Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [03-SM-11FKMDM] Semestr zimowy 2022/2023
Seminarium, grupa nr 2
Moodle ID: 418710_2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [03-SM-11FKMDM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022/SZ] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 17:00 - 18:30
sala 322
Collegium Maius jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Grażyna Gajewska
Literatura:

b) Obowiązkowa (dotycząca fantastyki)

• Gajewska Grażyna, Cyberpunkowe utopie miejskie w powieści ‘Neuromancer’ Williama Gibsona, „Kultura Współczesna”, nr 3 (106) 2019, s. 93-105

• Gajewska Grażyna, Myśleć fantastyką. Przez science fiction do posthumanizmu, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” vol. XXVIII nr 37/2020, s. 5-19

• Roberts Adam, Science Fiction. The New Idiom, London and New York 2006

• Žižek Slavoj, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, Warszawa 2003

c) uzupełniająca

• Allan Kathryn (red), Disability in Scence Fiction. Representations of Technology as Cure, New York 2013

• Asimov Isaac, Magia i złoto. Eseje, Poznań 1996

• Fiołek-Lubczyńska (red.), Spotkania z gatunkami filmowymi: horror, Łódź 2014

• Głowacka Maria, Kobieca proza science fiction w Polsce. Teoria trzech kręgów, Wrocław 2018

• Gray Chris Hables, The Cyborgs Handbook, New York and London 1995

• Janion Maria, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2002

• Muniak Radosław F., Efekt lalki. Lalka jako obraz i rzecz, Kraków 2010

• Nelson Victoria, Sekretne życie lalek, Kraków 2009

• „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 1 (22) – numer poświęcony fantastyce naukowej i teorii transhumanizmu

• Radkowska-Walkowicz Magdalena, Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, Warszawa 2008

• Stoff Andrzej i Brzostek Dariusz (red), Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, Toruń 2005

• Wolmark Jenny (red.), Cybersexualities. A Reader on Feminist Theory, Cyborgs and Cyberspace, Edinburgh 1999

Szczegółowa bibliografia jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od tematu pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: przedstawienie programu zajęć (w 2022/2023 r. – Fantastyka literacka i filmowa), warunków zaliczenia oraz wytycznych dotyczących kolejnych etapów opracowywania pracy magisterskiej, omówienie listy zadań oraz listy lektur.

2. Omówienie tematów wybranych na prace dyplomowe; omówienie zasad konstruowania spisu treści, tez badawczych, określenia celów pracy; zasad konstruowania przypisów i bibliografii.

3. Zasady konstruowania i prezentowania tez badawczych przyjętych w naukach humanistycznych.

4. Warsztat filmoznawcy – tezy badawcze i metodologia badań: – indywidualne prezentacje studenckie.

5. Ćwiczenia redakcyjno-edytorskie.

6. Ćwiczenia w samodzielnym wyszukiwaniu literatury przedmiotowej adekwatnej do tematów prac magisterskich.

7. Analiza fragmentów filmów będących przedmiotem prac magisterskich (część 1)

8. Indywidualne konsultacje.

Metody dydaktyczne:

1. Dyskusja.

2. Praca z tekstem.

3. Metoda analizy przypadków.

4. Metoda projektu.

5. Metody aktywizujące.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

1. Prezentacja głównych tez i celów pracy magisterskiej.

2. Sformułowanie tematu, opracowanie spisu treści i napisanie konspektu pracy magisterskiej.

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

Student/studentka bardzo dobrze zna i używa warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Potrafi znaleźć i zastosować różne źródła naukowe zarówno w literaturze polskojęzycznej, jak i obcej. Potrafi przywołać odpowiednie do tematu badań przykłady twórczości literackiej i/lub filmowej, wskazać koherencję i/lub nieprzystawalność ze względów warsztatowych, ideowych, historycznych. Umie korzystać z literatury oraz narzędzi analitycznych w celu poparcia własnej tezy. Posiada bardzo dobre umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, potrafi skonstruować pracę magisterską.

dobry plus (+db; 4,5):

Student/studentka bardzo dobrze zna i używa warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Potrafi znaleźć i zastosować różne źródła naukowe zarówno w literaturze polskojęzycznej, jak i obcej. Potrafi przywołać odpowiednie do tematu badań przykłady twórczości literackiej i/lub filmowej. Umie korzystać z nich w celu poparcia własnej tezy. Posiada dobre umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, potrafi skonstruować pracę magisterską.

dobry (db; 4,0):

Student/studentka dobrze zna i używa warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Potrafi znaleźć i zastosować różne źródła naukowe, oraz przywołać odpowiednie przykłady twórczości literackiej i/lub filmowej. Umie korzystać z nich w celu poparcia własnej tezy. Posiada dobre umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, potrafi skonstruować pracę magisterską.

dostateczny plus (+dst; 3,5):

Student/studentka ma podstawową wiedzę z zakresu warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Posiada niewielkie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, ale potrafi poprawnie skonstruować pracę magisterską. W podstawowym zakresie korzysta ze źródeł naukowych w celu poparcia własnej tezy.

dostateczny (dst; 3,0):

Student/studentka ma podstawową wiedzę z zakresu warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Posiada niewielkie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, ma problemy z poprawnym skonstruowaniem pracy magisterskiej. W podstawowym zakresie korzysta ze źródeł naukowych w celu poparcia własnej tezy.

niedostateczny (ndst; 2,0):

Student/studentka nie ma wiedzy z zakresu warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Nie posiada umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Nie potrafi napisać pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)