Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia edukacji 11-SSEE-11-s
Reguły punktacji przedmiotu

DL-EDNI - pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim
DL-EduANG - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski-nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DL-EduNIEM - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DL-EduTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-PKZ - pedagogika, specjalność kształcenie zdalne
DL-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DLx-ASL - pedagogika, specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
DLx-DPiZ - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DLx-DPiZP - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne (Piła)
DLx-EDNI - pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim
DLx-EWF - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne
DLx-EduANG - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski-nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduNIEM - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
DLx-PC - praca socjalna
DLx-PKZ - pedagogika, specjalność kształcenie zdalne
DLx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DLx-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
DLx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DLx-Soc - socjologia
DLx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
DMx-PSYCH - psychologia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-EDNI
DL-EduANG
DL-EduNIEM
DL-EduTER
DL-MISHIS
DL-MISHIS2
DL-PKZ
DL-POW
DLx-ASL
DLx-DPiZ
DLx-DPiZP
DLx-EDNI
DLx-EWF
DLx-EduANG
DLx-EduNIEM
DLx-EduTER
DLx-PC
DLx-PKZ
DLx-POW
DLx-RS
DLx-SPZ
DLx-Soc
DLx-WPiNP
DMx-PSYCH
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2012/SL - 2012/SL)
5
(2008/SL - 2012/SL)
5
(2008/SL - 2012/SL)
5
(2008/SL - 2012/SL)
4
(2014/2015 - ...)
4
(2015/2016 - ...)
4
(2011/SL - 2012/SL)
4
(2013/SL - 2013/SL)
4
(2018/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)
4
(2014/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)
5
(2012/SL - 2012/SL)
4
(2013/SL - ...)
5
(2012/SL - 2012/SL)
4
(2013/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)