Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-HPP-pj-s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia prawa publicznego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 0.97 Prawo stacjonarne obowiązkowe przedmioty I roku
E-learning - przedmioty Wydziału Prawa i Administracji
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Wykład przybliża najważniejsze modele ustrojowe występujące w dziejach państwa, a także szczegółowo przedstawia konkretne instytucje polityczne - takie jak monarcha, parlament, zarząd centralny i terytorialny, sądy - ukazując ich genezę, ewolucję i ewentualną ciągłość historyczną. Zasięgiem geograficznym wykład obejmuje przede wszystkim kraje europejskie, Stany Zjednoczone, a odnośnie czasów starożytnych również cały basen Morza Śródziemnego.

Pełny opis:

Celem wykładu jest możliwie jak najpełniejsze zapoznanie studentów z historią instytucji państwa. W trakcie wykładu student nabędzie wiedzę na temat genezy najważniejszych instytucji państwowych oraz pozna ich ewolucję, przez co będzie mógł lepiej zrozumieć uwarunkowania i sposób funkcjonowania instytucji współczesnego państwa. Student posiądzie wiedzę o najważniejszych formach ustrojowych, jakie powstały na przestrzeni wieków, będzie też potrafił określić przyczyny i skutki występujących różnic, a tym samym nakreślić genezę współcześnie występujących w świecie ustrojów.Przedmiot obejmuje dzieje ustroju politycznego oraz gospodarczo-społecznego państwa od czasów starożytnych aż po wiek XX. Wykład oparty jest na kryterium chronologiczno-rzeczowym, a omawiane instytucje są przedstawione w sposób porównawczy.

Literatura:

K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa; M. Sczaniecki,Powszechna historia państwa i prawa; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego; J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych; S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych; Stanisław Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Materniak-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Krzymkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Krzymkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)