Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SD-22PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej poprzez:

- gruntowne przedyskutowanie tematu projektu badawczego (pracy magisterskiej),

- przekazanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- doskonalenie specjalistycznych metod badawczych właściwych dla problematyki seminarium,

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora,

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- kształtowanie świadomości literackiej, językowej i kulturalnej uczestników seminarium.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, metoda badawcza (dociekania naukowego), metoda projektu, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

16 (6+10)

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- poszerzanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy magisterskiej,

- doskonalenie narzędzi metodologicznych niezbędnych do napisania pracy magisterskiej,

- prezentacja fragmentów prac magisterskich połączona z dyskusją na ich temat.

Literatura:

Według rekomendacji promotorów prac magisterskich, w zależności od tematyki seminarium.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- wykazać się szeroką i ukontekstowioną wiedzą niezbędną do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- aktywnie uczestniczyć w dyskusji związanej z tematyką seminarium, formułując własne poglądy i odnosząc się do opinii wyrażanych przez innych członków grupy,

- wyszukiwać i przetwarzać specjalistyczne informacje niezbędne samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- wykazać się wysokim poziomem świadomości literackiej i językowej oraz kulturą języka,

- wykazać się zdolnością praktycznego zastosowania nabytej wiedzy oraz umiejętności,

- napisać pracę spełniającą merytoryczne, metodologiczne i formalne wymagania określone dla prac magisterskich z zakresu filologii polskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo wysoki poziom wiedzy związanej z tematyką seminarium i jej kontekstami, wysoka świadomość metodologiczna, praca magisterska w pełni oryginalna, dobrze wykorzystująca literaturę źródłową i literaturę przedmiotu, nienaganna pod względem formalnym i językowym.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, dopuszczalne drobne uchybienia natury formalno-językowej w pracy magisterskiej.

dobry (db; 4,0): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca magisterska poprawna, z drobnymi uchybieniami natury formalno-językowej i metodologicznej.

dostateczny plus (+dst; 3,5): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca magisterska o przeciętnych walorach merytorycznych, z większymi uchybieniami natury formalno-językowej i metodologicznej.

dostateczny (dst; 3,0): znaczne braki w wiedzy, praca magisterska merytorycznie słaba, z dużymi uchybieniami natury formalno-językowej i metodologicznej.

niedostateczny (ndst; 2,0): niedopuszczalne braki w wiedzy, praca magisterska, bezwartościowa pod względem merytorycznym i metodologicznym, niedopuszczalne błędy językowe i formalne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Borowczyk, Beata Gromadzka, Wojciech Hamerski, Marcin Jaworski, Bogumiła Kaniewska, Jerzy Kaniewski, Krzysztof Koc, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Agnieszka Kula, Agnieszka Kwiatkowska, Joanna Maleszyńska, Radosław Okulicz-Kozaryn, Marek Osiewicz, Anna Piotrowicz, Beata Przymuszała, Wiesław Ratajczak, Grzegorz Raubo, Dorota Rojszczak-Robińska, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Barbara Sienkiewicz, Krzysztof Skibski, Agata Stankowska-Kozera, Monika Szczot, Michał Szczyszek, Leszek Teusz, Błażej Warkocki, Marek Wedemann, Elżbieta Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Hamerski, Grzegorz Raubo, Elżbieta Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Banowska, Przemysław Czapliński, Agnieszka Czyżak, Paweł Graf, Beata Gromadzka, Monika Grzelka, Krzysztof Hoffmann, Michał Januszkiewicz, Barbara Judkowiak, Bogumiła Kaniewska, Krzysztof Koc, Aleksandra Kosicka-Pajewska, Agnieszka Kula, Joanna Maleszyńska, Tomasz Mizerkiewicz, Elżbieta Nowicka, Maciej Parkitny, Beata Przymuszała, Dorota Rojszczak-Robińska, Krzysztof Skibski, Agata Stankowska-Kozera, Michał Szczyszek, Leszek Teusz, Błażej Warkocki, Marek Wedemann, Elżbieta Winiecka, Małgorzata Witaszek-Samborska, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bednarek, Jerzy Borowczyk, Przemysław Czapliński, Zofia Dambek-Giallelis, Magdalena Graf, Bogumiła Kaniewska, Ewa Kaptur, Sylwia Karolak, Zbigniew Kopeć, Ewa Kraskowska, Jacek Nowakowski, Błażej Osowski, Anna Piotrowicz, Zbigniew Przychodniak, Ewa Rajewska, Joanna Smól, Barbara Sobczak, Agata Stankowska-Kozera, Błażej Warkocki, Marek Wedemann, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.