Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie multimedialne BA (lokalizacja stron) 09-TMBA-22
Reguły punktacji przedmiotu

DU-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
DU-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
DU-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DU-FilGR - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
DU-RomA - filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
DU-RomG - filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską
DUx-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
DUx-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
DUx-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DUx-FilGR - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
DUx-RomA - filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
DUx-RomG - filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-FilAG
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
DU-FilAR
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
DU-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DU-FilGR
filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
DU-RomA
filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
DU-RomG
filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską
DUx-FilAG
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
DUx-FilAR
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
DUx-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DUx-FilGR
filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
DUx-RomA
filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
DUx-RomG
filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską
Punktacja ECTS
ECTS
3
(2014/SZ - ...)
2
(2013/SL - 2016/SL)
2
(2013/SL - 2016/SL)
2
(2013/SL - 2016/SL)
2
(2013/SL - 2016/SL)
2
(2013/SL - 2016/SL)
2
(2013/SL - 2016/SL)
2
(2013/SL - 2016/SL)
2
(2013/SL - 2016/SL)
2
(2013/SL - 2016/SL)
2
(2013/SL - 2016/SL)
2
(2013/SL - 2016/SL)
2
(2013/SL - 2016/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)