Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek studiów - pedagogika

Programy realizujące ten kierunek studiów

Wydział Prawa i Administracji wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS
Wydział Neofilologii wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS2
Wydział Studiów Edukacyjnych wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS
pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne ZUx-DPiZ
pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim DLx-EDNI
pedagogika, specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa DUx-ACR
pedagogika, specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa ZUx-ACR
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne DUx-DPiZ
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne DLx-DPiZ
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne ZLx-DPiZ
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne DL-DPiZ
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne (Piła) DLx-DPiZP
pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia DUx-EDIG
pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i zarządzanie karierą DUx-ZK
pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i zarządzanie karierą ZUx-ZK
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski-nauczycielskie studia dwuprzedmiotow DLx-EduANG
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski-nauczycielskie studia dwuprzedmiotow DL-EduANG
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow DLx-EduNIEM
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow DL-EduNIEM
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka DUx-EEK
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka ZUx-EEK
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna ZUx-EduTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna DU-EduTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna DUx-EduTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm DLx-EduTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm ZLx-EiTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm DL-EduTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne DLx-EWF
pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne DUx-EMTI
pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne ZUx-EMTI
pedagogika, specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe ZLx-EMZK
pedagogika, specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe DLx-EMZK
pedagogika, specjalność kształcenie zdalne DLx-PKZ
pedagogika, specjalność kształcenie zdalne DL-PKZ
pedagogika, specjalność media i promocja edukacji DUx-MPE
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ZUx-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ZL-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza DUx-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza DL-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ZLx-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza DLx-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną DUx-POR
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną ZUx-POR
pedagogika, specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych DLx-ASL
pedagogika, specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych ZLx-ASL
pedagogika, specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna ZUx-PPP
pedagogika, specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna DUx-PPP
pedagogika, specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa ZUx-PIK
pedagogika, specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa DUx-PIK
pedagogika, specjalność projektowanie edukacyjne DUx-PED
pedagogika, specjalność resocjalizacja DUx-RS
pedagogika, specjalność resocjalizacja DLx-RS
pedagogika, specjalność resocjalizacja ZLx-PR
pedagogika, specjalność resocjalizacja ZL-PR
pedagogika, specjalność resocjalizacja ZUx-RS
pedagogika, specjalność resocjalizacja (CE Gniezno) DLx-RSG
pedagogika, specjalność resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie DUx-RNS
pedagogika, specjalność resocjalizacja nieletnich ZUx-RN
pedagogika, specjalność resocjalizacja nieletnich DUx-RN
pedagogika, specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii ZUx-RK
pedagogika, specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii DUx-RK
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia ZLx-SPZ
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia DU-SPZ
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia ZUx-SPZ
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia DUx-SPZ
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia DLx-SPZ
pedagogika, specjalność terapia pedagogiczna z arteterapią ZUx-ARTE
pedagogika, specjalność terapia pedagogiczna z arteterapią DUx-ARTE
pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ZU-PedRD
pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka DUx-PedRD
pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ZUx-PedRD
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe ZLx-WPiNP
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe DLx-WPiNP
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe - nauczyc. studia dwupr(CE Gniezno) DL-WPiNPG
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe - nauczyc. studia dwupr(CE Gniezno) ZL-WPiNPG
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe DUx-WPiNP
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe ZUx-WPiNP
pedagogika, specjalność zarządzanie oświatą ZUx-ZO
pedagogika, specjalność zarządzanie oświatą DUx-ZO
Studia doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych DD-WSE
Studia Podyplomowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ZP-PSIR
Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w Zakresie Terapii Pedagogicznej ZP-PSTP
Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą (Piła) ZP-ZOP
pedagogika specjalna, specj. pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi DUx-WU
pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi DLx-WU
Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą ZP-ZO
pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ZUx-WU
Wydział Nauk Społecznych wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS2
Wydział Anglistyki wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS
Wydział Historyczny wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS2
Wydział Teologiczny wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHIS) wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DU-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne DL-MISHIS2
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu wszystkie kierunki w tej jednostce
pedagogika (Kalisz) DL-PD
pedagogika (Kalisz) ZL-PD
pedagogika (Kalisz) (ost. rek. 2019/2020) DLx-PD
pedagogika (Kalisz) (ost. rek. 2019/2020) ZLx-PD
pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna (Kalisz) DUx-EP
pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna (Kalisz) ZUx-EP
pedagogika, specjalność edukacja społeczna w zakresie samorządności lokalnej (Kalisz) ZU-ESL
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i arteterapia (Kalisz) ZL-EWAT
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Kalisz) ZL-EWATZ
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Kalisz) DUx-EWATZ
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Kalisz) DU-EWATZ
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Kalisz) ZUx-EWATZ
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Kalisz) ZU-EWATZ
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Kalisz) DUx-EWIS
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Kalisz) DU-EWIS
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Kalisz) ZUx-EWIS
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim (Kalisz) ZUx-EWJA
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim (Kalisz) DUx-EWJA
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim (Kalisz) DU-EWJA
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) ZUx-EWP
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) ZL-EWPA
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) ZLx-EWPA
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) DUx-EWP
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) (ost. rek. 2019/2020) DLx-EWPA
pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne (Kalisz) DUx-KPS
pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne (Kalisz) ZUx-KPS
pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne (Kalisz) DU-KPS
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Kalisz) ZU-POWK
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Kalisz) DUx-POWK
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Kalisz) ZUx-POWK
pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Kalisz) ZUx-RSPE
pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Kalisz) DUx-RSPE
ochrona dóbr kultury, specjalność turystyka kulturowa DUx-TK
Ośrodek Zamiejscowy w Pile wszystkie kierunki w tej jednostce
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne (Piła) DLx-DPiZP
Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą (Piła) ZP-ZOP
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II wszystkie kierunki w tej jednostce
pedagogika, specjalność resocjalizacja (CE Gniezno) DLx-RSG
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe - nauczyc. studia dwupr(CE Gniezno) ZL-WPiNPG
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe - nauczyc. studia dwupr(CE Gniezno) DL-WPiNPG