Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 09-SEMMGR-24
Reguły punktacji przedmiotu

X-S1-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S2-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2-Norw - filologia, specjalność filologia norweska
X-S2-Szw - filologia, specjalność filologia szwedzka
X-S2x-EL - filologia, specjalność Empirical Linguistics and Language Documentation, studia w j. angielskim
X-S2x-SK - filologia, specjalność skandynawistyka
X-S2x-SKX - filologia, specjalność skandynawistyka (ost. rek. 2019/2020)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
X-S1-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S2-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2-Norw
filologia, specjalność filologia norweska
X-S2-Szw
filologia, specjalność filologia szwedzka
X-S2x-EL
filologia, specjalność Empirical Linguistics and Language Documentation, studia w j. angielskim
X-S2x-SK
filologia, specjalność skandynawistyka
X-S2x-SKX
filologia, specjalność skandynawistyka (ost. rek. 2019/2020)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2010/SZ - ...)
2
(2010/SZ - ...)
4
(2018/SZ - ...)
2
(2013/SL - ...)
2
(2015/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)