Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 09-SEM-ZU-34
Reguły punktacji przedmiotu

ZUx-FilWS - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZUx-FilWS
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
Punktacja ECTS
ECTS
6
(2013/SZ - ...)
7
(2020/2021 - 2021/2022)
8
(2022/2023 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)