Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Realioznawstwo fińskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-RF-UFIN-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Realioznawstwo fińskie
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kurs wprowadza różnorodne tematy i zagadnienia oraz wiedzę o języku, kulturze i społeczeństwie Finlandii - językowe przygotowanie i zaprezentowanie pisemne i ustne referatów.

Pełny opis:

Poznanie ogólnych informacji na temat fińskiej demokracji, struktur administracyjnych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych Finlandii. Zapoznanie z funkcjonowaniem współczesnego państwa i społeczeństwa fińskiego. Szczególny nacisk zostanie położony na wiadomości dotyczące systemu politycznego i administracyjnego Finlandii (m. in. rząd i parlament, partie polityczne, administracja państwowa i samorząd lokalny, polityka zagraniczna, Finlandia w Unii Europejskiej, rozwój demokracji fińskiej. Uwzględnione zostaną także wybrane zagadnienia z dziedziny geografii, ekonomii i gospodarki.

Literatura:

Łomniewski, K. i in. Morze Bałtyckie Warszawa: PWN 1975;

Rikkinen, K. A Geography of Finland Helsinki: Otava 1993;

Walczak, W. Finlandia Warszawa: Książka i Wiedza 1973;

Pullat, Raimo Stosunki polsko-fińskie Warszawa: Oficyna Wydawnicza 1998;

Konrad, Andrzej. Finlandia Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980;

Baranowski, K. Republika Finlandii Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978;

Suomi. Maa, kansa, kulttuuri Helsinki: Toim. Markku Löytönen ja Laura Kolbe SKS 1999;

Jussila, Osmo Historia polityczna Finlandii 1809-1999 Kraków 2001;

Kwiatkowski, A. Film skandynawski Warszawa 1986;

Piotrowski, B. Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2006;

Piotrowski, B. Fiński ruch narodowy w XIX w. [w:] Kwartalnik historyczny 87, 1980 r. Nr 1;

Rawicz, J. Bez politycznej ostrożności Dodatek do "Gazeta Wyborcza" FINLANDIA. 13.06.2002r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)