Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie multimedialne BA (tłumaczenie audiowizualne filmowe) 09-TMBA-12
Semestr zimowy 2016/2017
Konwersatorium, grupa nr 3
Moodle ID: 227046_3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Tłumaczenie multimedialne BA (tłumaczenie audiowizualne filmowe) 09-TMBA-12
Zajęcia Semestr zimowy 2016/2017 (2016/SZ) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 504
Collegium Novum bl. A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Iwona Kasperska
Literatura:

Adamowicz-Grzyb G. (2013), Tłumaczenia filmowe w praktyce, Warszawa: FORTIMA. Tłumaczenia – Edukacja – Media.

Borowczyk P. (2004), « Procédés des traducteurs audiovisuels face aux réalités socioculturelles sur l'exemple de la télévision Arte », [in :] Lis J. & Tomaszkiewicz T. (red.), Echanges : créer, interpréter, traduire, enseigner, Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, p. 263-268.

------ (2007), « Transferts culturels à la télévision Arte », Studia Romanica Posnaniensia, XXXIV, p. 17-32.

------ (2007), « Les différentes relations entre le verbal et le visuel sur l'exemple des journaux télévisés », Studia Romanica Posnaniensia, XXXV, p. 145-162.

------ (2008), « Les techniques adaptatrices utilisées par les traducteurs audiovisuels dans les versions doublées (française, polonaise et allemande) du film américain Shrek », [in :] Lis J. & Tomaszkiewicz T. (red.), Francophonie et interculturalité, Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM, p. 13-22.

------ (2009), « De l'équivalence à l'adaptation », Studia Romanica Posnaniensia, XXXVI, p. 33-54.

Dąmbska-Prokop U. (éd.) (2000), Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa : Educator.

Grzenia J. (2003), Słownik nazw własnych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hejwowski K. (2004), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kasperska I. & A. Żuchelkowska (2011), Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru. Chapitre « Przekład w mediach a percepcja społeczna ». Poznań : Wydawnictwo « Rys ».

Paprocka N. (2005), Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais : identifier, évaluer, prévenir, Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

Pisarska A. & T. Tomaszkiewicz (1996), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.

Przedpełska-Bieniek M. (2009), Dźwięk w filmie. Rozdział III: „Dźwięk i film” (223-336). Rozdział IV: „Muzyka i film” (337-382). Warszawa: Wydawnictwo SONORIA.

Santamaría Ciordia L. (2012), Almodóvar po polsku. La imagen de Almodóvar en Polonia y sus consecuencias sobre la traducción de su cine, Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

Tomaszkiewicz T. (1993), Les opérations qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.

-------------- (2004), Terminologia tłumaczenia, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.

-------------- (2006), Przekład audiowizualny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Inne materiały

« Le cinéma l’Arlequin » (2004) in Jaoui A., Comme une image. DVD, Studio CANAL.

Smarzowski, W., (2014), Pod Mocnym Aniołem. DVD, Kino Świat.

Snyder, J. « Fundamentals of Audio Description »

http://www.audiodescribe.com/about/articles/fundamentals_of_ad.pdf

Page web de Joel Snyder : http://www.audiodescribe.com/about/whatisad.php

Zakres tematów:

OPIS ZAJĘĆ

Niniejsze zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny i obejmują następującą problematykę:

1. Podstawowa terminologia dyscypliny.

2. Typy tłumaczenia audiowizualnego (wersja lektorska, napisy, dubbing, audiodeskrypcja, wersja dla niesłyszących i niedosłyszących) i ich cechy charakterystyczne.

3. Techniki tłumaczenia.

4. Znaczenie elementów wizualnych i dźwiękowych.

5. Rodzaje produkcji audiowizualnych i metody transferu.

6. Adaptacja.

CELE

1. Opanowanie i używanie najważniejszej terminologii z zakresu tłumaczenia audiowizualnego.

2. Poznanie i stosowanie technik tłumaczenia audiowizualnego w zależności od rodzaju produktu audiowizualnego.

3. Nabycie umiejętności krytycznego odbioru produkcji filmowych w wersji tłumaczonej.

4. Ćwiczenia językowe i tłumaczeniowe z zakresu tłumaczenia filmowego.

Metody dydaktyczne:

Teoretyczną część zajęć stanowić będzie omówienie poszczególnych zagadnień na podstawie lektury tekstów naukowych z dyscypliny, a część praktyczna będzie się składać z ćwiczeń językowych, tłumaczeniowych i z dyskusji na poszczególnymi rozwiązaniami. Udział studentek w dyskusjach oraz ogólna aktywność są obowiązkowe i podlegają ocenie.

Metody i kryteria oceniania:

Studentki wykonają jedno z proponowanych dwóch zadań domowych.

1. Tłumaczenie typu wersja lektorska. Należy wybrać materiał audiowizualny długości ok. 3 minut, dokonać transkrypcji tekstu, a następnie wykonać tłumaczenie na język A i odczytać swoje tłumaczenie lub przedstawić nagraną ścieżkę dźwiękową.

2. Tłumaczenie typu napisy. Należy wybrać materiał audiowizualny długości ok. 3 minut, dokonać transkrypcji tekstu, a następnie wykonać tłumaczenie na język A w formie napisów, wykorzystując do tego dostępne w Internecie narzędzia.

Przedstawienie zadania domowego będzie miało miejsce podczas trzech ostatnich zajęć. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:

1. 25% za zaproponowane rozwiązania i za tłumaczenie zjawisk kulturowych (adaptacja, wyjaśnienia, intertekstualność, itp.)

2. 25% za poprawność językową i za walory stylistyczne tekstu docelowego

3. 25% za rozwiązanie problemu ograniczeń technicznych (opuszczenia, kondensacja).

Aby wykazać się umiejętnością tłumaczenia należy wybrać fragmenty filmów, zawierające ww. zjawiska. Ich brak w materiale spowoduje niższą ocenę za całokształt tłumaczenia.

Pozostałe 25% stanowi ocena za konstruktywną aktywność na zajęciach.

Punktacja:

0 - 59,5 2

60 - 68 3

68,5 - 75 3+

75,3 - 83 4

83,5 - 91 4+

91,5 - 100 5

Uwagi:

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

Na 16 zajęć zaplanowanych w semestrze studentki mogą być nieobecne dwa razy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.