Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PRSL-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla etapu r3-DL-Szw w sem. zimowym
Przedmioty dla programu DLx-DunX
Przedmioty dla programu DLx-NorwX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Przedstawienie wymogów formalnych w odniesieniu do prac licencjackich

Omówienie sposobów planowania procesu pisania pracy

Omówienie sposobów wyszukiwania informacji, oceny źródeł informacji, a także sposobu korzystania ze źródeł

Omówienie struktury pracy licencjackiej oraz sposobów problematyzowania wybranych zagadnień

Omówienie właściwości języka naukowego, a także sposobu prowadzenia narracji naukowej

Omówienie sposobu przygotowywania wystąpień oraz techniki prezentacji ustnych

Omówienie sposobów czytania i analizy tekstów naukowych oraz technik notowania

Literatura:

Eco, Umberto. 2007. Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Hedelund, Lise. 2001. Korrekt sprog og rigtige kommaer. Samfundslitteratur.

Hegelund, Signe. 2002. Akademisk argumentation – skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser. Samfundslitteratur.

Jørgensen, Peter Stray. 2000. Talegaver – mundlig fremstilling for studerende. Samfundslitteratur.

Jørgensen, Peter Stray. 2001. Formalia i opgaver på videregående uddannelser. Samfundslitteratur.

Jørgensen, Peter Stray. 2003. Klart sprog – i opgaver på videregående uddannelser. Samfundslitteratur.

Jørgensen, Peter Stray. 2005. Notatteknik for studerende – lyt, læs – notér – og skriv. Samfundslitteratur.

Jørgensen, Peter Stray; Harboe Thomas. 2007. Studielæsning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray. 2008. Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

potrafi zaplanować proces pisania pracy

potrafi wyszukiwać informacje i oceniać ich źródła

potrafi w sposób etyczny korzystać ze źródeł

jest świadomy właściwości języka naukowego oraz sposobu konstruowania tekstu naukowego, w tym jego struktury i sposobu prowadzenia argumentacji (w odniesieniu do języka duńskiego)

zna formalne wymogi dotyczące pracy licencjackiej i potrafi je zastosować w praktyce

potrafi przygotować i przedstawić prezentację swojego projektu licencjackiego/tekstu naukowego związanego z wybranym zagadnieniem, o którym pisze pracę licencjacką

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne F: dyskusja w grupie

P: przygotowanie harmonogramu pisania pracy

Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne F: dyskusja w grupie

P: oddany rozdział pracy

Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne F: dyskusja w grupie

P: oddany rozdział pracy

Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne F: dyskusja w grupie

P: oddany rozdział pracy

Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne F: dyskusja w grupie

P: oddany rozdział pracy

Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne F: ocena prezentacji, analiza tekstu

P: ocena prezentacji

Kryteria oceny

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Schab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Niewiarowska-Rasmussen, Sylwia Schab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Horbowicz, Ewa Niewiarowska-Rasmussen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.