Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

1.51."Prawo" studia niestacjonarne jednolite magisterskie- przedmioty obowiązkowe dla I roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 1.51."Prawo" studia niestacjonarne jednolite magisterskie- przedmioty obowiązkowe dla I roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/SZ - Semestr zimowy 2020/2021
2021/SL - Semestr letni 2020/2021
2021/SZ - Semestr zimowy 2021/2022
2022/SL - Semestr letni 2021/2022
2022/SZ - Semestr zimowy 2022/2023
2023/SL - Semestr letni 2022/2023
2023/SZ - Semestr zimowy 2023/2024
2024/SL - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/SZ 2021/SL 2021/SZ 2022/SL 2022/SZ 2023/SL 2023/SZ 2024/SL
10-DPP-pj-n brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 40 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie studentom usystematyzowanej i uporządkowanej chronologicznie wiedzy z dziejów europejskiej refleksji na temat państwa i prawa. Punktem wyjścia jest wskazanie na klasyczne ujęcia filozofów antyku i średniowiecza na temat państwa i prawa, następnie na konstrukcje umowy społecznej i praw człowieka. Kolejnym krokiem jest dogłębne zanalizowanie współczesnych doktryn politycznych, takich jak liberalizm, socjalizm, konserwatyzm, magisterium społeczne Kościoła katolickiego. To powinno dać studentom umiejętność analizowania aktualnych doktryn politycznych, rozpoznawania ich genezy źródłowej i ich potencjalnych skutków polityczno-prawnych.

Strona przedmiotu
10-HPPR-pj-n brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 40 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 40 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie genezy najważniejszych instytucji i zasad współczesnego prawa, przede wszystkim tych, które wykraczają poza ramy jednego systemu.

W czasie ćwiczeń (lub samodzielnie) student winien opanować podstawy egzegezy tekstu prawnego i umiejętności porównywania instytucji w różnych aktach prawnych.

Wiedza i umiejętności powinny stanowić podstawę do sbododnego odczytywania tekstów prawnych i zrozumienia (często zmieniającego się) prawa.

Strona przedmiotu
10-HPP-pj-n brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 40 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 40 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody oceny:

Konwersatoria są zaliczane na podstawie dwóch kryteriów: obecności oraz pozytywnego zaliczenia pisemnego kolokwium. Kolokwium ma formę opisową, składającą się z 5 pytań lub formę testową (testy do uzupełnienia bądź wyboru). Studenci mogą też przygotować na uzgodniony temat referat, który przedstawiają w trakcie zajęć. Uzyskanie przez studenta oceny bdb z zaliczenia oraz bdb z referatu umożliwia studentowi wybór formy ustnej egzaminu.

Studenci zaliczający przedmiot zdobywają poglądową wiedzę w zakresie źródeł i zasad funkcjonowania państwa i jego aparatu na przestrzeni wieków, co umożliwia zrozumienie genezy i mechanizmów działania współczesnego konstytucjonalizmu. Konwersatoria z przedmiotu umożliwiają studentom pierwszy kontakt z różnorodnymi tekstami prawnymi, oddającymi rozmiar i charakter przemian prawno-politycznych w dziejach państwa. Ma to swój walor praktyczny, gdyż obok nabycia wiedzy, uczy pracy z tekstem prawnym.

Strona przedmiotu
10-LP-pj-n brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
10-LTPiR-pj-n brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
10-PRZ-pj-n brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 40 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 40 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest prowadzony jako przygotowanie do pogłębionych studiów z zakresu polskiego prawa cywilnego, porównawczego prawa cywilnego i europejskiego prawa prywatnego. Punktem ciężkości jest prawo majątkowe (spadki, rzeczowe, zobowiązania) oraz metoda znajdowania rozstrzygnięć przez prawników rzymskich. W zakresie koniecznym do zrozumienia tych zagadnień wykład obejmuje szkic historii źródeł, prawa osobowego, familijnego oraz procesu prywatnego. Wykłady z prawa majątkowego uwzględniają zarówno antyczne prawo rzymskie jak i podstawowe tendencje ewolucji - opartej na nim - średniowiecznej i nowożytnej nauki prawa (ius commune) aż po rozwiązania przyjęte w kodyfikacjach cywilnych. Dla lepszego wyjaśnienia "stylu" romanistycznej tradycji prawnej wykład zawiera także odniesienia do angielskiego common law.

Strona przedmiotu
10-PZ-12-pj-n brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
10-PZ-22-pj-n brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 80 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 80 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 80 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
10-WEP-pj-n brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 40 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 40 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)