Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [03-SM-11FKMDM] Semestr zimowy 2020/2021
Seminarium, grupa nr 1
Moodle ID: 365787_1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [03-SM-11FKMDM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020/SZ] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:15 - 16:45
sala 322
Collegium Maius jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Grażyna Gajewska
Literatura:

Zalecana literatura do zagadnień: Fantastyka literacka i filmowa

‒ Allan Kathryn (red), Disability in Scence Fiction. Representations of Technology as Cure, New York 2013

‒ Asimov Isaac, Magia i złoto. Eseje, Poznań 1996

‒ Fiołek-Lubczyńska (red.), Spotkania z gatunkami filmowymi: horror, Łódź 2014

‒ Gajewska Grażyna, Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów, Poznań 2010

‒ Głowacka Maria, Kobieca proza science fiction w Polsce. Teoria trzech kręgów, Wrocław 2018

‒ Gray Chris Hables, The Cyborgs Handbook, New York and London 1995

‒ Janion Maria, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2002

‒ Muniak Radosław F, Efekt lalki. Lalka jako obraz i rzecz, Kraków 2010

‒ Nelson Victoria, Sekretne życie lalek, Kraków 2009

‒ Niewiadomski Andrzej, Smuszkiewicz Antoni, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznań 1990

‒ „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 1 (22) – numer poświęcony fantastyce naukowej i teorii transhumanizmu

‒ Radkowska-Walkowicz Magdalena, Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, Warszawa 2008

‒ Roberts Adam, Science Fiction. The New Idiom, London and New York 2006

‒ Stoff Andrzej i Brzostek Dariusz (red), Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, Toruń 2005

‒ Wolmark Jenny (red.), Cybersexualities. A Reader on Feminist Theory, Cyborgs and Cyberspace, Edinburgh 1999

‒ Žižek Slavoj, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, Warszawa 2003

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: przedstawienie programu zajęć (w 2020 r. – Fantastyka literacka i filmowa), warunków zaliczenia oraz wytycznych dotyczących przygotowania pracy magisterskiej, omówienie listy lektur.

2. Podstawowe zasady doboru tematu pracy magisterskiej, wstępne propozycje tematów.

3. Zasady konstruowania konspektu pracy.

4. Zasady opracowania spisu treści, przypisów, aneksów, bibliografii i filmografii.

5. Zasady konstruowania naukowego tekstu o filmie.

6. Warsztat filmoznawcy (część 1).

7. Warsztat filmoznawcy (część 2).

8. Charakterystyka gatunku fantastyki.

9. Ćwiczenia redakcyjne (część 1).

10. Ćwiczenia redakcyjne (część 2).

11. Ćwiczenia w samodzielnym wyszukiwaniu źródeł.

12. Redakcja i omówienie pisemnych konspektów prac magisterskich przygotowanych przez studentów.

13. Indywidualne prezentacje studenckie przygotowanych konspektów.

14. Analiza fragmentów filmów będących przedmiotem prac licencjackich (część 1)

15. Analiza fragmentów filmów będących przedmiotem prac licencjackich (część 2).

16. Indywidualne konsultacje.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja

- praca z tekstem

- metoda analizy przypadków

- metoda badawcza 9dociekania naukowego)

- metoda projektu

- demonstracje dźwiękowe i /lub video

Metody i kryteria oceniania:

Metody - pisemny konspekt pracy magisterskiej

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

Student/studentka bardzo dobrze zna i używa warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Potrafi znaleźć i zastosować różne źródła naukowe zarówno w literaturze polskojęzycznej, jak i obcej. Potrafi przywołać odpowiednie do tematu badań przykłady twórczości literackiej i/lub filmowej, wskazać koherencję i/lub nieprzystawalność ze względów warsztatowych, ideowych, historycznych. Umie korzystać z literatury oraz narzędzi analitycznych w celu poparcia własnej tezy. Posiada bardzo dobre umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, potrafi skonstruować pracę magisterską.

dobry plus (+db; 4,5):

Student/studentka bardzo dobrze zna i używa warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Potrafi znaleźć i zastosować różne źródła naukowe zarówno w literaturze polskojęzycznej, jak i obcej. Potrafi przywołać odpowiednie do tematu badań przykłady twórczości literackiej i/lub filmowej. Umie korzystać z nich w celu poparcia własnej tezy. Posiada dobre umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, potrafi skonstruować pracę magisterską.

dobry (db; 4,0):

Student/studentka dobrze zna i używa warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Potrafi znaleźć i zastosować różne źródła naukowe, oraz przywołać odpowiednie przykłady twórczości literackiej i/lub filmowej. Umie korzystać z nich w celu poparcia własnej tezy. Posiada dobre umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, potrafi skonstruować pracę magisterską.

dostateczny plus (+dst; 3,5):

Student/studentka ma podstawową wiedzę z zakresu warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Posiada niewielkie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, ale potrafi poprawnie skonstruować pracę magisterską. W podstawowym zakresie korzysta ze źródeł naukowych w celu poparcia własnej tezy.

dostateczny (dst; 3,0):

Student/studentka ma podstawową wiedzę z zakresu warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Posiada niewielkie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, ma problemy z poprawnym skonstruowaniem pracy magisterskiej. W podstawowym zakresie korzysta ze źródeł naukowych w celu poparcia własnej tezy.

niedostateczny (ndst; 2,0):

Student/studentka nie ma wiedzy z zakresu warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Nie posiada umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Nie potrafi napisać pracy magisterskiej.

Uwagi:

W I semestrze roku akademickiego 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się on-line.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)