Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty tłumaczeniowe (teksty prasowe i turystyczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WTTPIT-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty tłumaczeniowe (teksty prasowe i turystyczne)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Kierunek studiów:

filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa

Cele kształcenia:


Zapoznanie studentów z cechami charakterystycznymi tekstów publicystycznych i turystycznych

Wykształcenie umiejętności analizy tekstów publicystycznych i turystycznych

Nauka słownictwa charakterystycznego dla tekstów publicystycznych i turystycznych

Tłumaczenie tekstów publicystycznych i turystycznych, pl-ang i ang-pl


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Kurs ma stronę na platformie Moodle

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka polskiego poziom C2

znajomość języka angielskiego C1

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Moodle, Sylabus, Biblioteka Filiologii Angielskiej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentacje, czytanie artykułów, dyskusja, prezentowanie modelowych i błędnych tłumaczeń, analiza błędów tłumaczeniowych, krótkie ćwiczenia tłumaczeniowe podczas zajęć, tłumaczenie podczas zajęć, tłumaczenie w domu, indywidualne konsultacje


F – oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach oraz w ramach pracy domowej, oceny z quizów

P – ocena z tzw. in-class translation, czyli tłumaczenia wykonywanego na zajęciach, na zakończenie kursu

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30h

Praca własna studenta 1 - przygotowanie do quizów

20h

Praca własna studenta 2 - tłumaczenia w domu

15 h

SUMA GODZIN

65 h


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is devoted to practical translation and has a form of a workshop. The aims of the course are following: to acquaint students with the features of journalistic and tourist texts, to teach them how to spot those features and how to render them into Polish/English and, above all, to make them practise written EN-PL, PL-EN translation of journalistic and tourist texts.

Pełny opis:

Wstęp do tłumaczenia tekstów publicystycznych

Tytuły i nagłówki

Wywiad

Reportaż: życie codzienne

Reportaż: Katastrofy naturalne i wojny

Artykuły prasy brukowej

Artykuły prasy kobiecej

Reportaż: Podróże i turystyka

Reklamy turystyczne

Ulotki turystyczne

Przewodniki turystyczne

Użytkowe teksty turystyczne

Literatura:

Baker, M. (ed.). 2009. Routledge encyclopaedia of translation studies. Routledge

Belczyk, A. 2004. Poradnik Tłumacza: z angielskiego na nasze. Kraków: Idea.

Osękowska - Sandecka J. 2013. The role of the Translator in the Translation of Magazines on the Example of Newsweek: Theory versus Practice. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Schaeffner, Christina and Susan Bassnett (eds.). 2010. Political Discourse, Media and Translation. Cambridge Scholars Publishing.

Efekty uczenia się:

Zna cechy charakterystyczne tekstów publicystycznych i turystycznych

Posiada umiejętność analizy tekstów publicystycznych i turystycznych

Zna słownictwo charakterystyczne dla tekstów publicystycznych i turystycznych

Dokonuje przekładu tekstów publicystycznych i turystycznych, pl-ang i ang-pl

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomości słownictwa, bardzo dobre oceny z testów leksykalnych, bardzo dobra/ dobra plus ocena z testu końcowego, bardzo duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, duża aktywność, obecność na zajęciach (frekwencja 100%).

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra znajomości słownictwa, bardzo dobre/ dobre oceny z testów leksykalnych, bardzo dobra/ dobra plus ocena z testu końcowego, bardzo duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, duża aktywność, obecność na zajęciach (frekwencja 100%).

dobry (db; 4,0): dobra znajomości słownictwa, dobre oceny z testów leksykalnych, dobra ocena z testu końcowego, zaangażowanie w pracę na zajęciach, obecność na zajęciach.

dostateczny plus (+dst; 3,5): dobra/ dostateczna znajomości słownictwa, dobre/ dostateczne oceny z testów leksykalnych, dobra/ dostateczna + ocena z testu końcowego, obecność na zajęciach.

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna znajomości słownictwa, dostateczne oceny z testów leksykalnych, dostateczna ocena z testu końcowego, obecność na zajęciach.

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna znajomości słownictwa, oceny niedostateczne z testów leksykalnych, niedostateczna ocena z testu końcowego, nieobecność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Katarzyna Remiszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.