Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka 12-A005Z
Reguły punktacji przedmiotu

DMx-KatechPO5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
ZMx-KatechBY5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Bydgoszczy
ZMx-KatechPO5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DMx-KatechPO5
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
ZMx-KatechBY5
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Bydgoszczy
ZMx-KatechPO5
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2015/SL - ...)
3
(2012/SZ - ...)
3
(2012/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)