Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe studia miejskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KUDU-KSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe studia miejskie
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Przedmioty na 2 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Przedmioty w Instytucie Kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy o współczesnych miastach jako przestrzeniach kulturowych (kulturowych praktyk) oraz zapoznanie studentów z najnowszymi koncepcjami badań wyrastającymi z doświadczenia studiów kulturowych – ich metodologią oraz zastosowaniami wychodzącymi poza tradycyjne ujęcia proponowane przez urbanistykę, antropologię i socjologię miasta.

Pełny opis:

Wykład przedstawia kulturowe studia miejskie jako nową perspektywę trans-dyscyplinarną w badaniach nad miastem. Pierwsza część wykładu poświęcona jest rekonstrukcji głównych XX-wiecznych nurtów teoretycznych inspirujących wyłonienie się nowej trans-dyscypliny, takich jak: fenomenologia, hermeneutyka, kulturalizm socjologiczny, geografia kulturowa, marksizm, studia kulturowe i nowy urbanizm. Druga część wykładu przedstawia główne zagadnienia i obszary problemowe rozpoznawane przez kulturowe studia miejskie. Refleksja zorganizowana jest tutaj wokół pojęć takich jak: narracja, wyobraźnia, doświadczenie, interpretacja i działanie. W trzeciej części proponuje się przegląd wybranych projektów badawczych opartych na charakterystycznej dla perspektywy kulturowych studiów miejskich redefinicji relacji między badaczem miasta i przedmiotem jego badań.

Literatura:

Benevolo L., Miasto w dziejach Europy, Warszawa 1995.

Calvino I., (1975), Niewidzialne miasta, tłum. Alina Kreisberg, Warszawa: Czytelnik.

Harvey D., Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Bęc Zmiana, Warszawa 2012.

Krajewski M. (red.), Niewidzialne miasto, Bęc zmiana, Warszawa 2012.

Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M. (red.) Antybezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu, (red.), Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszwa 2013.

Sennett R., (1996), Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przeł. Magdalena Konikowska, Gdańsk: Wyd. Marabut.

Sennett R., Rytuały, zalety i zasady współpracy, Muza SA, Warszawa 2013.

Soja E., Thirdspace, Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Blackwell Publishers, Cambridge Massachusetts 1996.

Toporow W., Miasto i mit, Gdańsk 2006.

Lektury uzupełniające:

Chase J., Crowford M., Kaliski J. (eds.), Everyday Urbanism, The Monacelli Press, New York 1999.

Eade J., Mele Ch. (eds.) Understanding the City. Contemporary and Future Perspectives, Blackwell Publishers, Oxford-Malden 2002.

Lefebvre H., The Production of Space, tłum. D. Nicholson-Smith, Blackwell Publishing, Oxford 1991.

Mumford L., The Culture of Cities, New York 1938.

Wilson E., The Sphinx in the City, Univ. of California Press. 1992.

Zukin S., The Cultures of Cities, Blackwell 1995.

Zukin S., Naked Cities, Oxford Univ. Press 2010.

Screening the City, M. Shiel, T. Fitzmaurice (eds.), Verso 2003.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. charakteryzować specyfikę kulturoznawczego podejścia w badaniach miejskich

2. wskazać dyscypliny nauki oraz określić ich wkład w rozwój wiedzy o miastach

3. tłumaczyć relacje między rozwojem miast oraz współczesnymi praktykami kulturowymi

4. tłumaczyć związki między miastami i różnymi dziedzinami sztuki

5. interpretować procesy zachodzące w miastach w kontekście przekonań, wiedzy i wyborów kulturowych ich mieszkańców

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

5,0 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,5 – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,0- dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, lecz z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Zimpel
Prowadzący grup: Jadwiga Zimpel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Zimpel
Prowadzący grup: Jadwiga Zimpel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.