Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
dyrygentura chóralna
dziennikarstwo i kreowanie wizerunku
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja biblioteczna
edukacja przedszkolna
edukacja społeczna w zakresie samorządności lokalnej
edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną
edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
filologia
filologia angielska
filologia angielska w edukacji
filologia angielska z pedagogiką
filologia polska
filologia polska
fizyka
historia
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informatyka
informatyka stosowana
informatyka stosowana
komunikacja i poradnictwo społeczne
komunikacja medialna i dziennikarstwo
komunikacja społeczna i samorządność
malarstwo
muzyka estradowa wokalna
muzyka organowa i sakralna
nauczycielska
ochrona dóbr kultury
pedagogika
pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i terapia pedagogiczna
pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i wdż
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
reklama i kreowanie marki
reklama i kreowanie wizerunku
turystyka kulturowa

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)