Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
administracja (9)
akustyka (3)
analityka produktów spożywczych (1)
analiza i przetwarzanie danych (2)
aplikacje internetu rzeczy (2)
archeologia
archeologia (8)
archeometria (1)
astronomia (2)
bałkanistyka
bałkanistyka (8)
bezpieczeństwo narodowe (7)
biofizyka (5)
bioinformatyka (6)
biologia (6)
biologia i zdrowie człowieka (2)
biotechnologia (3)
Biotechnology (1)
Central Europe in the International Perspective (1)
Central European and Balkan Studies (2)
chemia (13)
chemia aplikacyjna (1)
chemia dla inżynierów (1)
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (2)
chemia materiałowa (1)
chemia medyczna z projektowaniem leków (1)
Chemistry (1)
dialog i doradztwo społeczne (4)
Digital Entrepreneurship (1)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (11)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych (2)
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (4)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (2)
English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (2)
English Studies: Literature and Culture (2)
Environmental Protection (1)
etnolingwistyka (10)
etnologia (9)
etnologia
European Legal Studies (1)
filmoznawstwo i kultura mediów (8)
filmoznawstwo i kultura mediów
filologia (2)
filologia (62)
filologia
filologia angielska (11)
filologia angielska
filologia angielska w edukacji (1)
filologia angielska z pedagogiką (1)
filologia angielsko-celtycka (2)
filologia angielsko-chińska (1)
filologia arabska (2)
filologia francuska (3)
filologia germańska (9)
filologia hiszpańska (6)
filologia klasyczna (6)
filologia koreańska (5)
filologia polska
filologia polska (10)
filologia polska (2)
filologia polska jako obca (2)
filologia portugalska (2)
filologia romańska (6)
filologia rumuńska (2)
filologia skandynawska (5)
filologia włoska (5)
filologia wschodniosłowiańska (14)
filologie regionów (17)
filozofia
filozofia (10)
fizyka (4)
fizyka medyczna (2)
geodezja i kartografia (2)
geografia (11)
Geohazards and Climate Change (1)
geoinformacja (2)
geologia (10)
geoslawistyka (1)
Global Communication (1)
gospodarka i ekonomia w dziejach (2)
gospodarka przestrzenna (10)
groznawstwo (1)
hebraistyka (3)
historia (21)
historia
historia i polityka współczesna-interdyscyplinarne studia nauczycielskie (1)
historia sztuki
historia sztuki (8)
Humanistyka Cyfrowa
humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (4)
hydrologia, meteorologia i klimatologia (2)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (2)
informatyka (7)
informatyka kwantowa (1)
japonistyka (5)
język niemiecki i komunikacja w biznesie (1)
językoznawstwo i zarządzanie informacją (5)
kartografia i geomatyka (1)
kierunek prawno-ekonomiczny (4)
kognitywistyka (2)
komunikacja europejska (2)
komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (1)
kultura klasyczna (1)
kulturoznawstwo (10)
kulturoznawstwo
Language and Communication in Healthcare (2)
Language, Mind, Technology (2)
Liberal Arts and Sciences (4)
lingwistyka stosowana (12)
literatura powszechna (4)
matematyka (4)
media interaktywne i widowiska (4)
media interaktywne i widowiska
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (6)
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistycze
muzykologia
muzykologia (8)
nauczanie biologii i przyrody (2)
nauczanie matematyki i informatyki (3)
neurobiologia (3)
nowe media w komunikacji (3)
ochrona dóbr kultury (2)
ochrona środowiska (4)
optometria (2)
optyka okularowa i optometria (1)
pedagogika (57)
pedagogika
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (7)
pedagogika specjalna (17)
pedagogika specjalna
Polacy i Niemcy w Europie (1)
politologia
politologia (9)
polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (2)
praca socjalna (2)
prawo (7)
prawo
prawo
prawo europejskie (7)
produkcja audiowizualna (2)
projektowanie kultury (2)
psychologia (2)
reżyseria dźwięku (2)
sinologia (6)
socjologia
socjologia (9)
stosunki międzynarodowe (12)
stosunki międzynarodowe
studia niderlandystyczne (4)
Studia o Polsce (1)
studia slawistyczne (8)
studia śródziemnomorskie (7)
sztuka pisania (1)
technologie informatyczne (1)
technologie komputerowe (1)
teologia (14)
tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie (1)
tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne (1)
tłumaczenie pisemne i multimedialne (6)
tłumaczenie ustne (2)
turkologia (2)
turystyka i rekreacja (3)
wiedza o teatrze (3)
wschodoznawstwo
wschodoznawstwo (8)
zaawansowane badania socjologiczne (1)
zarządzanie i prawo w biznesie (9)
zarządzanie państwem (2)
zarządzanie środowiskiem (2)
zarządzanie w administracji lokalnej (1)
zintegrowane planowanie rozwoju (2)
zmiany klimatu Ziemi (1)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)