Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do tłumaczenia symultanicznego 09-WTS-WT11
Reguły punktacji przedmiotu

X-S2-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
X-S2-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S2-RomA - filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
X-S2x-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2x-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
X-S2x-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2x-RomA - filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
X-S5-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
X-S2-FilAG
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2-FilAR
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
X-S2-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S2-RomA
filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
X-S2x-FilAG
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2x-FilAR
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
X-S2x-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2x-RomA
filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
X-S5-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
Punktacja ECTS
ECTS
6
(2013/SL - ...)
3
(2011/SL - 2012/SL)
3
(2011/SL - 2012/SL)
3
(2011/SL - 2012/SL)
3
(2011/SL - 2012/SL)
3
(2011/SL - 2012/SL)
3
(2011/SL - 2012/SL)
3
(2011/SL - 2012/SL)
3
(2011/SL - 2012/SL)
3
(2011/SL - 2012/SL)
3
(2011/SL - 2012/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)