Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa publicznego 10-HPP-pj-s
Reguły punktacji przedmiotu

N5-PR - prawo
S5-PR - prawo
X-E5-Prawo - prawo
X-N5-Prawo - prawo
X-S1-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
X-S5-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-Prawo - prawo

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N5-PR
prawo
S5-PR
prawo
X-E5-Prawo
prawo
X-N5-Prawo
prawo
X-S1-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
X-S5-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-Prawo
prawo
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2008/2009 - 2011/2012)
5
(2012/2013 - ...)
6
(2008/2009 - 2011/2012)
5
(2012/2013 - ...)
6
(2008/2009 - 2011/2012)
6
(2008/2009 - 2011/2012)
5
(2012/2013 - ...)
6
(2011/2012 - ...)
5
(2012/2013 - ...)
6
(2009/2010 - 2011/2012)
5
(2013/SL - ...)
5
(2012/2013 - ...)
6
(2008/2009 - 2011/2012)
5
(2012/2013 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)