Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium 09-PRSL-11
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIdu - filologia, specjalność filologia duńska (ost. rek. 2019/2020)
S1-FIno - filologia, specjalność filologia norweska (ost. rek. 2019/2020)
S1-FIsz - filologia, specjalność filologia szwedzka (ost. rekr. 2019/2020)
X-S1-Dun - filologia, specjalność filologia duńska
X-S1-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-Szw - filologia, specjalność filologia szwedzka, studia stacjonarne licencjackie
X-S1x-Dun - filologia, specjalność filologia duńska
X-S1x-Szw - filologia, specjalność filologia szwedzka
X-S5-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIdu
filologia, specjalność filologia duńska (ost. rek. 2019/2020)
S1-FIno
filologia, specjalność filologia norweska (ost. rek. 2019/2020)
S1-FIsz
filologia, specjalność filologia szwedzka (ost. rekr. 2019/2020)
X-S1-Dun
filologia, specjalność filologia duńska
X-S1-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-Szw
filologia, specjalność filologia szwedzka, studia stacjonarne licencjackie
X-S1x-Dun
filologia, specjalność filologia duńska
X-S1x-Szw
filologia, specjalność filologia szwedzka
X-S5-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2001/SZ - ...)
1
(2001/SZ - ...)
1
(2001/SZ - ...)
1
(2001/SZ - ...)
1
(2012/2013 - ...)
1
(2014/2015 - ...)
1
(2001/SZ - ...)
1
(2001/SZ - ...)
1
(2001/SZ - ...)
1
(2020/2021 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)