Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Składnia i morfologia języka angielskiego 15-SIMJAN-NA-12
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Literatura:

Carnie, Andrew. 2002. Syntax: A generative Introduction. Malden : Blackwell Publishing

Morenberg, Max. 1997, 2002. Doing Grammar. OUP.

Newson, Mark (ed.). 2004. Basic English Syntax with Exercises.

O’Grady, W – M. Dobrovolsky – M. Aronoff. 1989, 1993. Contemporary Linguistics: An introduction. New York : St. Martin's Press.

Radford, Andrew. 2004. Minimalist Syntax: Exploring the structure of English. CUP.

Tajsner, Przemysław.2012. From lexical selection to sentence formation. A course in understanding (English) syntax. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Wardhaugh, Roland. 1995. Understanding English grammar: A linguistic approach. Cambridge: Blackwell.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu ćwiczeniowego i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi

1. przedstawić i opisać formalne schematy budowy różnych typów fraz i zdań angielskich

2. określić składniowe procesy derywacyjne, w tym podstawowe reguły tworzenia różnych typów struktur zdaniowych

3. opisać budowę morfologiczną wyrazów a także omówić podstawowe reguły derywacji morfologicznej

4. opisać budowę fraz i zdań angielskich przy użyciu prawidłowej terminologii i metod obrazowania struktury (zapis przy pomocy diagramów i nawiasów)

5. wyprowadzić budowę fraz i zdań z podstawowych schematów derywacyjnych oraz z leksykalnych wymagań selekcyjnych wyrazów

6. zastosować kryteria opisowe i lingwistyczne do faktów z zakresu składni języka angielskiego rozróżniając podejście deskryptywne od preskryptywnego

7. uzasadniać empirycznie proponowane rozwiązania teoretyczne i zna podstawy metodologii językoznawczej

8. zastosować elementy językoznawczego opisu komparatywnego, odnosząc fakty z zakresu składni języka angielskiego do innych języków, np. polskiego

9 prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu gramatyki opisowej i językoznawstwa

10 wspólnie z innymi w drodze wymiany informacji wyodrębnić i rozwiązać praktyczne zadania z zakresu składni języka angielskiego

Metody i kryteria oceniania:

4 testy (2 na semestr), ocena aktywności i prezentacji. Ocena w wymiarze procentowym, konieczne ponad 50% na zaliczenie. Skala ocen: 2-5

Zakres tematów:

Class 1

3-9.10

The organization class, discussing the syllabus, syntactic puzzles, the significance of the study of syntax and morphology, etc.

Class 2

10-16.10

Knowledge language and language faculty from the generative perspective

Reading: Carnie chapter 1

Class 3

17-23.10

Parts of speech

Reading/ exercises: Carnie chapter 2

Class 4

24-30.10

Morphology

Reading/ exercises: O’Grady, et al.. Contemporary Linguistics: An Introduction. New York : St. Martin's Press. (Koopman, Sportiche & Stabler (K,S&S))

Class 5

31.10-6.11

Constituency tests

Reading/ exercises: Carnie chapter 3

Class 6

7-13.11

TEST

Class 7

14-20.11

X-bar theory Reading/ exercises: Carnie chapter 6, Radford

Class 8

21-28

X-bar theory Reading/ exercises: Carnie chapter 6, Radford

Class 9

29.11-4.12

Extending X-bar: Functional Projections

Reading/ exercises: Carnie chapter 7

Class 10

5-11.12

Theta Criterion

Reading: Koeneman&Zeijstra 2017. Ch. 3, Carnie ch.8

Class 11

12-18.12

Class 12

19-22.12

TEST

a test discussion and/or a make-up class

Class 13

2.01-8.01

DP-movement, Passive+Raising

Reading: Carnie chapter 8

Class 14

9.01-15.01

Predicates. Introduction of VP shell

We prepare a handout based on lecture 9

Reading/exercises: Morenberg

Class 15

16-22.01

Semester test

(2nd semester)

Class 1,2

18-22.02;

25.02-01.03

Expletives and the EPP

Reading: Carnie chapter 8

Class 3,4

04-08.03

11-15.03

Head to Head Movement I-to-C, Do-Support

Reading: Carnie chapter 9,

Class 3

18-22.03

25-29.03

DP Movement (Passives, Raising)

Reading: Carnie chapter 10

Class 5,6

01-05.04

TEST

Class 7,8

08-12.04

15-19.04

Case

Reading: Carnie chapter 10

Class 7,8

22-26.04

29.04-03.05

Case

Reading: Carnie chapter 10

Class 9,10

06-10.05

13-17.05

Wh-movement (Islands, MLC)

Reading: Carnie chapter 11.1-11.3. ,

Class 11,12

20-24.05

27-31.05

Wh-movement (continued)

Reading: Carnie chapter 11.3

If time permits: Reading: Raising and Control. Carnie chapter 12

Class 12,13

03-07.06

10-14.06

Class 14,15

Review. Semester test

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium z pomocą środków audiowizualnych

Wykład, ćwiczenia, prezentacje studenckie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 233
Paulina Łęska-Bayraktar 16/30 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 242
Paulina Łęska-Bayraktar 14/30 szczegóły
3 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 213
Piotr Cegłowski 9/30 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 235
Piotr Cegłowski 11/30 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 238
Piotr Cegłowski 13/30 szczegóły
6 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 156
Jakub Dekier 12/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kolegium Heliodora Święcickiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.