Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa 09-WJ-12
Reguły punktacji przedmiotu

S1-ELIw - etnolingwistyka, specjalność wietnamistyka
S1-JZI - językoznawstwo i zarządzanie informacją
S1-MISH-03 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
X-S1-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1x-Korea - filologia, specjalność filologia koreańska
X-S2-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S2x-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-ELIw
etnolingwistyka, specjalność wietnamistyka
S1-JZI
językoznawstwo i zarządzanie informacją
S1-MISH-03
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
X-S1-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1x-Korea
filologia, specjalność filologia koreańska
X-S2-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S2x-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
Punktacja ECTS
ECTS
4
(2013/SZ - 2016/SL)
4
(2016/SZ - ...)
3
(2021/SZ - ...)
3
(2021/SZ - ...)
4
(2013/2014 - 2016/SL)
4
(2018/2019 - 2020/2021)
3
(2021/2022 - ...)
4
(2013/2014 - 2016/SL)
4
(2018/2019 - 2020/2021)
3
(2021/2022 - ...)
4
(2013/2014 - 2016/SL)
4
(2018/2019 - 2020/2021)
3
(2021/2022 - ...)
4
(2013/2014 - 2016/SL)
4
(2018/2019 - 2020/2021)
3
(2021/2022 - ...)
4
(2013/2014 - 2016/SL)
4
(2018/2019 - 2020/2021)
3
(2021/2022 - ...)
4
(2013/2014 - 2016/SL)
4
(2018/2019 - 2020/2021)
3
(2021/2022 - ...)
4
(2013/2014 - 2016/SL)
4
(2018/2019 - 2020/2021)
3
(2021/2022 - ...)
4
(2013/2014 - 2016/SL)
4
(2018/2019 - 2020/2021)
3
(2021/2022 - ...)
4
(2013/2014 - 2016/SL)
4
(2018/2019 - 2020/2021)
3
(2021/2022 - ...)
4
(2013/2014 - 2016/SL)
4
(2018/2019 - 2020/2021)
3
(2021/2022 - ...)
4
(2001/SZ - 2016/SL)
4
(2008/SZ - 2016/SL)
4
(2013/2014 - 2016/SL)
4
(2018/2019 - 2020/2021)
3
(2021/2022 - ...)
4
(2013/2014 - 2016/SL)
4
(2001/SZ - 2016/SL)
4
(2012/SZ - 2016/SL)
4
(2010/SZ - 2016/SL)
4
(2012/SZ - 2016/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)