Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji WT-2020/SL rejestaracja na przedmioty-Teologia_niestacjonarne 12-20SL-TE_nst-ZAJ

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
12-A044Z
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

a) przekazanie wiedzy wprowadzającej w ekumenizm oraz dotyczącej historii ruchu ekumenicznego, współczesnych dialogów dwustronnych i wielostronnych

b) otwarcie na wydarzenie dialogu jako potrzebę pełniejszej samorealizacji chrześcijańskiej

c) wypracowanie postawy aktywnego udziału w procesie zbliżenia różnych wyznań chrześcijańskich

d) nabycie ufności względem odmiennych poglądów i zasad działania w ruchu ekumenicznych

e) nabycie przekonania o zasadności i celowości budowania płaszczyzny porozumienia i jedności wewnątrz chrześcijaństwa

Strona przedmiotu
12-A096Z-66
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
12-A100Z-22
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
12-A101Z-22
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
12-A302Z
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

a) przekazanie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego, w szczególności obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych, awansu zawodowego nauczycieli oraz organów szkoły

b) wykształcenia zdolności identyfikowani i interpretowania przepisów prawnych w ww. zakresie

c) wyrobienie umiejętności krytycznej oceny obowiązujących regulacji prawnych w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych

Strona przedmiotu
12-A040Z
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

a) przekazanie wiedzy w zakresie eschatologii katolickiej, jej zakresu badań i poszukiwań, możliwości szukania odpowiedzi na temat rzeczywistość ostatecznych.

b) zdobycie umiejętności właściwego mówienia o życiu wiecznym

c) pogłębienie umiejętności odwoływania się do całości teologii

d) wyrobienie umiejętności oceniania współczesnych poglądów na temat życia wiecznego.

Strona przedmiotu
12-A043Z
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

a) Nabycie umiejętności rozróżniania miłości i sprawiedliwości

b) Wyrobienie umiejętności wyboru w przypadku konfliktu wolności i prawdy

c) Ukazanie nienaruszalności i świętości życia ludzkiego

d) Uzasadnienie prawa obrony koniecznej indywidualnej, społecznej i narodowej

Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)