Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań społecznych 08-KUDL-MBS
Zajęcia laboratoryjne (LAB) Semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Literatura:

• S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

• P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

• Metody badań socjologicznych. (Wybór tekstów pod red. S. Nowaka), Warszawa 1965.

• S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

MBS_01 zna podstawy metodologii badań społecznych

MBS_02 posiada orientację i umiejętność posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk społecznych

MBS_03 posiada podstawowe umiejętności badawcze, rozumie specyfikę formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych, opracowania i prezentacji wyników w zakresie badań społecznych

MBS_04 jest świadomy swej roli w społeczeństwie jako pośrednika w wyjaśnianiu istotnych zjawisk w kulturze (konflikty społeczne, etniczne i religijne, przemiany obyczajowe, nowe praktyki kulturowe i nowe formy uczestnictwa w kulturze)

MBS_05 jest krytyczny wobec wiedzy, którą przyswaja, panujących autorytetów, ideologii i mód

Metody i kryteria oceniania:

obecność, aktywność, prezentacja projektu

Zakres tematów:

TK_01 Wprowadzenie – miejsce nauki w kulturze, rola badacza w społeczeństwie.

TK_02 Podstawowe terminy badań społecznych.

TK_03 Typy i sposoby prowadzenia badań.

TK_04 Wymiar etyczny w badaniach społecznych.

TK_05 Obserwacja i opis w badaniach społecznych.

TK_06 Wywiad w badaniach społecznych.

TK_07 Techniki projekcyjne i eksperyment w humanistyce.

TK_08 Źródła zastane i ich zastosowanie.

TK_09 Kwestionariusz jako narzędzie badawcze.

TK_10 Badania panelowe i metoda monograficzna.

TK_11 Zasady interpretacji materiału z badań.

TK_12 Specyfika badań rynkowych. (I)

TK_13 Specyfika badań rynkowych. (II)

TK_14 Wskazówki uzupełniające - podsumowanie wykładu.

TK_15 Egzamin.

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, dyskusje, samodzielny projekt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 12
Małgorzata Durzewska 6/12 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 12
Małgorzata Durzewska 12/12 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 12
Małgorzata Durzewska 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szamarzewskiego 89 bl. AB
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.