Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHM (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHM
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/SZ - Semestr zimowy 2020/2021
2021/SZ - Semestr zimowy 2021/2022
2022/SZ - Semestr zimowy 2022/2023
2023/SZ - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/SZ 2021/SZ 2022/SZ 2023/SZ
02-CORBU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WYKŁAD. Synteza organiczna - wprowadzenie: planowanie syntezy, selektywność reakcji i kontrola ich stereochemii. Podstawy analizy retrosyntetycznej: definicje i terminologia. Rodzaje dyskonekcji. Syntony donorowe i akceptorowe. Przekształcenia grup funkcyjnych. Tworzenie wiązań C-C i C-X. Grupy ochronne: wprowadzanie, usuwanie i strategie wyboru. Synteza asymetryczna. Syntezy z udziałem chiralnych pomocników, reagentów i katalizatorów. Zastosowanie w syntezie organicznych związków fosforu: reakcja Wittiga (ylidy fosforowe), Hornera-Wodswortha-Emmonsa i Mitsunobu. Zastosowanie w syntezie organicznych związków siarki. Synteza cząsteczek złożonych. Przegrupowania polarne. LABORATORIUM. Ćwiczenia obejmują wieloetapowe syntezy z położeniem nacisku na ich planowanie, analizę retrosyntetyczną i dobór grup ochronnych. Przykłady reakcji Wittiga i Mitsunobu.

Strona przedmiotu
02-TCHBU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawione są główne zasady technologiczne oraz wybrane procesy przemysłowe: produkcja związków siarki (głównie H2SO4) azotu (NH3, HNO3, mocznik) fosforu (H3PO4, nawozy), przeróbka NaCl (soda, NaOH, chlor i jego związki) paliwa kopalne (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa), wybrane syntezy organiczne (metanol, fenol, styren), polimery i inne materiały wielkocząsteczkowe. Omówione są technologie bazujące na surowcach odnawialnych (cukier, skrobia, celuloza, kauczuk, oleje, tłuszcze) oraz elementy metalurgii (stal, miedź, cynk, aluminium) oraz produkcja ceramiki szkła, a także materiałów budowlanych (cement). Prowadzone ćwiczenia laboratoryjne dotyczą problemów wybranych procesów technologii nieorganicznej (produkcja sody, superfosfatu, katalityczne utlenianie SO2) oraz procesów technologii organicznej ( dehydratacja etanolu, alkilowanie toluenu). Dotyczą także analizy technicznej paliw (oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw oraz analizy produktów naftowych).

Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)