Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie audiowizualne (napisy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TAWN-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie audiowizualne (napisy)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest przeszkolenie uczestników w zakresie wiedzy oraz umiejętności tłumaczenia audiowizualnego ze szczególnym uwzględnieniem napisów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentacje, ćwiczenia praktyczne


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta: ćwiczenia z zakresu tłumaczenia 65

Praca własna studenta: Przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Praca własna studenta : Projekt tłumaczeniowy 20

SUMA GODZIN 125


5 ECTSSkrócony opis:

Kurs wprowadzający podstawy tłumaczenia audiowizualnego ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia w formie napisów. Studenci poznają teoretyczne i techniczne aspekty tłumaczenia napisów i uczą się stosować je w praktyce w różnych kontekstach audiowizualnych (np. tłumaczenie elementów humorystycznych, piosenek, scen wielojęzycznych). Studenci uczą się obsługi oprogramowania do tworzenia napisów i ćwiczą umiejętność synchronizacji na zajęciach i w pracy indywidualnej. Podczas kursu studenci pracują w grupach oraz indywidualnie, przygotowują prezentację na wybrany temat związany z AVT. Zaliczenie uwzględnia aktywność na zajęciach, ocenę z testu teoretycznego oraz indywidualnego projektu tłumaczeniowego.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wprowadzenie do tłumaczenia audiowizualnego ze szczególnym uwzględnieniem napisów

Ćwiczenia w tłumaczeniu audiowizualnym ze szczególnym uwzględnieniem napisów (praca samodzielna i projekty zespołowe)

Tłumaczenie wybranych materiałów audiowizualnych w formie napisów (praca samodzielna i projekty zespołowe)

Ćwiczenia w tłumaczeniu audiowizualnym ze szczególnym uwzględnieniem napisów (praca samodzielna i projekty zespołowe)

Tłumaczenie wybranych materiałów audiowizualnych w formie napisów (praca samodzielna i projekty zespołowe)

Omówienie wymogów obowiązujących tłumaczy audiowizualnych i ich sytuacji na rynku tłumaczeń

Ćwiczenia w tłumaczeniu audiowizualnym ze szczególnym uwzględnieniem napisów (praca samodzielna i projekty zespołowe)

Literatura:

Díaz Cintas, J. – G.M. Anderman (red.). 2009. Audiovisual translation: language transfer on screen. Basingstoke : Palgrave Macmillan.

Gambier, Y. (red.). 1997. Language transfer and audiovisual communication: a bibliography. Turku : University of Turku Centre for Translation and Interpreting.

Janowska. A. 2009. “Translating Humor in Dubbing and Subtitling”, in: Translation Journal Linguistica Antverpiensia 4, 295-310.(http://www.lans-tts.be/img/NS4/Dwyer.PDF)

Orero, P. (red.). 2004. Topics in audiovisual translation. Amsterdam: John Benjamins.

Tomaszkiewicz, T. 2006. Przekład audiowizualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bartoll.2006. Subtitling multilingual films (http://www.euroconferences.info/proceedings/2006_Proceedings/2006_Bartoll_Eduard.pdf)

Bogucki.Ł. 2009. ‘Amateur Subtitling on the Internet. Andermann. G. Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen. p. 49-58

Burton.J. 2009 ‘The art and craft of opera subtitling’ in: Andermann. G. Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen. p.151-170

Dwyer.T.2005.Universally speaking Lost in Translation and polyglot cinema.

Jankowska. A. 2009. Translating Humor in Dubbing and Subtitling in: Translation Journal

Linguistica Antverpiensia 4, 295-310.(http://www.lans-tts.be/img/NS4/Dwyer.PDF)

Szarkowska.A. 2011. Text-to-speech audio description: towards wider availability of AD in: The Journal of Specialised Translation. (http://www.jostrans.org/issue15/art_szarkowska.pdf)

Szymańska.B. 2008. Audiodeskrypcja "obraz słowem malowany" (http://www.audiodeskrypcja.pl/obrazSlowemMalowany.html)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną z zakresu problematyki tłumaczenia audiowizualnego ze szczególnym uwzględnieniem napisów

- potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i technologii i stosować ją w sytuacjach profesjonalnych

- umie posługiwać się wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie tłumaczenia audiowizualnego ze szczególnym uwzględnieniem napisów, orientuje się w dostępnej specjalistycznej literaturze

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, pogłębia swoją wiedzę i doskonali zdobyte umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F – sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń

P - dyskusja i ocena projektu tłumaczeniowego

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość zasad tworzenia napisów i strategii stosowanych w tłumaczeniu audiowizualnym, bardzo dobra umiejętność przygotowania napisów poprawnie zsynchronizowanych z materiałem filmowym, tłumaczenie poprawne, nie zawierające żadnych błędów nie wpływających na odbiór materiału filmowego przez widza

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra znajomość zasad tworzenia napisów i strategii stosowanych w tłumaczeniu audiowizualnym, bardzo dobra umiejętność przygotowania napisów poprawnie zsynchronizowanych z materiałem filmowym, tłumaczenie poprawne, ale zawierające pojedyncze błędy nie wpływające znacząco na odbiór materiału filmowego przez widza

dobry (db; 4,0): dobra znajomość zasad tworzenia napisów i strategii stosowanych w tłumaczeniu audiowizualnym, dobra umiejętność przygotowania napisów poprawnie zsynchronizowanych z materiałem filmowym, tłumaczenie poprawne, ale zawierające drobne błędy utrudniające odbiór materiału filmowego przez widza

dostateczny plus (+dst; 3,5): podstawowa znajomość zasad tworzenia napisów i strategii stosowanych w tłumaczeniu audiowizualnym, umiejętność przygotowania napisów poprawnie zsynchronizowanych z materiałem filmowym, tłumaczenie ogólnie poprawne, ale zawierające poważne błędy utrudniające odbiór materiału filmowego przez widza

dostateczny (dst; 3,0): podstawowa znajomość zasad tworzenia napisów i strategii stosowanych w tłumaczeniu audiowizualnym, umiejętność przygotowania napisów poprawnie zsynchronizowanych z materiałem filmowym

niedostateczny (ndst; 2,0): brak podstawowej znajomości zasad tworzenia napisów i strategii stosowanych w tłumaczeniu audiowizualnym oraz umiejętności przygotowania napisów poprawnie zsynchronizowanych z materiałem filmowym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Marta Kajzer-Wietrzny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Olga Witczak
Prowadzący grup: Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.