Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja międzykulturowa dla translatorów - specjalizacja translatorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KMT-21SDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa dla translatorów - specjalizacja translatorska
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla sp. translatorskiej (DU-FilBul, DU-FilChorSerb, DU-FilSerbChor)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii serbskiej (studia magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

interpersonalne: zdobycie umiejętności skutecznego komunikowania się i umiejętności docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej;

instrumentalne: zdobycie wiedzy ogólnej z zakresu komunikacji społecznej i kulturowej;

systemowe: wykształcenie umiejętności rozumienia /lub choćby otwarcia się na/ innych kultur i zwyczajów, pragnienie sukcesu w skutecznym komunikowaniu i dążenie do niego


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wytworzyć postawę otwartości, ciekawości i zrozumienia wielokulturowości współczesnego świata, zjawisk z zakresu kultury o charakterze globalnym i lokalnym (ze szczególnym uwzględnieniem krajów słowiańskich), a przez to umożliwić świadome uczestnictwo w kulturowo zróżnicowanych formach i sposobach komunikowania się w kontaktach interpersonalych związanych z różnego rodzaju tłumaczeniami.

Pełny opis:

teoretyczne podstawy komunikacji społecznej – komunikowanie jako proces, definicje, cechy, elementy składowe KMK_01, KMK_04

teoretyczne podstawy komunikacji społecznej – poziomy, sposoby, formy i typy komunikowania KMK_01, KMK_04

wybrane modele komunikacyjne i systemy komunikowania społecznego: organizacyjny, polityczny, publiczny, masowy KMK_02, KMK_03, KMK_04

bariery i zakłócenia w komunikowaniu KMK_03, KMK_05

komunikacja międzykulturowa – definicja, rodzaje, kultura jako źródło barier w komunikacji międzykulturowej: niechęć kulturowa, rola stereotypu, dystans komunikowania KMK_03, KMK_05

manipulacja w społeczeństwie informacyjnym – komunikowanie poprzez reklamę KMK_02, KMK_03, KMK_04, KMK_06

etyczne aspekty komunikacji – etyka w komunikowaniu medialnym KMK_06

Literatura:

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999.

Knapp M. L., Hall J. A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2009.

Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.

Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się między sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006.

Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 2009.

Gołembski D., Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

KMK_01 wskazać podstawowe definicje i sposoby rozumienia terminu ‘komunikowanie’ oraz rozumie ich źródła i zastosowania K_W02, K_W07, K_U04

KMK_02 rozróżniać i rozpoznawać poszczególne systemy komunikowania społecznego oraz modele komunikacyjne K_U13

KMK_03 wybierać właściwe kody komunikacyjne i rozwijać umiejętność komunikowania się K_U04, K_U05, K_K02, K_K04

KMK_04 podjąć dyskusję nad najistotniejszymi zagadnieniami, obecnymi w refleksji nad komunikowaniem K_U12, K_K02

KMK_05 wyjaśnić przyczyny trudności w komunikowaniu, w tym zwłaszcza komunikowaniu międzykulturowym K_W10, K_U09

KMK_06 ocenić etyczne podstawy komunikowania K_K09, K_K10

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%)

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%)

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%)

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%)

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%)

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Ermashova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.