Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Realioznawstwo fińskie 09-RF-UFIN-11
Reguły punktacji przedmiotu

DL-UFIN - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska, studia stacjonarne licencjackie
DLx-UFIN - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-UFIN
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska, studia stacjonarne licencjackie
DLx-UFIN
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
Punktacja ECTS
ECTS
3
(2015/SZ - ...)
2
(2001/SZ - 2015/SL)
2
(2001/SZ - 2015/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)