Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka ukraińskiego 09-PNJUA-56
Reguły punktacji przedmiotu

DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-FilWSRU - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
DLx-FilWSU - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska
DLx-FilWSUA - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską
DLx-RU - filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
DLx-RUX - filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
DLx-Ukr - filologia, specjalność filologia ukraińska
DLx-UkrfaX - filologia, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-FilWSRU
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
DLx-FilWSU
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska
DLx-FilWSUA
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską
DLx-RU
filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
DLx-RUX
filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
DLx-Ukr
filologia, specjalność filologia ukraińska
DLx-UkrfaX
filologia, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską
Punktacja ECTS
ECTS
6
(2017/2018 - 2021/2022)
6
(2017/2018 - ...)
4
(2021/2022 - 2021/2022)
3
(2022/2023 - ...)
7
(2021/2022 - 2021/2022)
5
(2022/2023 - ...)
4
(2021/2022 - 2021/2022)
3
(2022/2023 - ...)
4
(2016/2017 - 2018/2019)
3
(2019/2020 - 2019/2020)
4
(2020/2021 - 2020/2021)
9
(2014/SZ - 2015/SZ)
10
(2016/2017 - 2016/2017)
4
(2020/2021 - 2020/2021)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)