Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura rozrywki: Kultury filmu [03-KF-11FKMDM] Semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1
Moodle ID: 423313_1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura rozrywki: Kultury filmu [03-KF-11FKMDM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022/SZ] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:30 - 15:00
sala 322
Collegium Maius jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Grażyna Gajewska
Literatura:

Zalecana literatura:

‒ Gajewska G., Wójcik R. (red.), KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej (rozdział: Między komiksem a filmem), Poznań 2011

‒ Gajewska Grażyna, Ecology and Science Fiction. Managing Imagination in the Age of the Anthropocene, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1 (47) 2021, s. 79-97

‒ Kisielewska A., (red.), Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, Kraków 2004

‒ Skowronek B., Film w przestrzeni kultury audiowizualnej, Studia. Szkice. Interpretacje. Kraków 2011

‒ Woźnicka Z., Krytyka współtworzy sens dzieła, [w:] Szkice o krytyce filmowej i telewizyjnej (red.) A. Jackiewicz, A. Kumor, Wrocław 1978

Zakres tematów:

Zakres tematów:

Tematy podejmowane podczas ćwiczeń:

1. Definicje pojęć: kultura, rozrywka, kultura popularna, kultura masowa, kultura filmu

2. Czynniki kształtujące kultury filmu.

3. Elementy składające się na tworzenie kultur filmu, np. festiwale filmowe, prestiżowe nagrody, kluby fanowskie.

4. Technika a kultury filmowe: kina stacjonarne, kina objazdowe, kina samochodowe, witryny streamingowe.

5. Kino undergroundowe, jego obiegi oraz odbiorcy

6. Społeczne, polityczne, ekonomiczne uwarunkowania kształtowania/projektowania kultur filmowych:

• polityka i kino propagandowe (np. Triumf woli, reż. Leni Riefenstahl, Niemcy 1935; Żyd Süss, reż. Veit Harlan, Niemcy 1940)

• cenzura – kodeks Haysa (przykłady ocenzurowanych filmów: Miłość Tarzana, reż. Cedric Gibbons / James C. McKay, USA 1934; Wyjęty spod prawa, reż. Howard Hughes / Howard Hawks, USA 1943)

• nadużycia w środowisku filmowym i reakcja na nie, np. akcja metoo (filmy: Nietykalny, reż. Ursula Macfarlane, USA 2019; Głośny temat (Bombshell), reż. Jay Roach, USA 2019; Na cały głos (The Loudest Voice), twórcy: Tom McCarthy, Alex Metcalf, USA 2019.

• Społeczeństwo a kultury filmowe – kino zaangażowane (np. Ziemia i wolność, reż. Ken Loach, Hiszpania / Niemcy / Wielka Brytania / Włochy 1995; American Honey, reż. Andrea Arnold, USA/Wielka Brytania 2016; Ja, Daniel Blake, reż. Ken Loach, Belgia / Francja / Wielka Brytania 2016; Erin Brockovich, reż. Steven Soderbergh, USA 2020; Pokot, reż. Agnieszka Holland i Kasia Adamik, Czechy / Niemcy / Polska / Szwecja / Słowacja 2017).

• współczesne kryzysy np. klimatyczny, pandemia covid-9 a ich filmowe obrazy (np. Epidemia strachu, reż. Steven Soderbergh, USA / Zjednoczone Emiraty Arabskie 2011; 12 małp, reż. Terry Gilliam, USA 1995; Epidemia, reż. Wolfgang Petersen, USA 1995; Ludzkie dzieci, reż. Alfonso Cuarón, USA/Wielka Brytania 2006; Jestem legendą, reż. Francis Lawrence, USA 2007; Geneza planety małp, reż. Rupert Wyatt, USA 2011; 28 dni później, reż. Danny Boyle, Wielka Brytania 2002; Miasto ślepców, reż. Fernando Meirelles, Brazylia / Japonia / Kanada 2008; Kwarantanna, reż. John Erick Dowdle, USA 2008).

Metody dydaktyczne:

1. Metoda analizy przypadków.

2. Metoda badawcza (dociekania naukowego).

3. Metoda warsztatowa.

4. Metoda projektu.

5. Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody i kryteria oceniania:

1. Metody oceniania:

- metoda projektu,

- przygotowanie i zaprezentowanie multimedialnej prezentacji.

2. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

Student/studentka prezentuje wysoki poziom wiedzy na temat kultury filmowej. Potrafi biegle posługiwać się terminologią używaną w filmoznawstwie. Pracując samodzielnie i w grupie, potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje. Potrafi opracować prezentację multimedialną i przedstawić w niej logiczną argumentację. Wypowiedzi i projekt wykazują duży stopień samodzielnych interpretacji.

dobry plus (+db; 4,5):

Student/studentka prezentuje wysoki poziom wiedzy na temat kultury filmowej. Dobrze posługuje się terminologią używaną w filmoznawstwie. Pracując samodzielnie i w grupie, potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje. Potrafi opracować prezentację multimedialną i przedstawić w niej logiczną argumentację.

dobry (db; 4,0):

Student/studentka prezentuje dobry poziom wiedzy na temat kultury filmowej. Dobrze posługuje się terminologią używaną w filmoznawstwie. Pracując samodzielnie i w grupie, potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje. Potrafi opracować prezentację multimedialną i przedstawić w niej logiczną argumentację.

dostateczny plus (+dst; 3,5):

Student/studentka prezentuje przeciętny poziom wiedzy na temat kultury filmowej. Posługuje się terminologią używaną w filmoznawstwie. Pracując samodzielnie i w grupie, potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje. Potrafi opracować prezentację multimedialną i przedstawić w niej logiczną argumentację, ale nie wykazuje umiejętności przeprowadzania samodzielnych interpretacji.

dostateczny (dst; 3,0):

Student/studentka prezentuje niski poziom wiedzy na temat kultury filmowej. W ograniczonym zakresie posługuje się terminologią używaną w filmoznawstwie. Pracując samodzielnie i w grupie, potrafi w ograniczonym zakresie wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje. Potrafi opracować prezentację multimedialną, ale nie wykazuje umiejętności przeprowadzania samodzielnych interpretacji.

niedostateczny (ndst; 2,0):

Student/studentka nie przyswoił wiedzy z zakresu kultury filmowej. W minimalnym zakresie posługuje się terminologią używaną w filmoznawstwie. Nie przygotował prezentacji multimedialnej na wybrany temat.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)