Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHK (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHK
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/SZ - Semestr zimowy 2020/2021
2021/SL - Semestr letni 2020/2021
2021/SZ - Semestr zimowy 2021/2022
2022/SZ - Semestr zimowy 2022/2023
2023/SL - Semestr letni 2022/2023
2023/SZ - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/SZ 2021/SL 2021/SZ 2022/SZ 2023/SL 2023/SZ
02-AINU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia podstawy, zasady działania i budowę nowoczesnej aparatury analitycznej. Zostaną przedstawione następujące techniki analityczne (podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań): Spektroskopia molekularna (UV-Vis, Fluorescencja, IR, Spektroskopia Ramana, NMR), Spektroskopia atomowa (AAS, AES), Spektrometria Mas, Metody elektroanalityczne (Potencjometria, Polarografia, Woltamperometria, Kulometria), Metody Separacyjne (GC, HPLC, CE) i Sensory. Pobór i przygotowanie próbki. Obróbka statystyczna wyników. Materiały referencyjne. Walidacja procedury i metody analitycznej.

Strona przedmiotu
02-CNGBU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WYK��AD. Wyk��ad obejmuje typowe zagadnienia z obszaru zaawansowanej chemii nieorganicznej: 1/ cia��o sta��e, sie�� krystaliczna, 2/ metale przej��ciowe, 3/ kompleksy metali przej��ciowych, 4/ wi��zanie koordynacyjne, 5/ wst��p do chemii koordynacyjnej, 6/ podstawy chemii metaloorganicznej, 7/ podstawy katalizy metalami i kompleksami metali, 8/ podstawy chemii bioorganicznej, 9/ wielkocz��steczkowe zwi��zki nieorganiczne, 10/ materia��y nieorganiczne o specyficznych w��a��ciwo��ciach: ��� materia��y o du��ej twardo��ci, ��� przewodnictwo elektryczne, ��� pigmenty.

Strona przedmiotu
02-CORBU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WYKŁAD. Synteza organiczna - wprowadzenie: planowanie syntezy, selektywność reakcji i kontrola ich stereochemii. Podstawy analizy retrosyntetycznej: definicje i terminologia. Rodzaje dyskonekcji. Syntony donorowe i akceptorowe. Przekształcenia grup funkcyjnych. Tworzenie wiązań C-C i C-X. Grupy ochronne: wprowadzanie, usuwanie i strategie wyboru. Synteza asymetryczna. Syntezy z udziałem chiralnych pomocników, reagentów i katalizatorów. Zastosowanie w syntezie organicznych związków fosforu: reakcja Wittiga (ylidy fosforowe), Hornera-Wodswortha-Emmonsa i Mitsunobu. Zastosowanie w syntezie organicznych związków siarki. Synteza cząsteczek złożonych. Przegrupowania polarne. LABORATORIUM. Ćwiczenia obejmują wieloetapowe syntezy z położeniem nacisku na ich planowanie, analizę retrosyntetyczną i dobór grup ochronnych. Przykłady reakcji Wittiga i Mitsunobu.

Strona przedmiotu
02-CPKU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
02-ZOKU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Związki organiczne stosowane w kosmetologii i dziedzinach pokrewnych, ich pochodzenie (naturalne, syntetyczne, lub semisyntetyczne), otrzymywanie (technologie produkcji) oraz struktura i właściwości. Przegląd technologii organicznych substancji kosmetycznych m.in. wielkiej syntezy organicznej bazującej na ropie i gazie ziemnym oraz oleochemii. Główne klasy związków organicznych m.in. węglowodorów, alkoholi i kwasów tłuszczowych, wosków oraz produktów o określonej funkcji m.in. konserwantów, surfaktantów, witamin, biopolimerów. Krytyczne podejście do kosmetologii uwzględniające możliwości technologii, ekonomię oraz realną wartość składników i preparatów kosmetycznych. Podstawy biochemiczne aktywności wybranych związków istotnych dla kosmetologii (konserwanty, witamina C, A, Botox, kolagen).

Ćwiczenia eksperymentalne: syntezy i badanie właściwości produktów i półproduktów kosmetycznych, m.in. mydeł i detergentów, filtrów UV, konserwantów, repelenta (Off) i licznych związków zapachowych

Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)