Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla programu S1-FIbl (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Neofilologii)

Jednostka: Wydział Neofilologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla programu S1-FIbl
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/SZ - Semestr zimowy 2020/2021
2021/SL - Semestr letni 2020/2021
2021/SZ - Semestr zimowy 2021/2022
2022/SL - Semestr letni 2021/2022
2022/SZ - Semestr zimowy 2022/2023
2023/SL - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/SZ 2021/SL 2021/SZ 2022/SL 2022/SZ 2023/SL
09-GOJL-24
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

System języka litewskiego i jego podsystemy.

Strona przedmiotu
09-HLL-24 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza podstawowe wiadomości na temat literatury litewskiej XIX i XX wieku.

Strona przedmiotu
09-HL-22 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ramy chronologiczne wykładu obejmują okres od początków Litwy (pierwsza wzmianka o Litwie z 1009 r.) do końca istnienia Wielkiego Księstwa Litewskiego (czyli do roku 1795). Przedmiotem wykładu są dzieje społeczeństwa (nie tylko narodu) i państwa litewskiego wraz z innymi narodami, mieszkającymi na terytorium Litwy: Polakami, Rusinami (Białorusinami), Żydami i innymi. Stosunkowo dużo miejsca poświecono problematyce kultury. Celem wykładu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu historii Litwy, zdobycia umiejętności. Kurs wprowadza wiadomości na temat historii Litwy w okresie od początków państwowości.

Strona przedmiotu
09-ANG-FWT-36 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń, w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Podczas zajęć zwraca się uwagę na zrównoważony rozwój wszystkich umiejętności językowych: czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, mówienia, doskonalenia umiejętności pisania, jak również uzupełnieniu wiedzy z zakresu gramatyki i rozwinięciu zasobów leksykalnych.

W ramach przedmiotu studenci:

- rozwijają wszystkie umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym;

- wykonują ćwiczenia, typowe dla standardu CAE;

- rozwijają zasoby słownictwa, z naciskiem na idiomy i kolokacje

- czytają teksty angielskie, dostępne w zasobach sieci Internet oraz publikacjach prasowych i książkowych;

- słuchają oryginalnych nagrań angielskich;

- ćwiczą sprawność mówienia podczas wypowiedzi indywidualnych oraz dyskusji.

- piszą prace pisemne długości 250 słów. Formy ćwiczone to artykuł, esej, propozycja.

- systematycznie poszerzają i utrwalają znajomość zagadnień gramatycznych i zakres słownictwa.

Strona przedmiotu
09-JEZKLAS-12 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs skierowany jest dla studentów rozpoczynających naukę języka łacińskiego od podstaw.

Podstawowym celem tych zajęć jest doprowadzenie do opanowania przez studenta języka łacińskiego(słownictwo, składnia , zagadnienia gramatyczne) w stopniu umożliwiającym samodzielne przetłumaczenie oryginalnego tekstu łacińskiego na język polski.

Strona przedmiotu
09-NIEMPRNJI-MF-36 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczna nauka języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym

Strona przedmiotu
09-PNJL-36 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 150 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 150 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć szczególny nacisk będzie kładziony na komunikację, na dyskusje, konwersacje na różne tematy, aby studenci zaczęli wykorzystywać w praktyce wiedzę przyswojoną podczas zajęć. Poza podstawami gramatyki języka litewskiego wraz z ćwiczeniami, zajęcia te mają na celu poszerzenie słownictwa z różnych dziedzin.

Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)