Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa 09-WDJKSA-11
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIa - filologia, specjalność arabistyka (ost. rekr. 2020/2021)
S1-FIhe - filologia, specjalność hebraistyka (ost. rekr. 2020/2021)
S1-MISH-03 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
X-S1-Arab - filologia, specjalność arabistyka
X-S1-HEB - filologia, specjalność hebraistyka, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-Turko - filologia, specjalność turkologia, studia stacjonarne licencjackie
X-S1x-Arab - filologia, specjalność arabistyka
X-S1x-HEB - filologia, specjalność hebraistyka
X-S1x-Turko - filologia, specjalność turkologia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIa
filologia, specjalność arabistyka (ost. rekr. 2020/2021)
S1-FIhe
filologia, specjalność hebraistyka (ost. rekr. 2020/2021)
S1-MISH-03
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
X-S1-Arab
filologia, specjalność arabistyka
X-S1-HEB
filologia, specjalność hebraistyka, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-Turko
filologia, specjalność turkologia, studia stacjonarne licencjackie
X-S1x-Arab
filologia, specjalność arabistyka
X-S1x-HEB
filologia, specjalność hebraistyka
X-S1x-Turko
filologia, specjalność turkologia
Punktacja ECTS
ECTS
2
(2017/SL - ...)
2
(2017/SL - ...)
2
(2015/SZ - ...)
2
(2020/2021 - ...)
2
(2020/2021 - ...)
2
(2020/2021 - ...)
2
(2020/2021 - ...)
2
(2020/2021 - ...)
2
(2020/2021 - ...)
2
(2020/2021 - ...)
2
(2020/2021 - ...)
2
(2020/2021 - ...)
2
(2020/2021 - ...)
3
(2008/2009 - 2012/SZ)
2
(2008/2009 - ...)
2
(2020/2021 - ...)
2
(2008/2009 - 2013/SZ)
2
(2013/SZ - ...)
2
(2008/2009 - ...)
2
(2008/2009 - 2013/SZ)
2
(2014/SZ - 2015/SZ)
Punkty z gr B
PKTB
nie zdefiniowano 2
(2017/SL - 2018/SL)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(2014/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)