
pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna (Kalisz) ZUx-EP
edukacja wczesnoszkolna z arteterapią pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Kalisz) DUx-EWATZ
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Kalisz) ZUx-EWATZ
edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) ZUx-EWP
edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) DUx-EWP
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) ZLx-EWPA
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) (ost. rek. 2019/2020) DLx-EWPA
filologia angielska z pedagogiką filologia angielska z pedagogiką (w Kaliszu prow. wspól. W.A, WPA-Kalisz.) DLx-FilAP
filologia polska filologia polska (w Kaliszu prow. wspól. WFPiK, WPA-Kalisz.) DLx-FpolK
filologia polska (w Kaliszu-prow. wspól. WFPiK, WPA-Kalisz.) profil praktyczny DUx-FpolKP
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Kalisz) (profil praktyczny) DLx-INBP
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Kalisz)(ost. rek. 2017/2018) profil ogólnoakademicki DLx-INB
komunikacja i poradnictwo społeczne pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne (Kalisz) DUx-KPS
pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne (Kalisz) ZUx-KPS
ochrona dóbr kultury ochrona dóbr kultury DLx-ODK
ochrona dóbr kultury DUx-ODK
ochrona dóbr kultury, specjalność turystyka kulturowa DUx-TK
pedagogika pedagogika (Kalisz) ZLx-PED
pedagogika (Kalisz) DLx-PED
pedagogika (Kalisz) (ost. rek. 2019/2020) DLx-PD
pedagogika (Kalisz) (ost. rek. 2019/2020) ZLx-PD
pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna (Kalisz) ZUx-EP
pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna (Kalisz) DUx-EP
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Kalisz) ZUx-EWATZ
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Kalisz) DUx-EWATZ
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) ZLx-EWPA
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) ZUx-EWP
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) DUx-EWP
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) (ost. rek. 2019/2020) DLx-EWPA
pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne (Kalisz) ZUx-KPS
pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne (Kalisz) DUx-KPS
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Kalisz) DUx-POWK
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Kalisz) ZUx-POWK
pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Kalisz) ZUx-RSPE
pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Kalisz) DUx-RSPE
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Kalisz) DUx-POWK
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Kalisz) ZUx-POWK
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Kalisz) DMx-PedPWK
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Kalisz) ZMx-PedPWK
pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Kalisz) DUx-RSPE
pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Kalisz) ZUx-RSPE
turystyka kulturowa ochrona dóbr kultury, specjalność turystyka kulturowa DUx-TK

pokaż wszystkie kierunki studiów