Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów bułgarystycznych (studia licencjackie) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Jednostka: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów bułgarystycznych (studia licencjackie)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/SZ - Semestr zimowy 2019/2020
2020/SL - Semestr letni 2019/2020
2020/SZ - Semestr zimowy 2020/2021
2021/SL - Semestr letni 2020/2021
2021/SZ - Semestr zimowy 2021/2022
2022/SL - Semestr letni 2021/2022
2022/SZ - Semestr zimowy 2022/2023
2023/SL - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/SZ 2020/SL 2020/SZ 2021/SL 2021/SZ 2022/SL 2022/SZ 2023/SL
03-GOJB-12BDL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wszystkich podstawowych poziomów systemu językowego: fonetyki, fonologii, morfologii i składni. Celem zajęć jest przedstawienie zjawisk charakterystycznych dla współczesnego języka bułgarskiego, przy jednoczesnym zaakcentowaniu podobieństw i różnic na tle innych języków słowiańskich (w szczególności na tle języka polskiego). Poza zagadnieniami ogólnymi (specyfika języka bułgarskiego; omówienie cech Bałkańskiej Ligii Językowej na przykładzie języka bułgarskiego, zasięg terytorialny języka) na zajęciach omawia się system wokaliczny i konsonantyczny, zagadnienia związane z dystrybucją fonemów, system morfologiczny z uwzględnieniem słowotwórstwa języka bułgarskiego, a także funkcje i cechy kategorii gramatycznych dla poszczególnych części mowy. Szczególną uwagę zwraca się na te kategorie, które różnią język bułgarski od polszczyzny – kategoria określoności/ nieokreśloności. Poruszane są wybrane zagadnienia poziomu syntaktycznego.

Strona przedmiotu
03-GOJBW-12BDL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wszystkich podstawowych poziomów systemu językowego: fonetyki, fonologii, morfologii i składni. Celem zajęć jest przedstawienie zjawisk charakterystycznych dla współczesnego języka bułgarskiego, przy jednoczesnym zaakcentowaniu podobieństw i różnic na tle innych języków słowiańskich (w szczególności na tle języka polskiego). Poza zagadnieniami ogólnymi (specyfika języka bułgarskiego; omówienie cech Bałkańskiej Ligii Językowej na przykładzie języka bułgarskiego, zasięg terytorialny języka) na zajęciach omawia się system wokaliczny i konsonantyczny, zagadnienia związane z dystrybucją fonemów, system morfologiczny z uwzględnieniem słowotwórstwa języka bułgarskiego, a także funkcje i cechy kategorii gramatycznych dla poszczególnych części mowy. Szczególną uwagę zwraca się na te kategorie, które różnią język bułgarski od polszczyzny – kategoria określoności/ nieokreśloności. Poruszane są wybrane zagadnienia poziomu syntaktycznego.

Strona przedmiotu
03-SCS-11SDL brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyjaśnienie specyfiki i znaczenia języka scs. na tle ogólnosłowiańskim. Prześledzenie genezy i historii języka scs. Zaprezentowanie najważniejszych dzieł języka scs. - tzw. kanonu scs. Przedstawienie systemu gramatycznego języka staro-cerkiewno-słowiańskiego w oparciu o najstarsze słowiańskie zabytki piśmiennicze.

Strona przedmiotu
03-SCS-12BDL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza podstawowe zagadnienia dotyczące systemu gramatycznego języka staro-cerkiewno-słowiańskiego; jego rozwoju fonetycznego i morfologicznego od okresu prasłowiańskiego do rozpadu wspólnoty słowiańskiej oraz rozwoju poszczególnych języków.

Strona przedmiotu
03-SCS-12SDL-E brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyjaśnienie specyfiki i znaczenia języka scs. na tle ogólnosłowiańskim. Prześledzenie genezy i historii języka scs. Zaprezentowanie najważniejszych dzieł języka scs. - tzw. kanonu scs. Przedstawienie systemu gramatycznego języka staro-cerkiewno-słowiańskiego w oparciu o najstarsze słowiańskie zabytki piśmiennicze.

Strona przedmiotu
03-HB-12BDL-E brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
03-KBL-11BDL-E brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do literatury i kultury, historii, życia społecznego współczesnej Bułgarii na podstawie tekstów literackich (utwory współczesnej literatury bułgarskiej, przetłumaczone na język polski); prezentacja podstawowych kierunków rozwoju literatury bułgarskiej i procesu historyczno-literackiego; zagadnienie periodyzacji literatury bułgarskiej; wprowadzenie ujęć typologicznych i porównawczych; przedstawienie problematyki literaturoznawczej, kulturoznawczej oraz poszczególnych autorów – na tle najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych w Bułgarii drugiej połowy XX wieku i przełomu XX-XXI wieku.

Strona przedmiotu
03-LL-11BDL brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza w podstawowe zagadnienia z zakresu leksykografii oraz problematyki leksykologii jako dyscypliny językoznawczej. W zakresie leksykologii prezentowane są zagadnienia związane ze zróżnicowaniem jednostek leksykalnych oraz metody badawcze. W zakresie leksykografii przedstawione są podstawowe typy słowników językowych, zasady ich opracowywania i posługiwania się nimi oraz osiągnięcia leksykografii polskiej i serbskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji współczesnej leksykografii.

Strona przedmiotu
03-LSP-11SDL brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
03-LSPB-11BDL brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami literatur południowosłowiańskich w aspekcie komparatystycznym. Próba umiejscowienia wybranych dzieł literatury Słowiańszczyzny Południowej w kontekście bałkańskim i europejskim ma za zadanie pogłębić zdolność szerszego oglądu zjawisk kulturowych i literackich. Szczególny nacisk położony jest również na zdefiniowanie specyfiki południowosłowiańskiego procesu historycznoliterackiego wraz z charakterystycznymi dla niego zjawiskami i fenomenami.

Strona przedmiotu
03-LSPB-12BDL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami literatur południowosłowiańskich w aspekcie komparatystycznym. Próba umiejscowienia wybranych dzieł literatury Słowiańszczyzny Południowej w kontekście bałkańskim i europejskim ma za zadanie pogłębić zdolność szerszego oglądu zjawisk kulturowych i literackich. Szczególny nacisk położony jest również na zdefiniowanie specyfiki południowosłowiańskiego procesu historycznoliterackiego wraz z charakterystycznymi dla niego zjawiskami i fenomenami.

Strona przedmiotu
03-PAI-11BDL brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza w arkana poetyki pojmowanej jako teoria dzieła literackiego; przedstawia różne aspekty rozumienia samego pojęcia "poetyka" (takie jak: poetyka opisowa i historyczna, immanentna i sformułowana etc.); główne zadania poetyki na tle badań literackich; podstawowe zagadnienia związane z wersyfikacją (prozodia, czyli m.in. rym oraz rytm, systemy wersyfikacyjne, strofika etc.); stylistyka wraz z retoryką (np. tropy i figury retoryczne); wybrane problemy z zakresu kompozycji (np. czas i przestrzeń w dziele literackim); rodzaje i gatunki literackie oraz ich odmiany.

Strona przedmiotu
03-PAI-12BDL-E brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza w arkana poetyki pojmowanej jako teoria dzieła literackiego; przedstawia różne aspekty rozumienia samego pojęcia "poetyka" (takie jak: poetyka opisowa i historyczna, immanentna i sformułowana etc.); główne zadania poetyki na tle badań literackich; podstawowe zagadnienia związane z wersyfikacją (prozodia, czyli m.in. rym oraz rytm, systemy wersyfikacyjne, strofika etc.); stylistyka wraz z retoryką (np. tropy i figury retoryczne); wybrane problemy z zakresu kompozycji (np. czas i przestrzeń w dziele literackim); rodzaje i gatunki literackie oraz ich odmiany.

Strona przedmiotu
03-JB-11BDL brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 105 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 105 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 105 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
03-JB-12BDL-E brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 105 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 105 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 105 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
03-WKB-12BDL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają podstawowe informacje dotyczące dziedzictwa materialnego i duchowego kultur i religii, których przedstawiciele zamieszkiwali tereny dzisiejszej Bułgarii od antyku po czasy współczesne oraz geografii fizycznej Półwyspu Bałkańskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Bułgarii). Ważnym elementem zajęć jest komentarz i dyskusja na temat aktualnych wydarzeń kulturalno-politycznych na Bałkanach.

Strona przedmiotu
03-WKKB-11BDL brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają podstawowe informacje dotyczące dziedzictwa materialnego i duchowego kultur i religii, których przedstawiciele zamieszkiwali tereny dzisiejszej Bułgarii od antyku po czasy współczesne oraz geografii fizycznej Bułgarii. Ważnym elementem zajęć jest komentarz i dyskusja na temat aktualnych wydarzeń kulturalno-politycznych.

Strona przedmiotu
03-WS-11SDL-E brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
03-ZGJP-11BDL brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)