Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 09-SEMMGR-14
Reguły punktacji przedmiotu

DU-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-Norw - filologia, specjalność filologia norweska
DU-Szw - filologia, specjalność filologia szwedzka
DUx-SK - filologia, specjalność skandynawistyka
DUx-SKX - filologia, specjalność skandynawistyka (ost. rek. 2019/2020)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-Norw
filologia, specjalność filologia norweska
DU-Szw
filologia, specjalność filologia szwedzka
DUx-SK
filologia, specjalność skandynawistyka
DUx-SKX
filologia, specjalność skandynawistyka (ost. rek. 2019/2020)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2013/2014 - ...)
2
(2010/SZ - ...)
2
(2010/SZ - ...)
2
(2012/SZ - ...)
2
(2014/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)