Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie pisemne ABA (teksty publicystyczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TPpub-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie pisemne ABA (teksty publicystyczne)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie wiedzy o cechach charakterystycznych podstawowych gatunków publicystycznych

2. przekazanie wiedzy o zasadach tłumaczenia tekstów publicystycznych

3. wyrobienie u studentów umiejętności dobierania technik i strategii tłumaczenia w zależności od odbiorcy, celu i gatunku tekstu

4. rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej

5. uwrażliwienie studentów na zjawiska językowe typowe dla gatunków publicystycznych

6. wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów traduktologicznych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Język wykładowy w zależności od filologii: angielski, niemiecki, francuski;

Pełny opis:

1. specyfika gatunków publicystycznych: felietonu, komentarza, recenzji, wywiadu, reportażu

2. zasady tłumaczenia felietonu

3. zasady tłumaczenia komentarza

4. zasady tłumaczenia recenzji

5. zasady tłumaczenia wywiadu

6. zasady tłumaczenia reportażu

7. problemy traduktologiczne wynikające z charakteru tekstów publicystycznych

Literatura:

1. Bartmiński J. Niebrzegowska-Bartmińska S. & Nycz R. (2004) Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2. Białek E. (2010) „Gatunek tekstu a przekład (na materiale felietonu)” [w:] Przekład – język – kultura. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 119-130.

3. Krzyżanowski P. & Nowak P. (2004) Manipulacja w języku. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

4. Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy (2007) Kraków: Znak.

5. Tabakowska E. (2008) O przekładzie na przykładzie. Rozprawa z Europą Normana Daviesa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

6. --------- (2009) Tłumaczenie się z tłumaczenia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

7. Wilkoń A. (2002) Spójność i struktura tekstu. Kraków: Universitas.

8. Wojtak, M. (2004) Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. wymienia podstawowe gatunki publicystyczne

2. charakteryzuje takie gatunki publicystyczne jak felieton, komentarz, recenzja, wywiad, reportaż

3. zna i stosuje zasady tłumaczenia tekstów publicystycznych

4. dobiera techniki i strategie tłumaczenia w zależności od typu tekstu, celu i odbiorcy

5. tłumaczy teksty publicystyczne na języki A i B

6. rozpoznaje środki językowe stosowane w tekstach publicystycznych, takie jak aluzyjność, manipulacja, ironia

rozwiązuje problemy traduktologiczne wynikające np. ze związków intertekstualnych, błędów w tekście wyjściowym lub poprawności politycznej

7. samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje potrzebne do tłumaczenia tekstów publicystycznych

Metody i kryteria oceniania:

- praca w parach: analizowanie konkretnych przykładów tekstów publicystycznych pod kątem cech dystynktywnych, np. wyszukiwanie przykładów obrazujących cechy charakterystyczne felietonu;

- wyszukanie dodatkowych przykładów w innych gatunkach publicystycznych, np. wyszukanie przykładów aluzji w komentarzu prasowym;

- praca indywidualna: wskazanie cech dystynktywnych felietonu w oparciu o konkretny tekst i przedstawienie ich na forum grupy;

- przygotowanie tłumaczenia B-A fragmentu felietonu i wyjaśnienie strategii tłumaczenia;

- praca indywidualna nad tłumaczeniem tekstu i konfrontacja rozwiązań z grupą;

- przygotowanie tłumaczenia A-B fragmentu komentarza i wyjaśnienie sposobu zdobywania informacji merytorycznej i językowej

np. Pyt.: W jaki sposób szukać fachowej terminologii;

- praca indywidualna: lektura artykułu „Poprawność polityczna jako kryterium oceny przekładu” Elżbiety Tabakowskiej; zweryfikowanie zrozumienia tekstu przez studentów za pomocą pytań;

- przygotowanie tłumaczenia B-A fragmentu recenzji książki i wyjaśnienie strategii tłumaczenia;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.