Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie pisemne ABA (teksty publicystyczne) 09-TPpub-11
Semestr zimowy 2015/2016
Konwersatorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Tłumaczenie pisemne ABA (teksty publicystyczne) 09-TPpub-11
Zajęcia Semestr zimowy 2015/2016 (2015/SZ) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 513
Collegium Novum bl. A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Iwona Kasperska
Strona domowa grupy: http://www.ikasperska.wix.com/ideo-trans
Literatura:

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. & Nycz R. (2004) Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Białek E. (2010) „Gatunek tekstu a przekład (na materiale felietonu)” [w] Lewicki R. (red.) Przekład – język – kultura. Lublin: Wydawnictwo UMCS, str. 119-130.

Cywiński, Paweł (2012) „W pustyni i w puszczy nie dla dzieci” [w] Gazeta Wyborcza. Magazyn 9-10 (2012), str. 30.

Fras J. (1999) Dziennikarski warsztat językowy. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Loewe I. (2007) „Parateksty w prasie” [w] Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej. Katowice: Wydawnictwo UŚ, str. 112-153.

Loewe I. (2007) „Epiteksty” [w] Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej. Katowice: Wydawnictwo UŚ, str. 222-230.

Krzyżanowski P. & Nowak P. (2004) Manipulacja w języku. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Mazur J. (2000) Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Mikołajczuk, Agnieszka (2004), „Punkt(y) widzenia w reportażu. Od etymologii nazwy do tworzywa gatunku” [w] Bartmiński, J. et al. (red.), Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, str. 113-126.

Ostaszewska D. & Cudak R. (2008) Polska genologia lingwistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Paprocka, Natalia (2009) „Przypisy tłumacza/redakcji w przekładach prasy (na przykładzie tłumaczeń w «Forum»” [w] Skibińska E. (red.) Przypisy tłumacza. Wrocław-Kraków: Księgarnia Akademicka, str. 175-195.

Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy (2007) Kraków: Znak.

Skibińska E. (2005) „Skrótowce w polskich przekładach francuskich artykułów prasowych” [w] Język trzeciego tysiąclecia III, t. II: Konteksty przekładowe. Kraków: TERTIUM, str. 171-180.

Tabakowska E. (2008) O przekładzie na przykładzie. Rozprawa z Europą Normana Daviesa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

--------- (2009) Tłumaczenie się z tłumaczenia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Wilkoń A. (2002) Spójność i struktura tekstu. Kraków: Universitas.

Wojtak M. (2008) Analiza gatunków prasowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A. & Furman W. (2009) Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Zimny P. & Nowak P. (2009) Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku. Warszawa: WN PWN.

Zakres tematów:

• terminologia

• specyfika gatunków publicystycznych: cechy formalne felietonu, komentarza, recenzji, wywiadu, reportażu

• zasady tłumaczenia felietonu, komentarza, recenzji, wywiadu, reportażu

 tłumaczenie tytułów

 rola kontekstu

 intertekstualność

 aluzyjność

 ironia

 punkt widzenia w tekście

 etyka tłumacza

 manipulacja

 polityczna poprawność

 deklinacja imion i nazwisk obcojęzycznych w języku polskim

Metody dydaktyczne:

• analiza formalna tekstów publicystycznych

• tłumaczenie tekstów publicystycznych

• analiza porównawcza tekstów wyjściowych i docelowych

• samodzielna lektura artykułów naukowych i udział w dyskusji na poruszane w nich tematy

• dyskutowanie poszczególnych rozwiązań tłumaczeniowych

Metody i kryteria oceniania:

EWALUACJA:

1. Dwa zadania domowe (tłumaczenie AB i BA) wykonane samodzielnie i zaliczone na co najmniej 60%

System oceniania tłumaczeń:

Od 20 punktów, które każde zadania ma na wstępie, odejmowane są punkty za popełnione błędy

• 0,5 punktu za błąd interpunkcyjny, ortograficzny i literówkę

• 1 punkt za błąd gramatyczny, leksykalny, frazeologiczny, drobne pominięcia, drobne błędy stylistyczne

• 2 punkty za błędy sensu, sens przeciwny, błąd merytoryczny (data, nazwisko, tytuł, liczba, etc.), pominięcie zdania

• 3 punkty za pominięcie większej partii tekstu, np. dwóch zdań, połowy akapitu.

Za walory tłumaczeniowe tekstu docelowego, tj. interesujące słownictwo, ciekawe rozwiązania translacyjne, walory stylistyczne, można otrzymać dodatkowe 1-3 punkty.

2. Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, który oznacza obecność na zajęciach)

3. Systematyczne przygotowywanie tłumaczeń fragmentów na kolejne zajęcia

4. Systematyczna lektura zadanych tekstów naukowych

5. Umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy traduktologiczne (stosowanie terminologii, argumentowanie, zachowanie kultury dyskusji)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.