Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-MBS Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 3 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wyrobienie orientacji w zakresie rozwoju nauki i sposobów poznawania i badanie rzeczywistości

zdobycie podstaw wiedzy na temat miejsca badań społecznych i znaczenia ich wyników w życiu społecznym

zdobycie wiedzy na temat genezy i ewolucji badań społecznych

opanowanie orientacji w zakresie podstawowych pojęć, narzędzi i metod badawczych

wyrobienie orientacji w zakresie podstawowych paradygmatów badawczych

rozwinięcie umiejętności krytycznego odbioru i interpretacji wyników badań społecznych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- umiejętność uczestniczenia w wykładzie, podstawy savoir-vivre’u

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały przekazywane na zajęciach lub przesyłane mailem

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, prezentacje multimedialne, ilustracje filmowe

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta 60 – lektura tekstów do zajęć, przygotowanie do sprawdzianu

SUMA GODZIN 90

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 3


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie podstaw wiedzy z zakresu metod badań społecznych - na temat etapów składowych badania społecznego i podstawowych narzędzi badawczych z tej dziedziny; umiejętności wykorzystywania i interpretacji wyników badań społecznych.

Pełny opis:

Efektem uczestnictwa w wykładzie ma być wyrobienie orientacji w zakresie rozwoju nauki, sposobów poznawania i badania rzeczywistości oraz zdobycie podstaw wiedzy na temat miejsca badań społecznych i znaczenia ich wyników w życiu społecznym. Chodzi także o zdobycie wiedzy na temat genezy i ewolucji badań społecznych, opanowanie podstawowych pojęć, narzędzi i metod badawczych, a także o wyrobienie orientacji w zakresie podstawowych paradygmatów badawczych i rozwinięcie umiejętności krytycznego odbioru i interpretacji wyników badań społecznych.

Literatura:

• S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

• P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

• Metody badań socjologicznych. (Wybór tekstów pod red. S. Nowaka), Warszawa 1965.

• S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

• P. Jaroszyński, Nauka w kulturze, Polwen, Radom 2002.

Efekty uczenia się:

MBS_01 zna podstawy metodologii badań społecznych

MBS_02 posiada orientację i umiejętność posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk społecznych

MBS_03 posiada podstawowe umiejętności badawcze, rozumie specyfikę formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych, opracowania i prezentacji wyników w zakresie badań społecznych

MBS_04 jest świadomy swej roli w społeczeństwie jako pośrednika w wyjaśnianiu istotnych zjawisk w kulturze (konflikty społeczne, etniczne i religijne, przemiany obyczajowe, nowe praktyki kulturowe i nowe formy uczestnictwa w kulturze)

MBS_05 jest krytyczny wobec wiedzy, którą przyswaja, panujących autorytetów, ideologii i mód

Metody i kryteria oceniania:

• aktywność

• sprawdzian pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Michalski
Prowadzący grup: Małgorzata Durzewska, Michał Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

08-KUDL-MBS

Liczba godzin przedmiotu:

30

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie podstaw wiedzy z zakresu metod badań społecznych - na temat etapów składowych badania społecznego i podstawowych narzędzi badawczych z tej dziedziny; umiejętności wykorzystywania i interpretacji wyników badań społecznych.

Pełny opis:

Efektem uczestnictwa w wykładzie ma być wyrobienie orientacji w zakresie rozwoju nauki, sposobów poznawania i badania rzeczywistości oraz zdobycie podstaw wiedzy na temat miejsca badań społecznych i znaczenia ich wyników w życiu społecznym. Chodzi także o zdobycie wiedzy na temat genezy i ewolucji badań społecznych, opanowanie podstawowych pojęć, narzędzi i metod badawczych, a także o wyrobienie orientacji w zakresie podstawowych paradygmatów badawczych i rozwinięcie umiejętności krytycznego odbioru i interpretacji wyników badań społecznych.

Literatura:

• S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

• P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

• Metody badań socjologicznych. (Wybór tekstów pod red. S. Nowaka), Warszawa 1965.

• S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

• P. Jaroszyński, Nauka w kulturze, Polwen, Radom 2002.

Uwagi:

Osoby uczęszczające na wykład (co oznacza obecność na conajmniej 10 wykładach otrzymuja 1 dodatkowy punkt na egzaminie.

Egzamin obejmuje treści omówione na wykładach

Obecność na pierwszym wykładzie jest szczególnie ważna dla zrozumienia celów wykładu oraz przebiegu pracy w całym semestrze!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Michalski
Prowadzący grup: Małgorzata Durzewska, Jan Grad, Michał Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

08-KUDL-MBS

Liczba godzin przedmiotu:

30

Skrócony opis:

Celem zajeć jest zdobycie podstaw wiedzy z zakresu metod badań społecznych - na temat etapów składowych badania społecznego i podstawowych narzędzi badawczych z tej dziedziny; umiejętności wykorzystywania i interpretacji wyników badań społecznych.

Pełny opis:

Efektem uczestnictwa w wykładzie ma być wyrobienie orientacji w zakresie rozwoju nauki, sposobów poznawania i badania rzeczywistości oraz zdobycie podstaw wiedzy na temat miejsca badań społecznych i znaczenia ich wyników w życiu społecznym. Chodzi także o zdobycie wiedzy na temat genezy i ewolucji badań społecznych, opanowanie podstawowych pojęć, narzędzi i metod badawczych, a także o wyrobienie orientacji w zakresie podstawowych paradygmatów badawczych i rozwinięcie umiejętności krytycznego odbioru i interpretacji wyników badań społecznych.

Literatura:

• S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

• P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

• Metody badań socjologicznych. (Wybór tekstów pod red. S. Nowaka), Warszawa 1965.

• S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

• P. Jaroszyński, Nauka w kulturze, Polwen, Radom 2002.

Uwagi:

Osoby uczęszczające na wykład (co oznacza obecność na conajmniej 10 wykładach otrzymuja 1 dodatkowy punkt na egzaminie.

Egzamin obejmuje treści omówione na wykładach

Obecność na pierwszym wykładzie jest szczególnie ważna dla zrozumienia celów wykładu oraz przebiegu pracy w całym semestrze!

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.