Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język kazachski specjalistyczny 09-JKS-33
Reguły punktacji przedmiotu

DU-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DUx-Turko - filologia, specjalność turkologia
DUx-TurkoX - filologia, specjalność turkologia (ost. rekr. 2020/2021)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DUx-Turko
filologia, specjalność turkologia
DUx-TurkoX
filologia, specjalność turkologia (ost. rekr. 2020/2021)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2020/2021 - ...)
4
(2013/SZ - 2015/SZ)
4
(2016/SZ - 2017/2018)
3
(2018/2019 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)