Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla programu DLx-JNX (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Neofilologii)

Jednostka: Wydział Neofilologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla programu DLx-JNX
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/SL - Semestr letni 2019/2020
2021/SL - Semestr letni 2020/2021
2022/SL - Semestr letni 2021/2022
2023/SL - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/SL 2021/SL 2022/SL 2023/SL
09-FIL-JN-22
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prześledzenie ciągłości rozwojowej głównych zagadnień filozofii śródziemnomorskiego kręgu kulturowego w ich uwarunkowaniach historyczno-społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem epistemologii, aksjologii i filozofii języka, i z odniesieniem do szerszych kontekstów interkulturowych. Wprowadzenie w pojęcia i terminologie filozoficzną. Filozofia jako inspiracja samodzielnego, kreatywnego myślenia i sztuka interpretacji świata empirycznego. Relacje filozofii z językoznawstwem i kulturoznawstwem; elementy filozofii i etyki spotkania z innością (kulturową). Wprowadzenie do aksjolingwistyki i etyki analitycznej.

Strona przedmiotu
09-ANGPRNJI-46
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 120 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 120 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 120 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie trzech komponentów: (1) j. angielski ogólny, 4 godz. tygodniowo; (2) gramatyka i słownictwo, 2 godz. tygodniowo; (3) mówienie i pisanie, 2 godz. tygodniowo.

Podczas zajęć szczególną wagę przykłada się do zrównoważonego rozwoju wszystkich umiejętności językowych: czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, mówienia, doskonalenia umiejętności pisania, jak również uzupełnieniu wiedzy z zakresu gramatyki oraz rozwinięciu zasobów leksykalnych.

W ramach przedmiotu studenci:

(1) czytają i analizują oryginalne teksty angielskie, dostępne w zasobach sieci Internet oraz publikacjach prasowych i książkowych, lub ich adaptacje, z naciskiem na rozwijanie sprawności rozumienia rożnych form języka pisanego;

(2) słuchają oryginalnych audycji radiowych, wywiadów, sprawozdań czy wykładów uniwersyteckich, z naciskiem na doskonalenie sprawności rozumienia języka mówionego;

(3) piszą prace pisemne w stylu oficjalnym długości 350 słów. Formy ćwiczone

Strona przedmiotu
09-NIEMPRNJI-46
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 120 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 120 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 120 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczna nauka języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym

Strona przedmiotu
09-PRNJII-46
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 120 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 120 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 120 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka specjalizacji. Student poznaje system gramatyczny języka, poszerza słownictwo( i znajomość pisma)* oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy, po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości B1.

Strona przedmiotu
09-SEMLOG-JN-22
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Typ zajec: zdalne i stacjonarnr

Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)