Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa (praktyki z zakresu wychowania fizycznego) 11-PZEWF-11-s
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-EWF - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-EWF
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2016/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)